FANDOM
fable:		n.	daastaan/Dhakosla/fasaanah/qissah

fabric:		n.	banaawaT/bunaawaT/kapRa/saaKHt/taraaSH

fabricant:	n.	banaaney waala/kaari gar

fabricate:	v.t.	banaana/ghaRna/taiyaar karna

fabricated:	a.	iijaad kardah/ja^li/jhuuTi/naqli

fabrication:	n.	ja^l saazi/SHiguufah

fabrikoid:	n.	bar saati(f.)

fabulist:	n.	afsaanah KHwaañ/dastaan go

fabulous:	a.	banaawaTi/ja^li/GHaer Haqiiqi/ma^ruuf/
			maSHhuur/masnuu^i
			
facade:		n.	aaga(m.)

face:		v.t.	jaa bhiRna/saamna karna

face:		n.	aaga/chehrah(m.)/hae'iyat/muñh/paekar/
			ruup/ru/ruKH/ruKHsaar/SHakl/suurat/tal^at

face-to-face:		aamney saamney/ru ba ru

faceless:	a.	an jaan/bey naam

facet:		n.	paehlu

faceted:	a.	paehlu daar

facetious:	a.	mazaaHiyah/SHoKH/ThaThol/zariif

facetiosly:	adv.	mazaaqan/SHoKHi sey

facial:		a.	hae'iyati/paekari

facile:		a.	aasaan/âmal paera/hunar mañd/saliis

facilitate:	v.t.	aasaan karna/saehl banaana

facilitated:	a.	muyassar

facilitator:	n.	asaan karney waala/
			mauqa^h muhaiyyah karney waala

facility:	n.	aasaani/narmi/sahuulat(f.)/sukh

facing:		a.	aamney saamney/dar peySH/saamney

facing:		n.	âaariz//Hefaazat(f.)

facsimile:	n.	charbah(m.)

fact:		n.	amr/Haqiiqat

(in) fact:		dar asl/Haqiiqatan/sach much

faction:	n.	dhaRa/garoh/Hizb/Toli

factionalism:	n.	firqah bañdi

factitious:	a.	banaawaTi/masnuu^i/naqli

factotum:	n.	KHidmat gaar(m.)

factor:		n.	âamil/kaar pardaaz/ûnsur

factory:	n.	kaar KHaanah

factotum:	n.	KHaadim/naukar

facts:		n.	ma^luumaat/suurat e Haal

faculty:	n.	maaddah/quuwat/SHo^bah/taaqat

fade:		v.i.	GHaa'eb hona/kumhlaana/murjhaana/
			phiika paRna/rañg uRna/
			zawaal paziir hona

faded:		a.	bey rañg/faq/maañd/maddham

fading:		n.	zawaal paziir

faddle:		n.	bakwaas/laGHwiyat

faeces:		n.	fuzlah(m.)

fag:		v.i.	thakna

fag:		v.t.	thakaana

fail:		v.i.	haarna/KHaali jaana/naa kaam hona/raeh jaana

failed:		a.	naa kaam

failing:	a.	hubuut/qaasir

failing:	n.	khoT

failure:	n.	naa kaami/qusuur

fain:		a.	baaGH baaGH/kaef aawar/KHurram/
			KHuSH/maeHzuuz/masruur

faint:		a.	dhiima/maddham/phiika/za^iif

faint:		v.i.	chakraana/GHaSH khaana

faint-hearted:	a.	KHaa'ef

fainting:	n.	GHaSH

fair:		a.	gora/insaaf pasañd/KHaalis(f.)/khula/
			saaf/sachcha/siim tan/ujla

fair:		n.	gora/meyla

fair-play:	n.	âdl/insaaf

fair sex:	n.	siñf e naazuk

fairly:		adv.	âdl sey/insaafi sey/KHuSH asluubi sey/
			tamaaman

fairness:	n.	âdl/munsif mizaaji/ujla pan

fairy:		n.	pari

fairyland:	n.	paristaan

fairy like:	a.	pari waSH

fairytale:	n.	jhuuT muuT/pari kahaani(f.)

fait accompli:	n.	âmal e añjaam SHudah

faith:		n.	aas(f.)/âqiidat(f.)/baawar(m.)/diin(m.)/
			iimaan(m.)/mazhab(m.)/e^tebaar(m.)/
			e^teqaad(m.)/yaqiin(m.)

faithful:	a.	amiin/âqiidat mañd/saadiq/sachcha/
			wafa daar

faithfulness:	n.	wafa(f.)

faithfully:	adv.	sadaaqat sey/sachcha'i sey/wafaa daar sey

faithless:	a.	bad diyaanat/bey iñsaaf/bey wafa/
			jhuuTa/KHaa'in

faithlessness:	n.	bey iimaani/bey wafaa'i

fake:		v.t.	taeh karna

fake:		v.t.	ja^l saazi karna/luuTna/naql banaana/
			TuuT paRna

fake:		n.	jhuuTa/naqli

falcon:		n.	baaz/SHaahiin

falconry:	n.	baaz sey SHikaar

fall:		v.i.	girna/pachhaRna/paRna

fall:		n.	zawaal

fall(like fruit):	Tapakna

fall in love:		jii aana/laTTu hona

fallout:		jhagaR paRna/ruu numaa hona

fall short:		naa kaafi hona

fall through:		bey natiijah raehna/naa kaam raehna

fall upon:		TuuT paRna

fallacious:	a.	GHalti par/pur KHata

fallacy:		dhoka/GHalti/KHata

fallen:		a.	bey rutbah/chau paT/chit/gira hu'a/saaqit/
			zabuuñ/zaliil

fallen into:		mubtila

fallible:	a.	qaabil e KHata

falling out:	n.	baahami jhagRa(m.)

