FANDOMbabble:		n.	bachchah boli(f.)/jhak(f.)
  
baby:		n.	SHiir KHwaar/tifl/bachchah  

babyhood:	n.	bachpan(m.)/tafuulat(f.)

babyish:	a.	bachkaanah/tiflaanah

Babylon:	n.	baabul(m.)

bachelor:	n.	GHaer SHaadi SHudah/kuñwaara

back:		a.	paa'iñ/piichhey/saabiqah/ulTa/waapas

back:		n.	piiTh/pichhaaRi/puTh

(come)back:		palaT aana

(give)back:		palTaana

(go)back:		palaT jaana

back out:		phir jaana/phirna

backbite:	v.t.	baateyñ lagaana/chuGHl KHori karna/
			GHiibat goi karna/kaan bharna/neySH zani karna/
			zaehr ugalna

backbiter:	n.	chuGHl KHor/GHiibat go/neySH zan

backbiting:	n.	chuGHl KHori/GHiibat go'i/kaaT phaañs/
			neySH zani/zaehriila pan

backbone:	n.	riiRh ki haDDi

backfisch:	n.	chhokri

backfire:	v.t.	ulTa natiijah nikalna

backgarden:	n.	paa'iñ baaGH

background:	n.	pas mañzar

backing:	n.	Himaayat

backside:	n.	âqab/piichha/pichhwaaRa

backward:	a	pas maañdah/SHarmiila

backwardness:	n.	pas maañdigi(f.)

backwater:	n.	duur uftaad jagah

backyard:	n.	pichhwaaRa

bacon:		n.	suu'ar ka goSHt

bacteria:	n.	jaraasiim

bacterial:	a.	jarsuumi

bad:		a.	bad/bigRa/bura/GHaer/KHaraab/muzir/naa qis/
			qabiiH/SHariir/siyaah kaar/zabuuñ

bad blood:	n.	GHubaar/kaduurat

bad habit:	n.	rog(m.)

bad luck:	n.	bad qismati/kam baKHti/naHuusat/
			phuuTi taqdiir/SHuumi

bad times:	n.	ulTa zamaanah

badge:		n.	âlaamat/niSHaan/tamGHah

badger:		n.	bijju/qabar bijju

badness:	n.	buraa'i

baffle:		v.t.	chakra deyna/dhoka deyna/moR deyna/
			raastah bañd kar deyna/rukaawaT Daalna

baffled:	a.	âajiz

baffling:	a.	Haeraan kun

bag:		v.t.	SHikaar karna

bag:		n.	jhola/thaela/thaeli(dim.)

baggage:	n.	lawaazim/lawaazimaat/saamaan

baggy:		a.	jhola

bail:		n.	kafiil/zamaanat

bailiff:	n.	naazir

bailiwick:	n.	âmal daari/daa'erah'e eKHteyaar/
			Huduud e Hukuumat/qalamrau

bait:		v.t.	chaarah lagaana/daam meyñ laana/
			phuslaana/tarGHiib deyna
			
bait:		n.	chaarah(m.)/daam(m.)/laalach(f.)

baize:		n.	moTi baanaat(f.)	
			
bake:		v.t.	pakaana

baker:		n.	naan baa'i

bakery:		n.	rikaab KHaanah?

balance:	n.	miizaan/taraazu

balance:	n.	baaqi/paasañg/tawaazun

balance:	v.t.	dhaRa karna

(counter)balance:n.	tawaazun(m.)

balanced:	a.	mutawazan/sañjiidah

balcony:	n.	baam/chhajja(m.)/SHaeh naSHiin(f.)

bald:		a.	gañja

balderdash:	n.	ala bala/bak waas

baldness:	n.	gañj

bale:		n.	choT/falaakat/musiibat/SHaraarat/uftaad

baleful:	n.	aazurdah dil/muzir/nuqsaan deh/rañjiidah/
			takliif deh

bale:		n.	aag

bale:		n.	gaañTh

balk:		n.	SHaeh tiir

balk:		v.t.	tawajjoh nah deyna

ball:		n.	añTa/geyñd/gola/kurrah/piñDa

ball:		n.	raqs(f.)

balloon:	n.	GHubbaarah(m.)

ballot:		n.	iñteKHaabi parchi/qur^ah

balm:		n.	marHam

balmy:		a.	chikna/mahek daar/roGHni/siital/
			taskiin baKHSH

baluster:	n.	kañguura(m.)/kaTehra(m.)

balustrade:	n.	baaR(m.)/kañguuri jañgla(m.)

bam:		n.	SHaraarat

bambino:	n.	chhoTa bachchah

bamboo:		n.	baañs

bamboozle:	v.t.	dhoka deyna/jhaañsa deyna

bamboozler:	n.	butta deyney waala/dame deyney waala/fareybi

ban:		n.	la^nat/qadGHan

banana:		n.	keyla

band:		n.	baaja/paTTi

band:		n.	garoh/jattha/Toli

bandage:    v.t.	paTTi baañdhna

bandage:	n.	paTTi

bandit:		n.	Daaku/Dakaet/luTeyra

bane:		n.	aziiyat/halaakat/marg/SHar/
			zaehr

baneful:	a.	mohlik

bang:		n.	dhamaaka/zarb

bang:		v.t.	piiTna/zarb lagaana

bangle:		n.	chuuRi/kañgan

banish:		v.t.	jila watn karna/nikaalna/SHaehr badar karna

banished:	a.	SHaehr badar

banisher:	n.	jila watni karney waala/
			SHaehr badar karney waala

banishment:	n.	ban baas/deys nikaala/jila watni
			
banjo:		n.	bulbul tarang

bank:		n.	kinaarah/lab

banker:		n.	fotah daar/saahu kaar/sarraaf

banking:	n.	leyn deyn

bankroll:	v.t.	maali madad karna

bankrupt:    a.   diwaaliyah/muflis/phakkaR/qurq

bankcruptcy:	a.	diwaala(m.)/iflaas(f.)/qurqi(f.)

banner:     n.   âlam/jhañDa

banner headline:n.	SHaeh surKHi(f.)

banquet:	n.	da^wat/ziyaafat

bantam:		n.	chhoTey qad ka fauji

banyan:		n.	bar gad(m.)

bar:		v.t.	âariz hona/bañd karna/muzaaHimat karna/
			rokna

bar:		n.	iñsidaad/mae'y kadah(m.)/mae'y KHaanah(m.)/
			muzaaHimat(f.)/salaaKH(f.)

barb:		n.	añkRi/kaañTa/KHaar/sinaan

barb:		v.t.	chheydna/Hajaamat karna

barbarian:   a/n.	bad taehziib/GHaer/jaahil/waeHSHi

barbarism:	n.	dariñdahgi/waeHSHat

barbarity:	n.	jahaalat(f.)/waeHSHat(f.)

barbarous:	a.	bey piir/jaahil/waeHSHi

barbed:		a.	KHaar daar

barbed wire:	n.	KHaar daar taar

barber:		n.	Hajjaam/naa'i

bard:		n.	kalaawañt/SHaa^ir

bare:		a.	bey hath yaar/bey niyaam/GHariib/
			naa kaafi/KHaali/nañga/ûryaañ

bare faced:   a.   bey DaaRhi/bey Haya

bare foot:	a.	nañgey paa'oñ

barely:		adv.	bah muSHkil/saaf saaf

bargaining:	n.	sauda

barge:		n.	bajra(m.)

bark:		n.	chhaal(f.)/chhilka(m.)/post(f.)

barking at:	n.	lataaR

barley:		n.	jau

barn:		n.	GHallah gudaam/khaliyaan/KHirman/koTha

barque:		n.	chhaal(f.)/chhilka(m.)/post(f.)

barrage:	n.	baañdh(m.)/puSHtah(m.)

barrel:		n.	piipa

barrel:		v.i.	teyz teyz aagey baRhna

barrel of a gun:n.	naali(f.)

barren:		a.	baañjh/chaTyal/KHuSHk

barrenness:	n.	baañjh pan/KHuSHki

barrier:	n.	aaR/Had/naakah bañdi/rukaawaT

barring:	a.	âariz/êlaawah

barrow:		n.	pahaaRi/Tiila

bartender:	n.	kalaal

barter:		n.	mubaadilah(m.)

base:		n.	bunyaad/jaR/qaa^edah

base:		v.t.	bunyaad Daalna

base:		a.	ghaTiya/kamiinah/kam zarf/KHasiis/
			niich/qaa'edah/zaliil

based:		a.	mabni

baseless:	a.	bey bunyaad/bey sar o pa/sar nah paer

basement:	n.	taeh KHaanah

baseness:	n.	kamiinah pan(m.)/KHabaasat(f.)

bases:		n.	aasaar

bash:		v.t.	kuuTna/piiTna

bash:		n.	zarb

bashaw:		n.	maGHruur SHaKHs/paaSHa

bashful:	n.	KHajil/maeHjuub/SHarmiila

bashfulness:	n.	GHaerat/Haya/Hejaab/KHajaalat/SHarm

basic:		a.	asl/bunyaadi

basicity:	n.	qaa^ediyat

basil:		n.	tulsi(f.)

basin:		n.	bartan/Hauz/taas

basis:		n.	asaas/baa^is(m.)/bina(f.)/bunyaad(f.)/
			daar o madaar(m.)/madaar(m.)

bask:		v.i.	dhuup seyñkna

basket:		n.	Daali(f.)/piTaari(f.)/Tokri(f.)