fallow:		a.	GHaer mazruu^ah zamiin/paRti/uftaadah

false:		a.	dhoka baaz/fareybi/GHalat/jhuuTa/kaazib/
			khoTa/pur KHata

false:		n.	dhoka/fareyb/GHalti/jhuuT/kizb/
			pur KHata/naqli

false step:	n.	laGHziSH

falsehood:	n.	daroGH/fisq/jhuuT/kizb

falsify:	v.t.	Dhoñg karna/ghaRna/ja^l saazi karna/
			jhuuTa banaana/jhuTlaana

falsification:	n.	ja^l saazi/jhuuT

falter:		v.i.	hich kichaana/laR khaRaana/taraddud karna

fame:		n.	aabru/aawaazah/charcha/Dañka/dhaak/
			dhuum/faroGH/naam/naam wari/namuud/SHohrat

famed:		a.	maSHhuur

familiar:	a.	âam/aapas ka/bey takalluf/
			jaana paehchaana/maaluuf/maanuus/ma^ruuf
				
familiarise:	v.t.	âadat Daalna/hilaana

familiarity:	n.	ulfat

family:		n.	aal/âailah/baal bachchey/ghar/ghar baar/
			KHaan daan/kuñbah/nasb/qabiilah

familial:	a.	kuñbey ka
			
family tree:	n.	KHaan daan/SHajra e nasb

famine:		n.	kaal/qaHet

famish:		v.t.	faaqah karna

famish:		v.i.	faaqah sey marna

famished:	a.	faaqah kaSH/faaqah zadah

famous:		a.	maSHhuur/naam war/ujaagar

fan:		v.t.	pañkha jhalna

fan:		a.	maddaaH

fan:		n.	pañkha

fan-palm:	n.	taaR(m.)

fanatic:	a.	kaTTar paeru/purn joSH/majnuunah joSH waala

fancied:	a.	mauhuum/mutasawwur

fanciful:	a.	albeyla/GHaer Haqiiqi/KHayaali/tasawwuri

fancy:		v.t.	gumaan karna/KHayaal karna/pasañd karna

fancy:		n.	gumaan/KHayaal/KHwaab(m.)/SHauq(m.)/
			tasawwur/waehm

fang:		n.	naab/saañp ka daañt

fantasm:	n.	KHayaal/waehm

fantastic:	a.	GHaer Haqiiqi/KHayaali/tasawwuri

fantastical:	a.	GHaer Haqiiqi/KHayaali/tasawwuri

fantasy:	n.	tasawwur/waehm

far:      adv.  ba^iid/duur/parey

far away:	a	ba^iid

far flung:	a.	duur daraaz

far sighted:	a.	aaKHir biin

farce:		n.	sawaañg

farcial:	a.	mazaaHiyah/mazHalakah KHeyz

fare:		v.i.	kaam yaab hona/khaana khilaana/
			kisi Haal meyñ hona/safar karna

fare:		n.	khaana/kiraayah/musaafir/raastah

farewell:	intj.	alwidaa^

farewell:	n.	alwidaa^/ruKHsati/widaa^i

farm:		v.t.	kheyti baaRi karna/zaraa^at karna

farm:		n.	kaaSHt/kheyt/zaraa^at

farm-holder:	n.	mustaajir(m.)

farmer:		n.	asaaami/kisaan/mazaare^

farming:	n.	kheyti baaRi/zaraa^at

farmland:	n.	mazruu^ah zamiin(f.)

farrago:	n.	darhami bar hami/iñtiSHaari

farrier:	n.	baetaar/na^l saaz

farsighted:	a.	aaKHir biin/duur añdeySH

farther:	adv.	agla/diigar/duusra/maziid

fascinate:	v.t.	fareyftah karna

fascinated:	a.	fareyftah/maeHw

fascinating:	a.	dil chasp/dil ruba

fascination:	n.	dil chaspi(f.)/maeHwiyat(f.)/seHr(m.)

fascism:	n.	fastaa'iyat

fashion:	v.t.	qata^ karna/SHakl deyna

fashion:	n.	biuñt(f.)/chaal/chalan/Dhab(m.)/dhaj/qata^(f.)/
			rañg(m.)/rawiSH(f.)/tariiqah(m.)/tarz(f.)/
			ThaaTh(m.)/waza^(f.)

(in)fashion:	a.	raa'ej

fast:		a.	jama hu'a/mazbuut/moHkam/puKHtah

fast:		a.	jald/sarii^/teyz

fast:		v.i.	rozah rakhna

fast:		n.	rozah(m.)

fast bound:	a.	jakaR bañd

fasten:		v.t.	baañdhna/jakaRna

faster:		a.	teyz tar

fastidious:	a.	naKHrey baaz/nak chaRha/nuktah chiiñ

fasting:	n.	faaqah/rozah

fat:		a.	chaaq/farbih/jasiim/phapphas/moTa

fat:		n.	charbi/chiknaa'i

fat:		n.	piipa/Tañki

fatal:		a.	jaan leywa/mohlik/qaatil

fate:		n.	aab o daanah/ajal/falak/muqaddar/
			nasiib/peySHaani/qismat/sitaarah/
			taqdiir

fated:		n.	honi/qismat ka likha

father:		n.	baaba/baap/pidar/waalid

father-in-law:	n.	susar

fatherless:	a.	yatiim

fatherly:	a.	pidraanah

fathomless:	a.	âmiiq/iñtehaa'i gaehra

fatigue:	n.	haar/maañdagi/muSHaqqat/thakan

fatigued:	a.	aablah paa/maañdah/SHal/thaka hu'a

fatness:	a.	farbihi/moTaapa

fatten:		v.t.	moTa karna/taiyaar karna

fatty:		a.	moTu

fatuity:	n.	bey waquufi

fatuous:	a.	buddhu/KHabti/pagloT

fatuity:	n.	KHabt(m.)

faucet:		n.	ToñTi

fault:		v.i.	GHalti karna

fault:		n.	âeyb/îllat/bhuul/faro guzaaSHt/Harkat/
			jurm/KHata/khoT/kotaahi/laGHziSH/nuqs/
			paap/qusuur/rog(m.)

faultless:	a.	bey jurm/bey KHata/bila âeyb/kaamil

faulty:		a.	GHalti par/khoTa/mujrim/naaqis/zabuuñ

faux pas:	n.	aadaab SHikani(f.)/laGHziSH paa(f.)

favour:		v.t.	eHsaan karna/jaanib daari karna/
			paas daari karna

favour:		n.	eHsaan/faez/ênaayat/iltefaat/karam/
			KHaatir/lutf/mehrbaani/nazar/nawaaziSH/
			paas daari/qadr/re^aayat/SHafqat/yaawari

favourable:	a.	mowaafiq/saaz gaar

favours:	n.	aSHfaaq

favourite:	a.	âziiz/chahiita(m.)/chahiiti(f.)/
			KHaas/pasañdiidah/pyaarah

favouritism:	n.	paas daari

faw:		n.	KHaanah badoSH

fawn:		v.i.	chaap luusi karna/juuti chukna/
			KHuSH aamdi karna

fawn:		n.	hiran ka bachchah

fawner:		n.	chaap luus/KHuSH aamdi

fawning:	n.	KHuSH aamdi(f.)

fay:		n.	pari

feal:		a.	wafa daar

fealty:		n.	itaa^at/wafa daari

fear:		v.i.	añdeySHah karna/Darna/haulna/KHauf zadah hona

fear:		n.	añdeySHah/Dar(m.)/dhaak(f.)/dhaRka(m.)/
			daehSHat(f.)/hiraas(f.)/jhijhak(f.)/khaTka(m.)/
			KHatrah(m.)/KHauf(m.)/saehm(m.)/tars(m.)/
			waahimah(f.)/waehm(m.)

fearful:	a.	añdeySH naak/Daraa'ona/KHauf naak/KHauf zadah

fearfulness:	n.	Dar/KHauf

fearing:	a.	KHaa'ef/larzaañ

fearless:	a.	aazaadah rau/bila KHauf/dabañg/jasuur/niDar

fearlessly:	adv.	jasaarat sey

fearsome:	a.	Daraa'ona/KHauf naak

feasible:	a.	aasaan/mumkin/ma^quul/qaabil e âmal

feast:		n.	da^wat/jaSHn/khaana

feast:		v.i.	da^wat khaana/jaSHn manaana/khaana khaana

feast:		v.t.	khilaana

feasting:	n.	naa'o noSH

feat:		n.	âmal/kartab

feather:	n.	par

feature:	a.	ruup/SHakl/sifat

features:	n.	Hulyah/naak naqSHah/naqSH/naqSHah

febrile:	a.	buKHaar jaesa

febrifuge:	n.	buKHaar ka êlaaj

feckless:	a.	bey dam/bey jaan/bey kaar/majbuur

fecund:		a.	mufiid/zar KHeyz

fecundity:	n.	zar KHeyzi

fed up:		a.	bey zaar

federal:	a.	wafaaqi

federation:	n.	wafaaq(m.)

federative:	a.	wafaaqi

fee:		n.	dastuuri/hiba/nazar/ujrat

feeble:		a.	kam zor/naa tawaañ/naHiif/pilpila/
			zaar/za^iif

feebleness:	n.	kam zori/zo^f

feed:		v.t.	faraaham karna/khilaana/
			par wariSH karna

feed:		n.	chaara/KHoraak

feel:		v.t.	chhuuna/lams karna

feel:		v.i.	añdaaza hona/lagna/maeHsuus karna

feel ashamed:	v.t.	jheyñpna

feel shy:	v.t.	jheyñpna

feeling:	n.	eHsaas/His/jazbah

feelingless:	a.	bey dard

feet:		m.p.	paa'oñ

feign:		v.t.	Dhoñg karna/farz karna/iKHtiraa^ karna

feigned:	a.	jhuuTa

feigning:	n.	Dhoñg/iKHtiraa^

feisty:		a.	faraawaañ/teyz

feint:		n.	Hiilah/naKHrah

felicitate:	v.t.	mubaarak baad deyna

felicitation:	n.	badhaawa/mubaarak baadi
 
felicity:	n.	lazzat/sa^aadat/yumn

fell:		v.t.	daraKHt kaaTna/giraana

fell:		a.	bey raeHm/duruSHt/mohlik/zaalim

fell:		n.	chamRa/khaal/post

fellow:		n.	mard e KHuda(m.)/saathi(m.)/
			qariin(m.)/yaar(m.)

fellow traveller: n.	ham raah/ham safar

fellowship:	n.	uñs

felon:		n.	dhokey baaz/duruSHt/mujrim/zaKHm

felonious:	n.	bad kaar/gum raah/kamiinah

felony:		n.	jurm

felt:		a.	maeHsuus 

felt:		n.	namdah(m.)

female:		n.	âurat/laRki/maadah/zan

femaleness	a.	âurat pana/zanaanah pan

feminal:	a.	zanaanah

feminine:	a.	muañnas

femme fatale:	n.	chañDaal/chhinaal

femur:		n.	raan ki haDDi(f.)

fen:		n.	dal dal

fence:		n.	baaRh/chaar diivaari/eHaatah/gheyra/Hisaar

fence:		v.t.	baaRha lagaana/gheyrna

fencing:	n.	paTey baazi

fend:		v.t.	bachaana/dafaa^ karna/Haa'el hona/rokna

fenestra:	n.	khiRki

fennel:		n.	sauñf(f.)

fent:		n.	daraaz

fenugreek:	n.	meythi(f.)

feracious:	a.	phal daar

feral:		a.	bey lagaam/jañgli

feral:		a.	jaan leywa

fere:		n.	rafiiq/saathi

ferly:		a.	achaanak/Daraa'ona/yakta

ferment:	n.	KHamiir

ferment:	v.t.	KHamiir uThaana

ferment:	v.i.	KHamiir uThna

ferocious:	a.	Daraa'ona/duruSHt/haebat naak/
			KHuuñ KHwaar/waeHSHi

ferociously:	adv.	Daraa kar/duruSHti sey/haebat naaki sey/
			KHuuñ KHwaari sey/weHSHat sey

ferocity:	a.	waeH SHat pan

ferrate:	a.	aahni

fertile:	a.	seyr aab/zar KHeyz

fertiliser:	n.	khaad

fertility:	n.	zar KHeyzi

ferule:		n.	piTaa'i ki chhaRi

fervent:	a.	garm/jazbaati/joSHiila

fervency:	n.	garmi/jazbah/SHauq

fervour:	n.	aañch/garmi/Haraarat/joSH/walwalah(m.)