(small)basket:	n.	Dalya

bass:		n.	bhaari aawaaz

bast:		n.	chaTaa'i

bastard:	n.	Haraam zaadah(m.)

bastard:	a.	Haraami/naqli

baste:		v.t.	chhaRi sey piTaa'i karna

baste:		v.t.	ghii pheyrna

bat:		n.	cham gadaR(f.)

bat:		n.	balla(m.)/DañDa(m.)/laTh(m.)

bat:		n.	mae noSHi(f.)/rañg ralyaañ(f.)

bat:		v.i.	balla maarna

bat:		v.t.	aañkheyñ jhapkaana/palak jhapkaana

batch:		n.	ghaan(f.)/jattha(m.)/por(f.)/thok(m.)

batch:		v.t.	gatthi banaana/ikaTTha karna

bate:		v.t.	ghaTaana/kam hona/rok deyna

bath:		n.	GHusl(m.)

bathe:     v.t.	GHusl karna/nahaana/naehlaana

bathing:	n.	nahaan(m.)

bathroom:	n.	GHusl KHaanah(m.)

baton:		n.	chhaRi/chhoTa sa DañDa

batsman:	n.	balley baaz

battalion:	n.	fauji dastah

batten:		v.i.	KHuSH Haal hona/phalna phuulna/
			moTa hona
			
batten:		n.	guTka(m.)/lakRi ki paTTi(f.)		

batter:		v.t.	piiTna/teyz teyz maarna/zad o kob karna

batter:		n.	lapTi(f.)/peyThi(f.)

battering:	n.	piTaa'i/zad o kob

battery:	n.	maar kuTaa'i(f.)/maar piiT(f.)

battle:		n.	Harb(f.)/jañg(f.)/laRaa'i(f.)/
			mubaarizah(m.)/razm(f.)

battlefield:	n.	maedaan e jañg(m.)/ran(m.)

battleground:	n.	maedaan e jañg(m.)/ran(m.)/
			razm gaah(f.)

battleship:	n.	jañgi jahaaz(m.)

bauble:		n.	khilauna

baulk:		n.	chaSHm poSHi/imtenaa^

baulk:		v.t.	chaSHm poSHi karna/ghaas nah Daalna/
			rad karna
			
bawd:		n.	bad chalan âurat

bawdy:		a.	bad chalan/bad kaar/faajir(m.)/
            faajirah(f.)/GHaer paakiizah/
            naa KHaalis/najis
						
bawl:		v.t/i	dhaaRna

bawn:		n.	eHaatah				
						
bay:		n.	khaaRi(f.)/KHaliij(f.)

bay leaf:	n.	teyz paat/teyz patta

bay:		n.	kuttey ki bhuuñk

bayonet:	n.	sañgiin(f.)

bazaar:		n.	baazaar(m.)

be:       v.i.  hona

beach:		n.	saaHil(m.)

bead:		n.	do^a/tasbiiH ka daana

bead roll:	n.	tasbiiH

beady:		a.	daaney daar

beam:		n.	kaRi(f.)/kiran(f.)/lakkaR(m.)/laTTha(m.)/
			par tau(m.)/SHaeh tiir(m.)/SHu^aa^

beak:		n.	choñch/ustaani

bean:		n.	phali(f.)

(cluster) bean:	n.	guwaar phali?

bear:		v.t.	bar daaSHt karna/bhugatna/Dhona/
			gawaara karna/jheylna/ley jaana/taab laana

bear:		v.i.	sabr aana/GHussah piina/khaana/saehna/
			suñna

bearable:	a.	gawaara/qaabil e bar daaSHt

beard:		n.	DaaRhi/riiSH

bearded:	a.	DaaRhi waala

bearer:		n.	Haamil(m.)

bearing:	a.	maeHmuul

bearing:	n.	êlaaqah/bar daaSHt/lagaa'o/Thikaana

beast:		n.	chau paayah/Haewaan/waeHSHi

beast-like:	adv.	kalana^aam

beastliness:	n.	Haewaaniyat(f.)

beat:      v.t.  haraana/kuuTna/kuñdi karna/maarna/
			piiTna/piTaa'i karna

beat:		v.i.	dhaRakna/lapakna

beaten:		a.	farsuudah/ghisa hu'a/maGHluub/piTa hu'a

(to be)beaten:     piTna

beating:	n.	kuñdi/maar/maar piiT/zad o kob/zarb

beatify:	v.t.	KHuSH karna

beatitude:	a.	KHuSHi

beau:		n.	aaSHiq/baañka

beautiful:   a.   dil fareyb/Hasiin/KHuub/KHuub suurat/
			pari chehrah/pari paekar/pari ru/pari waSH/
			pari zaad/siim tan/suthra(m.)/suthri(f.)/
			zeyba

(a)beautiful person:n.	laalah ruKH/maah jabiiñ

beauty:     n.	aab taab/aaraa'iSH/ada/bahaar/gori/Husn/
			jamaal/KHuub suurti/namak/nikhaar/
			raunaq/ziinat/zeyb/zeybaa'iSH

beautify:	v.t.	aaraa'iSH karna/nikhaarna/ziinat deyna

becalm:		v.t.	chup karaana/KHaamoSH karaana

because:	adv.	kiyuñ keh

bechance:	adv.	suu'ey ittefaaq

beck:		n.	aab ju/chaSHmah

beck:		n.	iSHaarah

beckon:		v.t/i.	iSHaarey sey bulaana

become:		v.i.	bañna/ho jaana/hona

become:		v.t.	ban jaana/munaasib lagna/zeyb deyna

becoming:	n.	munaasib/SHaayaañ/zeyba

bed:		n.	bistar(m.)/palañg(f.)/seyj(f.)

bed bug:	n.	khaTmal

bedchamber:	n.	KHwaab gaah

bed-cover:	n.	palañg poSH

bedding:	n.	bisaat/bistar

bedfellow:	n.	ham bistar

bedlam:		n.	paagal KHaanah(m.)

bedridden:	a.	saaHab e faraaSH/thaka hu'a

bedrock:	n.	bunyaadi usuul

bedroom:	n.	aaraam gaah(f.)/KHwaab gaah(f.)

bedsheet:	n.	chaadar

bed stead:	n.	chhapar khaT(m.)/masaehri(f.)