fester:		v.i.	KHaraab ho jaan/piip bhar aana

festinate:	a.	raftaar baRhaana

festival:	n.	jaaSHn/meylah/tehwaar

festive:	a.	tehwaari

festivity:	n.	êed/faraH/gul chharrey/jaSHn/raag rañg

fetch:		v.t.	laana

fetch:		n.	bhuut

fête:		n.	chuTTi/raag rañg

fetid:		a.	bad bu daar

fetish:		n.	Tona/ToTka

fetter:		n.	beyRi/jolaañ/paa bañd/qaed

fetter:		v.t.	beyRi lagaana/paa bañd karna

fettered:	a.	paa bañd/qaed

fetish:		n.	gañDa/ta^wiiz

feud:		n.	jhagRa/KHaan daani jhagRa/KHuun KHaraaba

fever:		n.	biimaari/buKHaar/Haraarat

few:		a.	chañd/kam/thoRa

fiasco:		n.	bar baadi/mukaamal naa kaami

fiat:		n.	farmaan/sar kaari Hukm

fib:		n.	Dhakosla/gap

fibre:		n.	rag(f.)/reySHah(m.)

fibrous:	a.	jaRiila/reySHey daar

fickle:		a.	alal Tappu/aochha/Dhil mil/kachcha/
			mutaraddid/mutazabzab/subuk paa

fickleness:	a.	talawwun/tazab zub

fictile:	a.	lachak daar/lachkiila/narm KHu

fiction:	n.	afsaanah/jhuuT/KHaraafat/kizb

fictitious:	a.	farzi/KHud saaKHtah

fictive:	a.	afsaanwi/banaawaTi/KHayaali

fiddle:		n.	kamañchah

fiddler:	n.	kamañchah baaz

fiddlestick:	n.	kamaañchah/gaz

fidelity:	n.	amaanat/sidq/wafa daari

fidget:		v.i.	bey chaen hona/muztarib hona

fidgety:	a.	bey chaen/muztarib

Fie!		intj.	chhi/phiT/tobah

fief:		n.	jaagiir

fiefdom:	n.	jaagiir daari

field:		n.	kaaSHt/kheyt/kiSHt/maedaan/
			maedaan e jañg

fiend:		n.	âdw/duSHman/SHaetaan

fiendish:	a.	duSHman aanah/SHaetaan sifat

fierce:		a.	duruSHt/kaTkhana/pur taSHaddud/waeH SHi

fiery:		a.	aag bhaabhuuka/aatiSH baar/aatiSH naadk/jazbaati/
			joSHiila/SHarar baar/teyz

fiesta:		n.	jaSHn/meyla

fife:		n.	choTl baañsri

fifteen:	n.	pañrah

fifteenth:	n.	pañdh rawaañ

fifth:		a.	paañch waañ

fifty:		n.	pachaas

fifty fifty:		aadha aadha

fig:		n.	iñjiir
 
fight:		v.i.	laRaa'i karna/laRna/ulajhna

fight:		n.	dhiiñga muSHti/Harb/jañg/jhagRa/
			jhaRap/kuSHtam kuSHta/laRaa'i/maar dhaaR/
			maar kuTaa'i/mujaadilah

fighter:	a.	laRaaka/laRaaku

fighting:	a.	laRaaka

fighting:	n.	maar piiT/muqaabilah

figment:	n.	iijaad(f.)

figuline:	n.	miTTi ka bartan(m.)

figurative:	a.	iste^aari/majaazi/tamsiili

figure:		n.	âdad/añdaam/Daul/hae'iyat/qaamat(f.)/
			raqam/suurat(f.)/SHakl(f.)
			
figure:		v.t.	Hesaab lagaana/KHayaal karna/sochna

figurehead:	n.	but numa/kaTh putli/numaa'iSHi

figurine:	n.	chhoTa mujassimah

filch:		v.t.	churaana/maar leyna/sarqah karna

filcher:	n.	chor

filching:	n.	chori

file:		v.t.	pirona

file:		n.	qataar(f.)/reyti(f.)/saf(f.)

filibuster:	n.	baeHri qazzaaq

filings:	n.	chuura(m.)

fill:		v.t.	bharna/gheyrna/paaTna/pilaana

fill:		v.i.	samaana

fill:		n.	jii bhar

filler:		n.	bharti/kaam chalaau/pur karney waala

fillip:		n.	chheyR

fillip:		v.t.	chheyRna/SHaeh deyna

filly:		n.	chañchal chhori/jawaan ghoRi

film:		n.	baariik jhilli/bariik parat

filter:		v.t.	chhaañna

filth:		n.	aaKHor(m.)/gañdagi(f.)/GHalaazat(f.)/
			kuuRa karkaT(m.)/mael(f.)/najaasat(f.)

filthy:		a.	gañdah/GHaliiz/maela/najis

final:		a.	aaKHir/aKHiir/aaKHiri/Hatmi/nihaa'i

finale:		n.	KHaatimah

finality:	n.	añjaam

finalise:	v.t.	mukammal karna

finalised:	a.	aaKHiri SHakl/mukammal/puura

finalisation:	n.	takmiil

finally:	adv.	aKHiiran/aaKHir aaKHir/aaKHir kaar/
			âaqibat/pas

finance:	n.	maaliyaat(f.)

financial:	a.	maali(f.)/maaliyaati(f.)

financially:	adv.	maali taur par

find:		v.t.	Dhuuñdna/Haasil karna/paeda karna

find:		v.i.	milna/paana

find out:		patah chalna/nikaalna

finder:		n.	yaabiñdah

fine:		v.t.	jurmaanah lagaana

fine:		a.	baariik/baRhiya/daqiiq/gat ka/KHaalis/
			latiif/naazuk/nasta^liiq/teykha(m.)/
			teykhi(f.)/ûmdah/zariif

fine:		n.	DañD/har jaanah/Hasan/jur maanah

fineness:	n.	baariiki/lataafat

finery:		n.	ziinat

finesse:	a.	baariiki/nafasat/teykha pan

finger:		n.	añguSHt/uñgli

finical:	a.	dikhaawaTi/dil kaSH

finis:		n.	aaKHir/faqat/KHatm

finish:		v.t.	aaKHir karna/añjaam ko pahoñchaana/
			chukaana/KHatm karna/nabeyRna/nibTaana/
			paak karna/puura karna

finish:		n.	KHaatimah(m.)

finished:	a.	KHatm/mukammal/taiyaar

finite:		a.	maeHduud

fippple:	n.	nichla hoñT(m.)

fir:		n.	SHaah buluut(m.)

fire:		n.	aag/aatiSH/jawaala/naar

fire:		v.t.	aag lagaana/daaGHna/goli chalaana/
			naukri siiy nikaalna/sulgaana

fire:		v.i.	sulagna

fire arms:	n.	asleHah

fire-like:		aatiSHiin

firebrand:	a.	aatiSH KHu/mafassid/SHoriSHi

firecracker:	n.	paTaaKHa(m.)

firefly:	n.	jugnu(m.)/paT bijna(m.)

fireplace:	n.	aatiSH daan/aatiSH kadah/chuulha

fireside:	n.	atiSH daan key qariib/bey takalluf

fire temple:	n.	aatiSH kadah

fire-works:	n.	aatiSH baazi

firing:		n.	aatiSH baari

firm:		a.	jama hu'a/mazbuut/moHkam/mustaHkam/
			mustaqil mizaaj/pachchi/pakka/poRha/
			puKHtah/qaa'em/saabit/saabit qadam/saKHt/
			ustuwaar/waasiq

firmament:	n.	aakaaSH(m.)/falak(m.)/garduuñ(m.)

firmly:		adv.	bah âzm/saabit qadmi sey

firmness:	n.	isteqlaal/mazbuuti/saabit qadmi/
			sabaat(m.)/ustuwaari(f.)/wasuuq(m.)

first:		a.	auwwal/agla/paehla(m.)/paehli(f.)/qabl

first:		adv.	auwwalan/peySH tar

(at)first:		paehley

firstborn:	n.	paehlauTa

first-rate:	a.	auwwal darejey ka/faa'eq

fish:		v.t.	machhli pakaRna

fish:		n.	machhli/maahi

fish scale:	n.	sehar

fisherman:	n.	maahi giir/machheyra

fishery:	n.	maahi giiri

fishhook:	n.	machhli ka kaañTa

fishmonger:	n.	machhli waala/machheyra

fissile:	a.	phaTa hu'a/SHiq daar

fissure:	n.	chaak/jhiri/saañs/SHaq/SHigaaf

fissured:	a.	phaTa

fist:		n.	bañd muTThi/ghuuñsa(m.)/
			mukka(m.)/muSHt(f.)/muTThi(f.)
			
fisticuff:	n.	mukkah baaazi(f.)/mukkha maari(f.)

fistful:	a.	muTThi bhar

fistula:	n.	naa suur(m.)/phoRa(m.)

fistular:	a.	naali daar/naali numa

fit:		n.	boHraan/daurah/GHaSHi/GHussah/naubat

fit:		v.i.	samaana

fit:		v.t.	joR biThaana

fit:		a.	durust/munaasib

fitch:		n.	kaala ziirah

fitful:		a.	chañchal

fitness:	n.	durusti(f.)

fitting:	a.	aehl/laa'eq/munaasib/Thiik

fitting:	n.	biuñt(f.)

five:		n.	paañch

fivefold:		paañch guna/pañj gonah

fix:		v.t.	gaaRna/lagaana/maslah Hal karna/
			muqarrar karna/nasb karna/taey karna/
			Thiik karna

fixed:		a.	muqarrar/mustaqil/nasb/pachchi/qaa'em/
			saabit/yaksu

flabbergast:	v.t.	mutaHaiyar karna

flabbergasted:	a.	Hawaas baaKHtah

flabby:		a.	Dhiila/narm/pilpila/phaphas/phus phusa/pola

flaccid:	a.	Dhiila/pilpila

flacker:	v.i.	phaR phaRaana

flacket:	n.	SHiiSHi

flacon:		a.	îtar ki SHiiSHi

flag:		v.t.	jhañDa lagaana

flag:		v.i.	bey dam hona/latakna

flag:		n.	jhañDa/jhañDi(dim.)/niSHaan/parcham

flagging:	a.	jhukaa hu'a/kaj/KHamiidah/TeyRha

flagellate:	v.t.	koRey maarna

flagrant:	a.	aaSHkaara/bad qumaaSH/bar mala/bhaRakta hu'a/
			muSHta^il/naa gawaar

flake:		v.t.	parat bañna

flake:		v.i.	parat utarna

flake:		n.	ZHaalah/waraq

flaky:		a.	para daar

flam:		n.	dhun/KHabt

flamboyant:	a.	bhaRak daar/dikhaawaTi/numaa'iSHi

flame:		v.t.	aag lagaana/jalaana

flame:		v.i.	aag lagna/jalna/jalney lagna

flame:		n.	aag/aañch/aatiSH/jawaala/lapaT/SHo^lah

flaming:	n.	aatiSH baar/jalta hu'a

flanch:		v.i.	bhaRak uThna/chauRa hona

flâneur:	n.	maTar gaSHti karney waala

flank:		n.	baazu/paehlu

flap:		v.t.	phaR phaRaana

flap:		n.	daaman(m.)/palla(m.)/phaR phaRaahaT(f.)

flapping:	a.	phaR phaRaata

flare:		v.i.	aag bhaRakna/chamak uThna/laehraana/
			phaelna

flare:		n.	lapak/SHo^lah

flare up:	v.i.	jal uThna

flash:		v.i.	chamakna/kauñdna/lapakna

flash:		a.	âamiyaanah/dikhaawaTi/numaa'iSHi

flash:		n.	chamak/lahak/SHaraarah/SHo^lah

flashy:		a.	chikna

flashing:	n.	chamak/lam^ah

flask:		n.	chhoTi SHiiSHi/tañg gardan waali SHiiSHi

flat:		a.	baraabar/bey jaan/chapTa/ham waar/
			mustataH/sapaaT/uchaaT
				
flat		n.	chapTa/chaTiyal maedaan/kiraaye ka kamrah/
			mañzil/saadah lauH

flatness:	a.	chapTa pan/chaTyal pan

flatten:	v.t.	chapTa karna

flattened:	a.	chapTa/chapTa kiya hu'a

flatter:	v.t.	aap aap kaehna/chaapluusi karna/phuslaana/
			puchaara deyna

flattering:	a.	charb zabaan

flatterer:	n.	chaap luus/kaasah laes

flattery:	n.	chaapluusi/charb zabaani/jhuuTi ta^riif/
			KHuSH aamad

flatus:		n.	jhoñka/reyaaH/saañs

flatulance:	n.	baadi(f.)/reyaaH(f.)