bedabble:	v.t.	tar karna

bedaggle:	v.t.	kiichaR meyñ ghasiiTna

bedarken:	v.t.	añdheyrey sey Dhakna

bedash:		v.t.	paani chhiRakna

bedaub:		v.t.	saañna

bedaze:		v.t.	chaka chauñd karna

bedazzle:	v.t.	chaka chauñd karna

bedeafen:	v.t.	baehra karna

bedeck:		v.t.	aaraastah karna/sajaana

bedecked:	a.	aaraastah

bedevil:	v.t.	aziiyat deyna/qaafiyah tañg karna

bedew:		v.t.	halka sa nam karna

bedim:		v.t.	añdheyra karna/dhuñdlaana

bedizen:	v.t.	bhaRkiiley kapRey paheñna

bedlam:		n.	paagal KHaanah

bedraggle:	v.t.	miTTi ya kiichaR meyñ ghasiiTna

bedraggle:	v.i.	miTTi ya kiichaR meyñ luthaRna

bedraggled:	a.	miTTi ya kiichaR meyñ luthRa hu'a

bedrench:	v.t.	bhigona/tar karna

bedrop:		v.t.	girana

beduck:		v.t.	paani meyñ Dubki maarna

beduin:		n.	baddu

bedung:		v.t.	gobar meyñ lutheyRna/
			khaad Daalna

bedust:		v.t.	gard sey aTaana

bedwarf:	v.t.	baaliSHtiya banaana

bedye:		v.t.	rañg chaRhaana/rañgna

beef:		n.	âzlah/gaa'ey ka gosHt

beef:		n.	buGHz/duSHmani

beer:		n.	aab ja'u

beestings:	a.	peosi ka duudh

befall:     v.i.  âariz hona/aa paRna/biitna/naazil hona/
			utarna/waarid hona

befalling:	a.	âa'ed

befit:		v.i.	jachna/munaasib hona

befitting:	a.	mutaaqbiq

beflower:	v.t.	phuul chiRakna/murGH zaar banaana

befog:		v.t.	chhupaana/dhuñdhlaana

befool:		v.t.	añdha karna/bey waquuf banaana/dhoka deyna

before:		prep.	paehley/peySH/qabl

before:		adv.	aagey/paehley/peySH tar/qabl/saamney

Before Christ:     qabl az masiiH

beforehand:	adv.	qabl az waqt

befoul:		v.t.	KHaraab karna

befuddle:	v.t.	bad mast karna

befuddled:	a.	mast kya hu'a

beg:		v.t.	bhiik maañgna/daaman phaelaana/
			dar KHwaast karna/haath paa'oñ jhoRna/
			maañgna/sada karna

began:		pa.t.	SHuruu^ kiya

beget:		v.t.	jañna/janwaana

beggar:		n.	bhik mañga/gada/faqiir/kañgla/
			moHtaaj/saa'el(m.)/sawaali(m.)

beggar's bowl:	n.	kaasah e gadaa'i

beggarly:	a.	mafluuk

beggarly:	adv.	faqiiraanah

beggary:	n.	darweySHi/gada gari/faqiiri

begging:	n.	sawaal

begin:		v.t.	aaGHaaz karna/lagaana/SHuruu^ karna

begin:		v.i.	aaGHaaz hona/chhiRna/lagna/SHuruu^ hona

beginner:	n.	mubtadi(m.)

beginning:	n.	aaGHaaz/daaGH beyl/ibteda/sar/
			SHuruu^/uThaan

beginning:	a.	ibtedaa'i/pahel

begone!		intj.	bhaag yahaañ sey

beguile:	v.t.	bey iimaani karna/daa'o kheylna/dhoka deyna/
			jul deyna/gum raah karna/KHud fareybi karna
			
beguiling:	n.	fareyb deh(f.)
			
beguilement:	n.	baehlaawa/chakma(m.)/fareyb dahi

behalf:		n.	jaanib(f.)/KHaatir(f.)

behalf:		adv.	waastey

behave:		v.i.	peySH aana

behaviour:	n.	Dhañg(m.)/paeraayah(m.)/rawaiyah(m.)/
			suluuk(m.)/waza^(m.)

behead:		v.t.	sar kaaTna/sar qalam karna

beheaded:	a.	sar kaTa

behest:		n.	Hukm/qaul/wa^dah

behind:		a.	aaR meyñ/âqab/pas/waa pas

behind:		n.	piichha(m.)/puTTha(m.)

behind:		adv.	piichey/piichhey piichhey

behold:		n.	deykhna/GHaur karna

beholden:	a.	eHsaan mañd

beholder:	n.	muSHaahid/tamaaSHaa'i

behoof:		n.	faa'edah/muwaafiqat

behoove:	v.t/i.	munaasib hona/zaruuri hona

being:		n.	bañdah(m.)/buud(m.)/hasti(f.)/
			kaun(m.)/SHaKHs(m.)/wujuud(m.)

belabour:	v.t.	dhoñdna/KHuub piiTna/udheyR deyna

belate:		v.t.	deyr lagaana

belay:		v.t.	Dhakna/gheyra Daalna

belch:		v.t/i.	Dakaar leyna/Dakaarna

belch:		n.	Dakaar

beldame:	n.	buRhya/DhaDDo

beleaguer:	v.t.	qabzah karna

beleaguered:	a.	maqbuuz

belie:		v.t.	jhuuTa banaana/jhuTwaana

belief:		n.	âqiidah(m.)/baawar(m.)/iimaan(m.)/
			e^teqaad(m.)/mazhab(m.)/wasuuq(m.)/
			yaqiin(m.)

believe:	v.t.	e^teqaad karna/maañna/yaqiin karna

believe:	v.i.	iimaan rakhna

believer:	n.	e^teqaad rakhney waala/momin/mo^taqid

believable:	a.	qaabil e e^tebaar

believing:	n.	âqiidat mañd

belittle:	v.t.	bey îzzati karna

bell:		n.	ghañTa(m.)/ghañTi(f./dim.)/jaras(?)/naaquus/
			TuñTuni(dim.)

bell metal:	n.	kaañsi(f.)
	
belle:		n.	gori/naaz niin/Hasiinah

belle époque:	n.	suhaana zamaanah

belles-lettres:	n.	adab(m.)/SHaa^erii(f.)

bellicose:	a.	laRaaku

bellicosity:	n.	jañg talabi(f.)/laRaaka pan(m.)

belittle:	v.t.	hiich karna

belittling:	a.	bey Îzzati

bellwether:	n.	sar GHanah

bellow:		v.t/i.	chillaana/Dakaar leyna/Dakaarna

bellow:		n.	Dakaar

bellows:	n.	dhauñkni

bellowing:	n.	garaj

belly:		n.	jauf/kokh/peyT/SHikam/toñd

belong:		v.i.	aehliyat rakhna/kisi ka hona/milkiyat hona

belonging:	n.	asaasah/chiiz/lawaazimaat/maal

beloved:	n.	âziiz/dil daar/Habiib/jaan/jaani/
			laalah ruKH/maah paarah/ma^SHuuq/
			ma^SHuuqah/piitam/pi/piya/priitam/
			saajan/saaqi

below:		n.	niichey/paa'iñ/taeHt/taley/zeyr

below mentioned:n.	muñdarijah zeyl

belt:		n.	paTka/paTTi/peyTi

bemuse:		v.t.	Hawaas baKHt karna

bench:		n.	âdaalat

bend:      v.t.  jhukaana/lachaakna/TeyRha karna

bend:		v.i.	muRna

bend:		n.	baañk(f.)/KHam(m.)/moR(m.)

beneath:    adv.  meyñ/niichey/taley/taeHt/zeyl/zeyr

benedictions:	n.	barkat/do^a/karam/salwaat

benefaction:	n.	âta/eHsaan/ênaayat

benefactor:   n.	an daata/ham dard/kaar saaz/moHsin

beneficial:   a.   madad gaar/mufiid/suud mañd

beneficence:  n.   eHsaan/faez/faezaan

beneficent:	a	faiyaaz

benefit:    n.   faa'edah/faez/rifaah

benefit:	v.t.	faa'edah uThaana

benefited:	a.	faez yaab

benevolence:  n.	âatifat(f.)/eHsaan(m.)/faiyaazi(f.)/
			murawwat(f.)

Bengal Quince:	n.	bel(f.)

benighted:	a.	jahaalat meyñ giraftaar/SHab zadah/tariik

benign:		a.	kariim/mehrbaan/raHiim

benignly:	adv.	narmi sey/SHafqat sey

benignity:	n.	karam/lutf

bent:		a.	aaRa(m.)/aaRi(f.)/baañka/KHam daar/maa'el/
			muRa/TeyRha(m.)/TeyRhi(f.)

bent on:	a.	aarzu mañd

bequest:    n.	hibah(m.)/miiraas(f.)/tarkah(m.)/waqf(m.)/
			wasiyat(f.)

berate:		v.t.	sar zaniSH karna

bereavement:	n.	GHami(f.)/sadmah(m.)

bereft:		a.	âari/maeHruum

berth:		n.	mañsab(m.)

beseech:	v.t.	iltija karna/naak ragaRna/haath paa'oñ joRna

beseeching:	n.	iltija

beset:		v.t.	gheyra Daalna

beside:		n.	êlaawah/bah juz/GHaer/maziid bar aañ/sewa

beside:		adv.	nazd

besides:	adv.	êlaawah aziiñ

besiege:    v.t.  gheyra Daalna/gheyrna/iñHisaar karna/
			nirGHah karna

besieged:    a.   maeHsuur

besot:		v.t.	KHabt sawaar hona

besotted:	a.	KHabti

besmirch:	v.t.	naam KHaraab karna

bespectacled:	a.	chaSHmey waala

best:      a.   auwwal/behtariin/KHaer

bestial:	a.	bey tamiiz/Haewaan

bestir:		v.i.	kulbulaana

bestow:     v.t.  âta karna/baKHSHna/ênaayat karna/Tikaana

bestowed:    n.   âta kardah

bet:		v.t.	baazi lagaana/SHart lagaana

bet:      n.	baazi(f.)/SHart(f.)

bete noire:	n.	hauwwa(m.)

betel:		n.	paan(m.)/tambul

betel leave seller:n.	tamboli(m.)

betel-nut:	n.	chhaaliyah(f.)/supaari(f.)

betide:		v.i.	âriz hona/girna/paRna

betray:		v.t.	GHaddaari karna/raaz faaSH karna

betrayal:	n.	daGHa/GHaddari

betread:	v.t.	qadam rakhna

betrothal:   n.	baat/mañgni/nisbat

better:     a.   behtar/beySH tar

betterment:   n.   behtri/durusti/falaaH

betting:	n.	SHart baazi

between:    adv.  baen/biich/darmiyaan/maa baen

betwixt:	prep/adv. dar miyaan/maa baen

beverage:	n.	maSHruub

bevue:		n.	GHalti/KHata

bevy:		n.	chiRyoñ ka jhurmuT/
			KHawaatiin ka jhurmuT

bewail:		v.t.	GHam karna/giryah zaari karna/
			maatam karna

beware:		v.i.	chaukañna raehna

beweep:		v.t.	aañsu bahaana/ruuna

beweltered:	a.	KHuun meyñ luthaRna

bewhore:	v.t.	tawaa'ef banaana

bewilder:	v.t.	bhaTkaana/ghabraana

bewildered:	v.t.	bhaTka hu'a/ghabraaya/sara siimah/
			waeHSHat zadah

bewildering:	n.	pareySHaan kun

bewilderment:	n.	pareySHaani/waeHSHat zadgi

bewitch:	v.t.	jaadu karna/seHr karna

bewitched:	a.	masHuur

bewray:		v.t.	faaSH karna/paT kholna

beyond:		prep.	duur/parey

beyond:		adv.	duur/parey/waraa

bezzel:		v.t.	bey Had SHaraab noSHi karna/daulat luTaana/
			haRap karna
			
biannual:	a.	do saalah		

bias:		n.	jaanib daari/re^aayat/tañg nazri/yak tarafgi

biased:		a.	maa'el

bib:		n.	raal gaddi

bibber:		n.	baadah kaSH/maey parast/SHaraabi

Bible:		n.	iñjiil/kitaab e muqaddas

Biblical:	a.	kitaabi

bicameral:	a.	do KHaanah

bicentenary:	n.	do sau saalah

bicker:		v.i.	jhagaRna/larazna

bid:		v.t.	bulaana/daam lagaana/Hukm deyna/
			peySH karna

bid:		v.t.	daa^wat deyna/farmaana/Hukm deyna

bid:		n.	daam(m.)

bidder:		n.	daam lagaaney waala(m.)

bidding:	n.	Hukm(m.)/kaha(m.)/kaehna(m.)

bide:		v.i.	iñtezaar karna

bide:		v.t.	bar daaSHt karna

bidet:		n.	TaTTu(m.)

bier:      n.	janaazah(m.)/na^SH(f.)/taabuut(m.)

biennial:	a.	do saalah

bifacial:	a.	do mu'ña

biff:		v.t.	zor sey maarna

bifid:		a.	biich sey phaTa

bifold:		a.	do taeh waala

bifoliate:	a.	do patti

bifurcate:	a.	do SHaakhah

bifurcate:	v.i.	do SHaakhah hona

big:      a.	âziim/baRa/kalaañ/KHatiir/zabar

biggest:	a.	âziim tariin

bigness:    a.	âzmat/baRaa'i/zaKHaamat

bigot:		n.	kaTTar

bigoted:	a.	muta^assib

bigotry:	n.	âsbiyat

bike:		n.	bhiR ka chhattah

bilabial:	a.	do hoñT waala

bilateral:	a.	do jaanibah/do tarfaH

bilaterally:	adv.	do jaanibi sey

bile:		n.	pitti/safra

bilingual:	a.	do zabaan waala

bilingualism:	n.	do zabaaniyat(f.)

bilious:	a.	safraawi

bilk:		v.t.	dhoka deyna

bill:      n.   Hesaab

bill:		n.	chuuñch(f.)

billet-doux:	n.	parwaanah e iSHq

billow:		n.	baRi laehr/hilkora/laehr/tarañg

billowy:	a.	mauj zan

billy:		n.	saathi

bimonthly:	a.	do maahi

bin:		n.	chhoTa sa Dibba

binary:		a.	do guna/jufti/sanaa'i/taeHtaani

bind:      v.t.  baañdhna/bachaana/jakaR deyna/
			jakaRna/paa bañd karna

binding:	n.	in^eqaad/jild saazi

binding(of a book):n.	jild

bing:		n.	Dheyr(m.)

binge:		n.	naa'o noSHi/uchhal kuud

binocle:	n.	duur biin(f.)

binocular:	n.	duur biin(f.)

biographer:	n.	sawaaneH nigaar

biography:   n.	Hayaat/sawaaneh ûmri/siirat

biology:	n.	îlm ul Hayaat(m.)

bipartisan:	a.	du Hazbi

bipartisanship:	n.	du Hazbiyat(f.)

bipolar:	a.	zu maeHwari

bird:		n.	chiRya(f.)/pakheyru(m.)/pañchhi(m.)/
			pariñdah(m.)/taa'ir(m.)

birdcage:	n.	kaabuk()m./piñjra(m.)/qafas(m.)

bird-catcher:	n.	chiRi maar

bird's nest:	n.	aaSHiyaañ(m.)/ghoñsala(m.)/jhoñj/
			naSHeyman(m.)

bird trap:	n.	phaTki

birth:     n.	janam(m.)/miilaad(f.)/paedaa'iSH(f.)/
			wilaadat(f.)/zuhuur(m.)/zaat(f.)

birthday:	n.	janam din/saal girah(f.)

birthplace:	n.	ghar/jaa'ey paedaa'iSH/janam bhuumi

birthright:	n.	paedaa'iSHi Haq

bisect:		v.t.	aadham aadh karna/do Hissey meyñ kaaTna/
			taqsiim karna

bisection:	n.	nsfa nisfi(f.)/tañsiif(f.)

bit:		n.	paarah/phaañk/sikkah/TukRa

bits:		n.	paraKH chey

bitch:		n.	kutya(f.)/zaliil âurat

bite:		v.t.	Daañt kaaTna/kaaT khaana

bite (snake):	v.t.	Dasna/kaaTna/phan maarna

bite:		n.	kaaT

biting cold:	n.	galan

bitten:     a.   guziidah

bitter:     a.   kaRwa/talKH

bitter tasting: a.   kaRwa(m.)/kaRwi(f.)

bitterness:   n.   bad mazgi/duruSHti/kaRwa pan/kaRwaahaT/khichaa'o/
			talKHi

bitumen:	n.	qiir/raal

bi-weekly:	a.	do haftawi

bivouac:	n.	paRaa'o(m.)

bizarre:	n.	âjiib/GHaer Haqiiqi

blab:		v.i.	bak bak karna

blabber:	v.t.	GHammaazi karna

blab:		v.t.	suujna

blabber:	n.	suujan

black:     a.   bhayaanak/gañdah/kaala/makruuh/
			mukaddar/najis/siyaah/tiirah/zañi
			
blackmail:	n.	dhauñs/dhoka baazi		

black market:	n.	chor baazaar(m.)

black marketing:n.	chor baazaari

black ritual:	n.	kaala îlm

blacken:	v.t.	kaala karna

blackguard:	n.	luchcha/riñd(m.)

blackness:	n.	añdheyra/kaala pan/kaalak/kalauñs/siyaahi

blacksmith:   n.   aahin gar/lohaar(m.)

blade:		n.	par

bladder:	n.	masaanah/phukna

blah:		n.	bakwaas

blain:		n.	chhaala

blame:		v.t.	baat lagaana/ilzaam lagaana/malaamat karna/
			zimmah daar Thaeraana

blame:     n.   gilah/ilzaam/nikohiSH

blameless:	a.	bey gunaah/paak

blanch:		v.t.	rañg kaaTna/ujlaana

blanch:		v.i.	ujalna

bland:		a.	narm/phiika/sapaaT/SHaa'estah

blandish:	v.t.	dulaarna/chaap luusi karna

blandishment:  n.   ada/naaz

blandishing:  n.   naaziSH

blandly:	adv.	narmi sey

blandness:	n.	KHuSH aKHlaaqi(f.)/narmi(f.)