flaunt:		v.i.	tam taraaq dikhaana

flaunt:		n.	akaR fuuñ/tam taraaq/KHud numaa'iSH

flavour:	n.	chaaSHni(f.)/lazzat/mazah(m.)/namak(m.)/
			ras(m.)/sawaad(m.)/zaa'eqah(m.)

flaw:		n.	âeb/daraz/îllat/kasar/KHaraabi/
			khoT/nuqs/phuuT

flawed:		a.	GHalat/KHaraab/naaqis
			
flawless:	a.	bey âeyb

flawlessly:	adv.	bil GHalti

flax:		n.	san(m.)

flay:		v.t.	chamRi udheyRna/khaal utaarna/
			saKHt tañqiid karna

flea:		n.	pissu(m.)

fleam:		n.	niSHtar

fleck:		n.	daaGH/dhabbah

fledge:		v.t.	par lagaana

fledge:		v.i.	par ugna

fledgling:	n.	chuuzah(m.)/nau KHeyz/taazah par waala

flee:		v.t.	bhaagna/Dar keh bhaagna/GHaa'eb ho jaana/
			puSHt dikhaana
 
fleece:		v.t.	chamRi udheyRna/khaal utarna/luuTna/nochna

fleece:		n.	bheyR ki khaal

fleecing:	n.	luuT

fleer:		v.i.	muñh chiRhaana

fleet:		a.	phurtiila/sarii^/subuk rau/teyz rau

fleet:		n.	dastah

fleeting:	a.	aani jaani/faani/waqti

flesh:		n.	goSHt/laeHm

flesh-monger:	n.	dalaal(m.)

fleshpot:	n.	goSHt ki haañDi(m.)

fleshy:		a.	dal daar/farbih/goSHt daar/moTa

flex:		v.t/i.	moRna

flexibile:	a.	lachak daar

flexibility:	n.	lachak(f.)/loch(m.)

fley:		v.y.	Daraana

flicker:	v.t.	jhil milaana

flight:		n.	parwaaz/uRaan

flight:		n.	faraar/gureyz/palTa

flighty:	a.	man mauji/muzab zab/waehmi

flimsy:		a.	phus phusa

flinch:		v.i.	chaukna/jhijhakna/jhir jhiri leyna

fling:		v.t.	chheyR chhaaR karna/choT kasna/Daalna/
			pheyñkna/uchhaalna

fling:		n.	chheyR chhaaR/Daalna/mukammal aazaadi

flint:		n.	pathri

flinty:		a.	kaRa/saKHt

flippant:	a.	albeyla/charb zabaan/gustaaKH/SHoKH

flippancy:	n.	albeyla pan/charb zabaani/SHoKHi/teyzi

flirt:		v.i.	Dorey Daalna

flirt:		n.	chañchal/SHoKH

flirting:	n.	naKHrah/SHoKHi

flit:		v.i.	jhuulna/phaR phaRaana/subuk subuk chalna/
			uR jaana

float:		n.	beyRa

float:		v.t.	paeraana

float:		v.i.	paerna

flock:		n.	gallah/hujuum/reywaR

flog:		v.t.	piTaa'i karna

flood:		n.	saelaab/tuufaan/tuGHyaani

flood:		v.t.	umañDna

flood:		v.i.	umañDn aana

flood land:	n.	saelaabi zamiin(f.)

floor:		n.	farSH(m.)/tabqah(m.)

floor:		v.t.	haraana/zamiin par paTaKHna

floor:		v.t.	farSH banaana

floozie:	n.	beyswa/faaHiSHah/kasbi/

flop:		n.	maat(f.)/naa kaami(f.)/paTra(m.)(coll.)

flop:		v.t./i.	naa kaam hona/paTra honna/Thap hona

flophouse:	n.	bhaTyaar KHaanah

floppy:	a.	bhadda/kuñd/sust

florid:		a.	phuul sey lada/rañgiin

florist:	n.	gul chiiñ/gul faroSH

flotilla:	n.	baeHri beyRah

flounce:	v.i.	paT KHiyaañ deyna

flounce:	n.	jhaalar(f.)

flounder:	v.i.	laR khaRa kar bolna/loTna/phisal jaana

floundering:	a.	laR khaRaatey hu'ey

flour:		n.	aaTa

flourish:	v.i.	kaam yaab hona/phuulna

flourishing:	n.	aabaad/hara/kaam yaab

flout:		v.t.	ehaanat karna/chiRhaana/mazHakah uaRna/
			pagRi uchhalna/tañz kiya jaana/ta^nah deyna

flow:		v.i.	baehna/Dhalakna

flow:		n.	rawaani(f.)

flowingness:	n.	rawaani(f.)

flower:		n.	gul/phuul

flower:		v.i.	phuul khilna

flower bed:	n.	kyaari/gul zaar/KHayaabaan

flower garden:	n.	chaman/gulSHan/gul zaar/KHayaabaan

flower laden:	a.	phuuloñ sey lada hu'a

flower pot:	n.	gamla

flowery:	a.	gul daar/murassa^

flowing:	a.	jaari/saiyaal

flub:		v.t.	bigaaRna/KHaraab kar deyna

flub:		n.	bigaaR(m.)/gaR baR(f.)

flub dub:	n.	laffaazi(f.)

fluctuating:	a.	kachcha/muzabzab

fluctuation:	n.	kami beySHi

fluency:	n.	fasaaHat/rawaani/salaasat/tarraari

fluent:		a.	tarraar

fluid:		n.	maa'e^

fluid:		a.	raqiiq/saiyaal

fluidity:	n.	raqaaqat/saelaan

flunky:		n.	faraaSH(m.)/KHaadim(m.)/naukar(m.)/
			piyaadah(m.)

flurry:		n.	gaehm gaehmi/khal bali

flush:		n.	damak(f.)