blandish:	v.t.	chumkaarna/KHuSH aamad karna/phuslaana

blandishment:	n.	banaawaT(f.)/chikni chupRi(f.)/choñchley/
			miiThi baateyñ/naaz o ada

blank:		a.	bey rañg/bey tuka/chau paT/chitta/ghabraaya hu'a/
			hakka bakka/KHaali/kora/maHez/saadah/sapaaT

blank:		n.	hadaf(m.)/safeydi

blankly:	adv.	korey pan sey

blanket:	n.	kambal(m.)/kamli(f.)

blanket:	v.t.	Dhakna/chhupaana/pardah Daalna/rukaawaT Daalna

blare:		v.i.	Dakraana/lalkaarna/zor sey chillaana

blare:		v.t.	dhaaRna/chiiKHna

blare:		n.	dhaaR/SHor

blarney:	n.	chaap luusi(f.)/chikni chupRi baat(f.)/
			lallo patto(f.)

blasé:		a.	dil bhara/musta^mal

blaspheme:	v.t.	bey Hurmati karna/gaali deyna/jhuTlaana/
			takziib karna

blasphemer:	n.	bey adab/bey diin/mulHid

blast:		n.	dhamaaka(m.)/jhappaR(m.)/jhoñka(m.)/
			lapaT(f.)/phuuñk(f.)/thapeyRa(m.)

blast:		v.i.	dhamaaka hona

blast:		v.t.	dhamaaka karna

blatancy:	n.	bakwaas(f.)/chiiKHam dhaar(f.)/SHor(m.)/udham(m.)

blatant:	a.	bey huudah/muñh phaT/pur SHor/waazeH

blather:	n.	baatoni pan/muft ki bakwaas

blaze:     n.   lahak/lapaT/SHo^lah

blaze:		v.i.	bhaRak kar jalna

blaze:		v.t.	e^laan karna/muSHtahir karna

blazing:	a.	chil chilaata

blazing sun:	n.	chil chilaati dhuup

blazon:		v.t.	dikhaana/numaa'iSH karna

bleach:		v.t.	rañg uRaana/ujlaana

bleach:		v.i.	safeyd ho jaana

bleak:		a.	bey rañg/phiika/sard mohr

bleak and barren:a.	laq o daq

bleakness:	n.	bey ruKHi(f.)/sard mohri(f.)/wiiraani(f.)

blear:		a.	Dhab Dhab/dhuñdhla/GHaer numaayaañ

bleary eyed:	a.	chuñdha/GHabi/kam biiñ/kuñd zehen

bleat:		v.t.	bheyR ki taraH chiiKHna/Dakraana/mamyaana

bleb:		n.	aablah(m.)/chhala(m.)

blebby:		a.	chhaaloñ daar

blee:		n.	rañgat

bleed:		v.t.	fasd kholna

bleed:		v.i.	KHuun baehna

bleeding:	n.	fasd/KHuun ka baehna

bleep:		n.	piiñ piiñ

blemish:	v.t.	aabru bigaaRna/bad naam karna/baTTa lagaana/
			lalañk ka Tiika lagana

blemish:    n.   daaGH/khoT/Tiika

blench:		v.i.	barbaad hona/piichhey haTna/sukaRna

blend:		v.t.	milaana/SHaamil karna

blend:		v.i.	milna ghulna//SHaamil hona

blended:	a.	maKHluut/SHaamil

blepharism:	n.	palak ki phaRkan

bless:		v.t.	do^a deyna

bless:		v.t.	ghaa'o lagaana/piTaa'i karna

blessed:    a.	faez yaab/kaam raan/mubaarak/mutabarrak

blessing:    n.   barkat(f.)/do^a(f.)/GHaniimat(f.)/
			ne^mat(f.)/salwaat(f.)

blessings:	n.	aaSHiir baad(f.)/salwaat(f.)

blether:	v.t.	muft ki bak bak karna

blether:	n.	bakwaasi/gappi

blight:		v.t.	bey asar karna/dhamaaka karna

blind:		a.	añdha/bey nuur/kor/naa biina

stone-blind:	a.	añdha

blind:		v.t.	añdha karna

blind:		n.	chilman

blind alley:	n.	añdhi gali

blindfold:	v.t.	paTTi baañdhna

blinding:	a.	añdha dhuñd

blindness:	n.	añdha pan/jahaalat

blink:		v.i.	palak jhapakna

blink:		v.t.	palak jhapkaana

blink:		n.	jhapki

blinking:	n.	jhapak

blinkers:	n.	añdheyri

bliss:		n.	az Had KHuSHi/saâaadat

blister:	n.	aablah(m.)/chhilori(f.)/phaphola(m.)

blithe:		a.	dil SHaad/magan/masruur/ziñdah dil

blithering:	n.	bakwaas(f.)

blitz:		n.	yak bah yak hawaa'i Hamlah

blizzard;	n.	barfaani tuufaan

bloat:		v.i.	phuulna/suujna

blob:		n.	dhabba/qatrah

bloc:		n.	jamaa^atoñ ki añjuman/
			mulkoñ ki añjuman

block:		n.	kaaGHaz ka raddah(m.)/lakRi ka tukRa(m.)/
			muzaaHimat(f.)

block:		v.t.	aaRey aana/gheyrna/rukaawaT Daalna

blockade:	n.	gheyra(m.)/muHaasirah(m.)/naakah bañdi(f.)

blockade:	v.t.	gheyrna

block-head:	a.	abla/anaaRi/julaaha/kuñdah e naa taraaSH/ullu

bloke:		n.	mard e KHuda(m.)

blond:		n.	gori rñgat och sunaehrey baal waala

blood:     n.	KHuun/lahu

bloodcurdling:	n.	waeHSHat naak

bloodless:	n.	bey dard/bey himmat/murdaar/murdah

bloodletting:	n.	fasd/lahuu kaari

bloodlust:	n.	KHuun ki piyaas(f.)

blood money:	n.	diyat(f.)/KHuuñ baha(m.)

blood pressure:	n.	KHuun ka dabaa'o

bloodshed:	n.	qatl

blood stained:	a.	KHuun aaluud

blood sucker:	a.	KHuun KHwaar

bloodthirsty:	a.	KHuun aaSHaam/KHuun ka pyaasa/KHuun KHwaar/
			zaalim

bloody:		a.	KHuun aaluud/KHuun reyz

bloodstream:	n.	juu'ey KHuun

blood test:	n.	mo^aaenah KHuun

blood vessel:	n.	rag(f.)/SHiryaan(f.)/rag(f.)

bloom:		v.i.	panapna/phuul khilna/rañg laana

bloom:     n.   bahaar/ûñfuwaan

blooming:	a.	hara/hara bhara/seyr aab

blossom:	v.i.	phuulna

blossom:	n.	GHuñchah/kali/KHoSHah/SHiguufah

blot:		n.	daaGH/dhabba

blot:		v.t.	daaGH lagaana/masKH karna/tauHiin karna

blotting paper: n.	jaazib(m.)/siyaahi chuus(m.)

blow:      v.i.  khilna/phuuñkna/hawa chalna

blow:      n.	choT(f.)/ghuuñsa(m.)/lapaT(f.)/phuuñk(f.)/
			sadmah(m.)/waar(m.)/zad(f.)/zarb(f.)

blowhard:	n.	akaR fuuñ/SHeyKHi KHor

blow out:		phuuñk maarna

blowpipe:	n.	phuuñkni/phukni

blowzy:		a.	bey saliiqah/bhadda/laal bhabhuuka/mazbuut

bludgeon:	n.	chhoTi laaThi

bludgeon:	v.t.	chob dasti karna/piTaa'i karna

blue:      n.   aasmaani/niila

blue:		v.t.	daulat luTaana/bikheyrna/phaelaana

bluebottle:	n.	baRi makkhi/niili makkhi

blueprint:	n.	bunyaadi KHaakah/puKHtah naqSHah

bluff:		a.	akkhaR/bey murawwat/chaTaan/DhiiT/giidaR bhapki/
			ruukha

bluff:		v.t.	giidaR bhapki deyna/gumraah karna

bluff:		n.	chaTaan(f.)/dhoñs(f.)/giidaR bhapki(f.)/
			jhaañsa(m.)

bluishness:	a.	niila haT

blunder:	v.t.	GHalti karna/laGHziSH karna

blunder:	n.	GHalti/KHata/laGHziSH

blunt:		a.	gustaaKH/kuñd

blunt:		v.t.	kuñd karna

blunt:		v.i.	kuñd hona
			
blur:		n.	dhabba

blurred:	a.	dhuñdhla/GHaer waazeH

blurt:		v.t.	achaanak bol uThna/kaeh uThna/phaT paRna

blush:		v.t.	jheyñpna/khisyaana/lajaana/
			SHarmaana

bluster:	n.	aañdhi ka jhoñka(m.)/fuuñ faañ(f.)/
			jhakkaR(m.)/udham(m.)	
			
bluster:	v.i.	bhabhakna/dhoõs jamaana/Hukm chalaana/
			jhakkaR chalna/kallah daraazi karna/
			tuufaan machna

blustery:	a.	akaR fuuni

boa:		n.	ajgar/aZdahaa

boar:		n.	jañgli suu'ar

board:		n.	gatta/taKHtah

board:		v.t.	bañd kar deyna/taKHtah lagaana

board:		v.t.	jahaaz par sawaar hona

boast:     v.i.  faKHr karna/SHeyKHi maarna

boast:     v.t.  baateyñ baghaarna/baR haañkna/Diiñg haañkna/
			Diiñgeyñ maarna/laaf zani karna/SHeyKHi baghaarna

boast:     n.	baR hañkaa'i/Diiñg/laaf/namuud/SHeyKHi

boaster:    n.   baR bola/faaKHir(m.)/faaKHirah(f.)/gappi/
			SHeyKHi KHora/turram KHaan

boastful:	a.	KHar dimaaGH

boastfully:	adv.	faKHriyah

boasting:    n.   baRaa'i/faKHr

boat:      n.   kaSHti(f.)/naa'o(f.)/safiinah

boatman:	n.	maañjhi

bobbin:		n.	añTi

bocage:		n.	kaSHiidah kaari

bode:		v.t.	peySH go'i karna/SHaguun deyna

bodice:		n.	añgiya/choli(f.)/chhoTa kapRa/SHaloka(m.)

bodily desire:	n.	nafs

body:      n.	añdaam/añg/badan(m.)/Diil(m.)/dhaR(m.)/
			haekal(m.)/idaarah(m.)/jasaamat(f.)/jism(m.)/
			kaaya(f.)/paekar(m.)/piñDa(m.)/qaalib(m.)/
			tamiiz(f.)/wujuud(m.)

bodyguard:	n.	KHaasah bar daar/muHaafiz			
			
body hair:	n.	roñgTa(m.)

bodybuilder:	n.	pahel waan(m.)

boffin:		n.	saa'iñs daan

bog:		n.	dal dal(f.)

bog:		v.t.	Dubona

bogged:		a.	phañsa hu'a

boggy:		a.	dal dali

bogey:		n.	bhutna/bhuut(m.)/hauwwah(m.)

boggle:		v.i.	haulna/waeH SHat zadah hona

bogus:		a.	khoTa/naqli

boil:		v.t.	galaana/joSH deyna/khaulaana/ubaalna

boil:      v.i.  khaulna/ubalna

boil:      n.   duñbal(m.)/phoRa(m.)/ubaal(m.)

boil over:	v.i.	joSH meyñ aana

boiling:    n.   joSH/ubaal

bold:      a.	aazaadah rau/dabañg/jari/SHoKH

bold letters:	a.	jali

boldness:	a.	aazaadah rawi/himmat/jasaarat/niDar pana/SHoKHi

bolster:	n.	puSHt panaahi karna/taqwiyat deyna

bolt:		n.	chaTKHani(m.)

bombardier:	n.	topchi

bombardment:	n.	aatiSH baari/bambaari

bond:      n.   bañd(m.)/bañdhan(m.)/bañdiSH(f.)/
			kaaGHaz(m.)/muchalka/qaed(f.)/rabt(f.)/
			zamaanat(f.)

bondage:	n.	giraftaari/qaed

bonds:     n.   qaed

bone:      n.	haaR/haDDi

bone of contention:n.	fasaad ki jaR

bonehead:	n.	aeHmaq/buddhu

bonemeal:	n.	haDDi ka chuura

bonny:		a.	faraH/jamiil/KHuub suurat/zeyba

bony:		a.	dubla patla/kaRyal

boo!		intj.	uff

boob:		n.	chhochi

booby:		n.	aeHmaq/buddhu/saadaH lauH

booby hatch:	n.	pagal KHaanah/tiimaristaan

booby prize:	n.	en^aam e tasalli

booby trap:	n.	daam e mohlik

book:      n.   dast aaweyz/kitaab/saHiifah

book binder:	n.	daftari(m.)/jild saaz

book binding:	n.	jild bañdi(f.)/jild saazi

book case:	n.	kitaab daan

book keeper:	n.	muniim/muñSHi

book keeping:	n.	khaatah daari/muniimi

book mark:	n.	niSHaani

bookish:	a.	kitaabi

bookishness:	n.	kitaabi pan

bookelet::	n.	kitaab chah

bookseller:   n.   kitaab beychney waala/kitaaab faroSH

book worm:	n.	kitaabi kiiRa/paRhaaku

boom:		n.	balli/chob giir

boom:		v.i.	garajna

boom:		v.i.	jaldi taraqqi karna/teyz chalna/
			teyzi sey amiir hona

booming:	a.	KHuSH Haal

boon:      n.   baKHSHiSH/eHsaan/ênaayat/ne^mat/toHfah

boon:		a.	KHurram/masruur

boondocks:	n.	deyhaat/jañgal

boondoggle:	n.	chaaqu ka KHol/peyTi

boor:		n.	deyhaati/gaa'odi

boorish:	a.	dehqaani/qasbaati

boorishness:	n.	gañwaar pan/phuhaR pan

boost:		v.t.	aagey dhakeylna

boot:		n.	juuta

boot:		n.	nafa^/yaaft

bootie:		n.	bachchoñ ka juuta

bootless:	a.	bey faa'edah/bey suud

bootmaker:	n.	mochi

boot strap:	n.	tasmah(m.)

booty:		n.	luuT(f.)/maal e GHaniimat(m.)

booze:		n.	SHaraab

boozy:		a.	bad mast/mad hoSH/SHaraabi

bop:		n.	ghuuña/thappaR

bordello:	n.	chaklah/qaHbah KHaanah

border:     n.   HaaSHiyah/kañni/kinaara(m.)/palla/
			pallu(m.)/sar Had(f.)/sañjaaf(f.)

borders:	n.   aknaaf/sar Hadeyñ

bore:		n.	chheyd(m.)/suuraaKH(m.)

bore:		v.t.	barmaana/chheydna/suuraaKH karna

bore:		n.	uktaa deyney waala

bored:		a.	uchaaT/uktaaya hu'a

(get)bored:		ukta jaana/uktaana

boredom:	n.	uktaahaT(f.)

boring:		a.	ajiiran

born:      a.   paeda/zaa'edah

borne:		pa.p.	bar daaSHt kardah/uThaaya hu'a

borrow:		v.t.	maañgna/udhaar leyna

borrowed:	a.	musta^aar

bosom:     n.	aaGHoSH(f.)/god(f.)/sadr(m.)/siinah(m.)

boss:		n.	karta dharta

boss:		v.t.	Hukm chalaana/nigraaani karna/ro^b gaañThna

botanical:	a.	nabaati

botany:		n.	nabaatiyaat

botch:		n.	daaGH/phoRa

botch:		v.t.	ghapla karna

both:		a/pron.	donoñ

both sides:   n.   tarfaen

bother:		v.t.	khaTkna/zaeHmat karna

bother:		n.	jhameyla/muft ki jhak jhak/zaeHmat

botheration:	n.	âzaab/rog(m.)/zaeHmat(f.)

bottle:     n.   SHiiSHi

bottom:		n.	paa'iñ/peyñda

bottomless:	a.	athaah/bey peyñdah

botulism:	n.	kalamgi(f.)/zaehr naabi(f.)

bough:     n.   SHaaKH

boulder:	n.	chaTaan(f.)

bounce:		v.t.	chaukRi bharna

bounce:		n.	chaukRi(f.)