fluster:	n.	bey chaeni/ghabraahaT

flute:		n.	baañsri

flutter:	v.i.	thar tharaana

flutter:	v.t.	pañkh maarna/par phaR phaRaana/phaR phaRaana/
			phaRakna/bikheyr deyna

fluttering:	a.	par afSHaañ

flux:		n.	puT

fly:		v.i.	uRna

fly:		n.	makkhi

fly-whisk:	n.	morchhal

flying:		a.	gureyzaañ/pariñdah

flying fox:	n.	cham gaadaR(f.)

foam:		n.	jhaag/kaf/zabad

focus:		n.	nuqtah

fodder:		n.	chaara(m.)/chari(f.)

foe:		n.	âduw/duSHman

foetus:		n.	janiin(m.)

foetid:		a.	badbu daar/muta^ffin

fog:		n.	dhuñd/kohra

foggy:		a.	dhuñdla/kohr aaluud

fogey:		n.	buDDha/qadaamat pasañd/sust

foible:		n.	kam zori/KHaraabi/nuqs

foil:		n.	pañni/waraq

fold:		v.t.	lipaTna/taeh karna
 
fold:		n.	parat(f.)/peych/pheyr/SHikan/taeh(f.)

(one)fold:	a.	dohra

folio:		n.	waraq

folk:		n.	qaum

folksy:		a.	bey takalluf/KHaliiq/milansaar/yaar baaSH

follow:		v.t.	paa bañd raehna/paerawi karna/piichha karna/
			piichhey jaana/ta^aaqub karna

follower:	n.	âaqib/Hawaari(m.)/muriid(m.)/paa raakaab(m.)/
			paerawi(m.)/paeru(m.)/piTThu(m.)/taabe^(m.)

following:	a.	maa ba^d/paa bañd/piichha/ta^aaqub/taqliid

following:	adv.	piichhey piichey

folly:		n.	bey âqli/Hemaaqat/naa daani

foment:		v.t.	seyñkna

fomentation:	n.	seyñk

fond:		a.	muSHtaaq/SHauqiin
 
fondle:		v.t.	chumkaarna/laaD karna/phuslaana/pyaar karna

fondling:	n.	laaD

fondness:	n.	lapka/moHabbat/priit/pyaar/SHauq

food:		n.	GHiza/khaana/KHoraak/rizq/ta^aam/zaad

food leftovers:	n.	jhuuTan(f.)

foodstuff:	n.	KHoraak

fool:		v.t.	bey waquuf banaana/chakma deyna/dhoka deyna

fool:		n.	bael/bey waquuf/saadh lauH

foolhardy:	a.	bey parwaah/jald baaz

foolish:	a.	anaap SHanaap/bey huudah/KHabti/lachchar/
			lur/naa daan/naa samajh/paagal

foolishness:	n.	KHabt/lachchar pan/naa daani/naa samjhi/
			paagal pan

foot:		n.	paa/paa'oñ/paer/qadam

(on)foot:	adv.	paeroñ

footboard:	n.	paa'ey daan

footfall:	n.	qadam ki chaap

foothold:	n.	jama^ qadam

footman:	n.	KHaadim/naukar/piyaadah/taabe^

footnote:	n.	HaaSHiyah/SHaraH

footprint:	n.	naqSH kaf e paa/qadam ka niSHaan

footstep:	n.	chaap/paer/qadam

footstool:	n.	moRha

footy:		a.	kamiinah

fop:		n.	dikhaawaTi

foppish:	a.	albeyla/baañka

foppishness:	n.	albeyla pan/baañk pan/dikhaawaT

for:		prep.	ba/bi/waastey

for example:		maslan

for many years:		barsoñ/saaloñ

for the sake of: prep.	waastey

forage:		n.	chaara((m.)

forage:		v.t.	chaara muhaiyya karna/luuTna/rasad kaaT deyna

foray:		n.	yal GHaar(f.)

forbear:	v.i.	mohtaat raehna/parheyz karna

forbear:	v.t.	katraana/rokey rakhna

forebears:	n.	salaf

forbearance:	n.	mataanat(f.)/parheyz(m.)/raeHm/zarfa(m.)

forbid:		v.t.	Haraam karna/mana^ karna

forbidden:	a.	Haraam/mana^

forbidding:	n.	mana^

foreboding:	n.	iñtibaah(m.)/peySH go'i(f.)/SHuguun(m.)

forecaster:	n.	peySH biin

force:		v.t.	taakiid karna/zabar dasti karna

force:     n.	heykRi/jabr/quuwat/taaqat/zabar dasti/zor

by force:	adv.	jabran

(in)force:	a.	raa'ej

force in:	v.t.	ghusna

forced:		a.	jabri

forced labour:	n.	bey gaar/jabri maSHqat

forceful:	a.	mua'ssar/poRha/qawi/taaqat war/
			zabar dast/zor daar

forcible:	a.	zor daar

forcibly:	adv.	zabardasti sey/jabran

forceps:	n.	chimTi(f.)/zañbuur(m.)

ford:		v.t.	paa yaab utarna

fordable:	a.	paa yaab

fore:		a.	aagey/paehley/peySH

forearm:	n.	pahoñcha/saa^id

forearming:	n.	Hifz e maa taqaddum(m.)

forebode:	v.t.	pahley bataa deyna

forefather:	n.	jad

forefathers:	n.	ajdaad/saat puSHt

forefinger:	n.	kalmeh ki uñgli

forego:		v.t.	paehley chaley jaana

foregone:	a.	guziSHtah/saabiqah

foregoing:	a.	saabiq

foreground:	n.	numaayaañ jagah/peySH mañzar

forehead:	n.	jabiiñ/maatha/peySHaani

foreign:	a.	ajnabi/baeruuni/bey gaanah/
			GHaer mulki/KHaarijah

foreigner:	n.	ajnabi/GHaer/GHariib ul watan/par deysi

foreknowledge:	n.	peySH aagahi(f.)

foreman:	n.	nigraan

foremost:	a.	agla/auwaliin/paehla

forerunner:	n.	har kaarah(m.)/naqiib(m.)/peysH rau(m.)