bouncer:	n.	Diiñg maarney waala/gappi/
			laaf zan/lapaaRiya

bound:		v.i.	kuudna/lapakna

bound:		a.	paa bañd

bound:     n.   bañdha/paa bañd/waa bastah

boundary:    n.   gheyr/gheyra/Had/sar Had

boundaries:   n.   Huduud

bounded:    a.   maeHduud

boundless:   a.   bey Had/bey kiraañ

bounty:     n.   âtiyah/ênaayat/faiyaazi/fazl/karam

bountiful:   a.   kariim/saKHi

bouquet:    n.   guchchha/gul dastah

bouquet:	n.	SHaraab ki KHuSH bu

bow:		v.t.	jhukaana

bow:      v.i.  jhukna

bow:      n.   kamaan/qaus

bowel:		n.	añtRi

bowl:      n.   baadiyah(m.)/kaasah(m.)/kaTora(m.)/pyaalah(m.)/
			saaGHar(m.)

bowler:		n.	geyñd baaz
		
bowman:		n.	tiir añdaaz

box:      n.   Dibbah/piTaara/sañduuq

boxer:		n.	ghuuñsey baaz/mukkey baaz

boy:      n.   bachchah/GHulaam/laRka/naukar/pisar/puut

boyhood:	n.	baalaa pan(m.)

bozo:		a.	pagloT

bracelet:	n.	kañgan/kaRa

braces:		n.	kasna

brackish:	a.	khaara/SHor

brackishness:	n.	SHoriyyat

brag:		v.t/i.	Diiñg haañkna/Diiñgeyñ maarna/gap haañkna/
			SHeyKHi baghaarna/SHeyKHi maarna

brag:		n.	Diiñg/dikhaawaT/gap/jhuuT/namuud/SHeyKHi

braggart:	n.	dikhaawaTi/gappi/jhuuTa/KHud biin/kora/
			lafañga/maGHruur/mauji/naKHrey baaz/
			naKHriila/SHeyKHi KHora/turram KHaan

bragging:    n.	SHeyKHi(f.)

braid:		v.t.	choTi guuñdhna

brain:     n.	dimaaGH(m.)/maGHz(m.)

brainchild:	n.	adbi SHaeh paara/kaar naamah

brain-washed:	a.	KHaali uz zehen

brainy:		a.	dimaaGH waala/maGHzi/teyz/Thos

branch:     n.	SHaaKH(f.)

brand:		n.	daaGH(m.)

brand:		v.t.	daaGH deyna

brand:		v.i.	daaGH lagna

branded:	a.	daaGH daar

brandish:	v.t.	hath yaar laehraana

brash:		a.	bey Haya/bey SHarm/gustaaKH

brass:		n.	piital

bravado:	n.	giidaR bhapki/laaf

brave:     a.   bahaadur/dil aawar/dileyr/jari/jarraar/jiiwaT/
			SHeyr/SHujaa^

bravery:	n.	bahaaduri/dil gurdah(m.)/dileyri/SHujaa^at

brave man:   n.	SHeyr

Bravo!		intj.	aafriiñ/marHaba/SHaabaaSH

brawl:		n.	fasaad/faziiHati/haatha paa'i/laRaa'i

brawn:		n.	dam(m.)/mazbuut paTTha(m.)

brawny:		a.	kasrati/mazbuut/warziSHi

bray:		v.i.	Dheyñ chuñ Dheyñ chuñ karna

bray:		v.t.	kuchalna/kuuTna/piisna

brazier:	n.	añgeyThi

breach:     n.	darz(f.)/kasar(f.)/KHalal/KHelaaf warzi(f.)/
			phuuT(f.)/raKHnah(m.)/SHikast(f.)

bread:     n.	chapaati/roTi

breadth:    n.	ârz/chau Raa'i/paaT/wus^at

break:     v.i.	phaTna/TuuT jaana/TuuTna

break:     v.t.	phaaRna/phoRna/toRna/TukRey TukRey karna

break:		n.	faasilah/phuuT(f.)

break up:	n.	âlaaHedgi/phaTna/TuuTna

breakage:	n.	SHikast

breakdown:	v.t.	jawaab dey jaana/tajziyah karna

breaker:	a.	faasiKH

breakfast:   n.   naaSHtah

breaking:    n.	TuuT

breakwater:	n.	mauj SHikan(m.)

breast:		n.	chhaati(f.)/siinah(m.)

breast plate:	n.	chaar aa'inah(m.)

breath:     n.   dam/nafas/phuuñk/saañs

breathe:	v.t.	saañs leyna

breath-analyser:n.	maey noSHi ka imteHaan

breathing:	n.	dam kaSHi/saañs/tanaffus

breathtaking:	a.	dam bah KHud karney waala

breathy:	n.	saañs ki aawaaz

breech:		n.	dhaR/puSHt

breed:		v.t.	nasl baRhaana/nasl kaSHi/paalna/
			paalna posna/paeda karna

breed:		n.	qaum/nasl/zaat

breeder:	n.	nasl kaSHi karney waala/paalan haar

breeding:	n.	afzaa'iSH/Dhañg

breeze:     n.   baad(f.)/hawa(f.)

(gentle)breeze: n.   nasiim(f.)

breezily:	adv.	KHuSH gawaari sey/taazgi sey

brevet:		n.	darjah e ifteKHaar deyna

brew:		v.t.	bozah banaana/dam deyna/kaSHiid karna/khiiñchna

brewery:	n.	bozah KHaanah/kaSHiid gaah/SHaraab ki bhaTTi

briar:		n.	kaañTey daar jhaaRi(f.)

bribe:		v.t.	luqmah deyna/muTThi garm karna/
			riSHwat deyna

bribe:		n.	riSHwat/yaaft

bribery:	n.	riSHwat KHori(f.)/riSHwat sitaani(f.)

bric-a-brac:	n.	nawaadiraat(f.)

brick:		n.	iiñT

bricklayer:	n.	raaj

bride:     n.   dulhan

bridegroom:	n.	duulha/nau SHah

bridge:     n.   pul/taaSH ka eyk kheyl

bridle:     n.   înaan(f.)/baag(f.)/jilau(f.)/lagaam(f.)/zamaam(f.)

brief:     a.	mujmal/muKHtasar/sar sari

brief:		n.	Hukm naamah/KHulaasah/iKHtisaar

brief:		n.	jaañgiya

briefly:	adv.	baarey/muKHtasaran

brigade:	n.	dastah(m.)

brigand:	n.	Daaku/Dakaet/luTeyra/qazzaaq
 
bright:     a.	aab daar/baeza/daraKH SHaañ/chamak daar/
			chamakta hu'a/chamkiila/chaTkiila/kuñdan/
			nuuraani/raKH SHaañ/roSHan/SHoKH/ujaagar/
			ujla(m.)/ujli(f.)

brighten:	v.t.	chamkaana/jila deyna/khilaana/nikhaarna

brighten:	v.i.	chamakna/nikharna

brightness:   n.   aab o taab/chamak damak/faroGH/
			jila/raunaq/ujla pan

brilliance:	n.	damak/faroz/jag magaahaT

brilliancy:   n.	aab daari/baha/chamak/jot/raunaq/ziya

brilliant:	a.	bhaRak daar/chamkiila/roSHan/zehiin

brilliantly:	adv.	roSHan taur par/waazeh taur par

brim:		n.	gheyra/kinaara/lab

brimful:	a.	lab reyz

brine:		n.	khaara paani/samañdar

bring:     v.t.  laana/pahoñchwaana

bring forth:	v.t.	nikaalna

bring out:	v.t.	nikaalna/ujaagar karna

bring over:	v.t.	laana

bring under:	v.t.	laana

bring up:    v.t.  paalna/paalna posna/par wariSH karna

bringing up:	n.	GHaur o par daaKHt/par wariSH

brinjal:	n.	baeñgan(m.)/bhaañTa(m.)

brinjarry:	n.	bañjaara

brink:		n.	kinaara/lab

brioche:	n.	SHiir maal

brisk:		a.	garm/jald/phurtiila/teyz

briskly:	adv.	jald/jhapa jhap

briskness:	n.	phurti

Briton:		n.	añgreyz/bartaanwi

brittle:	a.	kaaGHazi/kurkura/naazuk

broad:     a.   âriiz/chauRa/chauRa chakla/khula/
			kuSHaadah/pur faza/wasii^
			
broadband:	n.	wus^at naSHriyah(f.)	

broadcast:	v.t.	naSHr karna/SHaa'e^ karna/SHohrat deyna

broadcast:	a.	phaelaaya hu'a/SHaa'e^

broad bean:	n.	seym(f.)

broadminded:	a.	aazaad KHayaal/mutaHammil

brocade:	n.	kim KHwaab(f.)

broke:		a.	bey zar/kañgla/muflis/qallaaSH

broken:     a.	KHastah/phaTa/phuuTa/SHikastah/TuuTa

broken off:	a.	uchaaT

broker:		n.	aaRhati(m.)/dallaal(m.)/waastah(m.)

brokerage:	n.	aaRhat(f.)

broker's commission:n.	aaRhati(f.)/dastuuri(f.)

brook:		n.	aab ju(f.)

brook:		v.t.	bar daaSHt karna

broom:     n.	jaarob(f.)/jhaaRu(f.)

Bronchial Asthma:n.	ziiq un nafs

broth:		n.	aab joSH(m.)/SHorba(m.)

brothel:	n.	chaklah(m.)/koTha(m.)/tawaa'ef ghar(m.)

brother:    n.	bhaa'i(m.)/ham SHiir(m.)

brotherhood:	n.	aapas daari(f.)/aKHuuwat/bhaa'i chaarah

brouhaha:	n.	qaeh qaha(m.)/ThaTha(m.)

brow:		n.	abru(f.)/jabiiñ(f.)

browbeat:	v.t.	ghuRakna

browbeating:	n.	ghuRki(f.)

bruin:		n.	bhuura riichh

bruise:		v.t.	chuura karna/kuchalna/kuuTna/piiTna

bruise:		n.	choT/sadmah/zaKHm

bruised:	a.	koftah/pichchi

brush:		n.	kuuchi lagaana

brush:		n.	kuuchi

brush off:   v.t.  jhaaRna/rad karna

brushwood:	n.	jhaaRi

brutalise:	v.t.	bey raeHm ya kaTTar banaana

brutality:	n.	Haewaaniyat(f.)

brute:		n.	Haewaan/qassaab

bubble:		n.	Habaab(m.)/phaphola(m.)

buck:		n.	bakra(m.)/nar hiran(m.)/nar KHar goSH(m.)

buck:		v.t.	bak bak karna

bucket:		n.	baalTi/Dol

bud:		n.	GHuñchah/kalla/kali/SHiguufah

bud:		v.i.	kali nikalna/khilna/phuuTna

budding:	pr.p.	khilta/phuulta

bud/buddy:	n.	aaRi/dost/yaar

budge:		v.i.	Tas sey mas hona

budget:			miizaaniyah(m.)/sasta

buffoon:	a.	masKHarah

buffoonery:	n.	hazal(f.)

bugaboo:	n.	bhuut pariit/hauwwa

bugbear:	n.	hauwwa

bugle:		n.	kuus

build:     v.t.  banaana

builder:    n.   baani/banaaney waala/me^maar/raaj

building:    n.   îmaarat/ta^miir

bulk:      n.   Diil/Dheyr/jasaamat/kasrat/thok/zaKHaamat

bulky:     a.   âziim/jasiim/moTa/zaKHiim

bull:		n.	saañD/saur

bull:		n.	fatwa

bulla:		n.	mohar

bulldoze:	v.t.	dhamki deyna/dhauñs jamaana

bullet:     n.   goli/kaar tuus

bulletproof:	a.	goli rok

bully:		v.t.	dhauñs jamaana/SHeyr hona

bully:		n.	daada/DapaT/zaalim

bullying:	n.	DapaT/dhauñs

bulrush:	n.	naagar motha(m.)

bulwark:	n.	fasiil(f.)

bum:		v.i.	mun munaana

bum:		n.	muft KHorah/nigoRa/nikhaTTu/paliid/
			qaabil e nafrat
			
bum:		v.i.	muft KHori karna		

bumbaze:	n.	dhoka deyna/palaT deyna

bumble:		n.	gaR baR/iñtiSHaar

bumble:		v.t.	bhin bhinaana

bumbling:	a.	bhin bhinaata

bump:		v.i.	dhachka lagna

bump:		v.t.	dhachka lagaana

bumper:		a.	waafir

bumpy:		a.	naa ham waar

bumptious:	a.	jasuur/maGHruur

bunch:		n.	gaañTh/garoh/guchha/KHoSHah/
			piñDa

bunch:		v.t.	guchcha banaana/jama^ karna

bundle:		n.	gaDDi/gaTTha/muTTha/poTli(f.)/pulañda/
			puSHtaara(m.)

bung:		n.	piipey ki Daat

bungle:		v.t.	ghapla karna

bungled:    a.   bigaRna

bungler:	n.	anaaRi

bunk:		n.	chamak damak/numaa'iSH/zaahir daari

bunk:		v.t.	dhoka deyna

bunker:		n.	zeyr e zamiin panaah gaah

bunkum:		n.	bakwaas/Dhakosla/KHud numaa'i

bunt:		v.i.	dhakelna/piichhey haTna

bunt:		n.	dhakka

bunting:	n.	jhañDi

burble:		v.i.	GHar GHaraana/kuR kuRaana

burd:		n.	bi bi/KHaatuun

burden:     n.   baar/bojh/Hamal/palla/puSHtaara(m.)/siql/
			siqaalat/takliif/zeyr baari

burdened:	a.	lada hu'a/zeyr baar

burdenless:	a.	faariGH

burdensome:	a.	bhaari/giraañ/saqiil/wazni

bureau:		n.	daftar/daftari meyz/diiwaan

bureaucracy:	n.	daftar SHaahi/naukar SHaahi/zaabitah parasti

bureaucrat:	v.t.	zaabitah parast

bureaucratic formality:n. KHaanah puri

burgee:		n.	do dum waali jhañDi(f.)

burgeon:	n.	GHuñchah/kali/SHuguufah

burgh:		n.	qasbah/SHaher

burgundy:	a.	arGHwaani

burial:     n.   kafan dafan/miTTi/tadfiin

buried:		a.	madfuun

buried treasure: n.	dafiinah(m.)

burl:		n.	ubhaar

burlap:		n.	TaaT(f.)

burlesque:	n.	mazHakah KHey naql

burliness:	n.	Hajam(m.)/jasaamat(f.)

burly:		a.	dabañg/haTTa kaTTa/moTa/ubhra hu'a

burn:      v.i.  daGH lagna/jalna/phukna

burn:      v.t.  daaGH deyna/jalaana/patañgey lagaana/
			phuuñk deyna

burn:		n.	jalan

burnt:		pa/t.	jala hu'a

burning:    n.   jalan/soz/garmi

bursar:		n.	KHazaañchi

burst:		v.t.	phaaRna/phoRna

burst:		v.i.	bhaRaknakhilna/phaTna/phuuTna

bury:		v.t.	dafan karna/gaaRna/KHaak Daalna/miTTi deyna/
			supurd e KHaak karna

busboy:		n.	"chhoTa"

bush:		n.	ghani jhaaRi/pauda

busily:		adv.	masruufiyat sey

business:    n.	beopaar/dhañda/kaam/kaar o baar/
			KHariid o faroKHt/leyn deyn/paala/
			roz gaar/sauda gari/tijaarat
			
businesslike:	a.	baa qaa^edah/baa zaabitah	

businessman:	n.	beopaari/kaar o baari/taajir

busk:		v.t.	aamaadah hona/lebaah paheñna

bust:		n.	gaat(f.)

buster:		n.	chhoTa laRka

bustier:	n.	añgiya(f.)/choli(f.)

bustle:		n.	dhuum/chahel pahel/gaehma gaehmi/hal chal/
			khalbali/maara maar

but:      adv.  sewa

but:		prep.	albattah/balkeh/GHaer/leykin/magar(conj.)/
			par/phir/taa ham

Butea:		n.	Dhaak

butt:		n.	hadaf

butter:		n.	makkhan(m.)/maskah(m.)

butter:		v.t.	chupaRna

butter-milk:	n.	maTTha

(clarified)butter: n.	ghii

butterfly:	n.	tiitri/titli

buttock:	n.	kuulha(m.)/suriin(m.)

button:		n.	ghuñDi

button-hole:	n.	kaaj

buttress:	n.	aaR(m.)

buxom:		a.	chañchal/gudaaz jism/KHuub/pur SHabaab

buy:      v.t.  KHariidna/laana/mol leyna

buyer:     n.   KHariidaar

buying:     pa.p.	KHariid/KHariidaari

by:		prep.	baa/ba/bi/dar/fi/sey/zarii^ah

by accident:      ittefaaqan

by means of:      ba zarii^ah

by way of:       ba taur

bygone:		a.	guziSHtah/pichhla

bystander:	n.	tamaaSHaa'i

byword:		n.	kahaawat/zarb ul misal