foresee:	v.t.	paa jaana/peySH biini karna

foresight:	a.	Hifz e maa taqaddum/peySH biini/
			peySH nazri

forest:		n.	jañgal

forestry:	n.	jañgaliyaat

forestall:	v.t.	mazaaHim hona/peySH dasti karna/rokna

foretaste:	v.t..	ummiid karna

foretaste:	n.	tajribah/tawaqqo^/ummiid

foretell:	v.t.	peySH goi karna

foretelling:	n.	peySHiin goi

forever:	adv.	hameySHah/sada

forewarn:	v.t.	KHabar daar karna

forfeit:	n.	harjaanah/jurmaanah/zabti

forfeit:	v.i.	Haq kho deyna

forfeited:	a.	qurq

forfeiture:	n.	zabti

forewarn:	v.t.	KHabar daar karna

forge:		n.	lohaar KHaanah

forge:		n.	banaana/Dhaalna/ghaRna

forged:		a.	ja^li

forger:		a.	ja^l saaz/ja^liya

forgery:	n.	dhokah baazi(f.)/ja^l saazi(f.)

forge:		v.t.	aagey baRhna

forget:		v.t.	bhulaana

forget:		v.i.	bhuulna/taaq e nisyaan

forgetfulness:	n.	bhuul/faraamoSHi

forgive:	v.t/i.	âfw karna/baKHSHna/mo^aaf karna

forgiven:	a.	mo^aaf SHudah

forgiveness:	n.	âfw/mo^aafi

forgo:		v.t.	chhoRna/tark karna

forgotten:	a.	bhuula hu'a/faraamoSH

fork:		n.	kaañTa

forlorn:	a.	bey kas/naa chaar

form:		v.t.	taSHkiil deyna

form:		n.	Daul/dhaj/haekal/heywla/kaaya/namuunah/
			paekar/qata^/SHakl/suurat/taraH

formal:		a.	pur takalluf/rasmi/zaahir daar

formalities;	n.	aadaab(m.)

formality:	n.	rasm/riit/takalluf

formation:	n.	SHakl

formation:	n.	taSHkiil

formed:		a.	maKHluuq

former:		a.	paehla/peySHiin/pichhla/saabiq

formerly:	adv.	saabiqan

formidable:	a.	âziim/muhiib

formula:	n.	kulliyah/qaa^edah

formulaic:	a.	Hasb e nusKHah

formulate:	v.t.	SHakl deyna

fornicator:	n.	faasiq

forsake:	v.t.	chhoR deyna/chhoRna/kuuch karna/
			tark karna

forsaken:	a.	matruuk

forsooth:	adv.	dar Haqiiqat/fil Haqiiqat/yaqiinan

fort:		n.	Hisaar/qal^ah

forth:		adv.	aagey/ab sey/baahar

forthcoming:	a.	agla/aaney waala/peySH aayiñd

forthright:	a.	aTal/bey baak/raast baaz/saaf go

forthrightly:	adv.	bey baakaanah añdaaz sey/
			raast baazi sey
				
forthrightness:	n.	bey baaki(f.)/raast baazi(f.)/saaf go'i(f.)

forthwith:	adv.	bamujarrad

fortification:	n.	Hisaar/qal^ah/qal^ah bañd

fortified:	a.	moHkam/qal^ah band

fortify:	v.t.	pakka karna/qal^ah bañdi karna

fortitude:	n.	âzm/Dhaaras

fortnight:	n.	pañdrwaRah

fortress:	n.	koTlah/qal^ah
 
fortunate:	a.	farruKH/farKHañdah/fiiroz/jawaañ baKHt/
			kaam raan/KHuSH qismat/mubaarak/
			neyk baKHt/SHaad kaam

fortunately:	adv.	KHuSH qismati sey

fortune:	n.	daulat/fiirozi/nasiib/qismat/taqdiir

fortune-teller:	n.	kaahin(m.)/kaahinah(f.)

forthwith:	adv.	fauran

forty:		a.	chaa liis

forward:	adv.	aagey ki jaanib/peySH peySH/saamney

forwarding:	n.	tarsiil

foster:		v.t.	jilaana/paaln posna/par wariSH karna

fosterage:	n.	razaa^at(f.)

foster brother:	n.	razaa'i bhaa'i

fostering:	n.	par wariSH(f.)

foul:		a.	bey huudah/faaHiSH(m.)/faaHiSHah(f.)/
			foHSH/gañdah/GHaliiz/kasiif/maela/makruuh/
			najis/qaabil e nafrat

foul:		v.t.	gañdagi karna/najaasat phaelaana

foul:		v.i.	Takraana

fouled:		a.	paliid/paliit

foulness:	n.	kaduurat(f.)/kasaafat(f.)

found:		n.	bar aamad(f.)/paeda(f.)/yaaftah(f.)

foundation:	n.	asaas(f.)/asl(m.)/biiKH/bina(f.)/bunyaad(f.)/
			jaR(f.)/neyw(f.)/paayah/taraH(f.)

foundation-stone:n.	sañg e bunyaad(f.)

founded:	a.	mabni

founder:	n.	baani/muwa'ssis

founding:	n.	waza^(f.)

fountain:	n.	fauwaarah(m.)/mañba^(m.)

fountain head:	n.	sar chaSHmah

four:		n.	chaar

four footed:	n.	chau paaya

four fold:	a.	chaar guna

four sided:	n.	murabba^

four time:		chau guna

fourchette:	n.	kaañTa(m.)

fourteen:	n.	chau dah

fourteenth:	n.	chaudh waañ

fourth:		a.	chau thaa'i

fourth:		n.	chahaarum/chau tha

fovea:		n.	gaRha(m.)

fowl:		n.	chiRya(f.)/pariñdah(m.)

fowler:		n.	chiRi maar(m.)/saiyyaad(m.)

fox:		n.	lomRi

fox:		v.t.	bey iimaani karna/dhoka deyna

fox-bat:	n.	cham gaadaR(f.)

foxiness:	n.	chaalaaki(f.)

fraction:	n.	kasar(f.)/KHurdah(m.)/TukRa(m.)

fracture:	n.	SHikast/TuuT

fragile:	a.	kaaGHazi/naazuk

fragility:	n.	nazaakat

fragment:	n.	KHurdah(m.)/paarah/paarchah/TukRa

fragrance:	n.	KHuSH bu/mahek/nikhat

fragrant:	a.	KHuSH bu daar

frail:		a.	fana paziir/kachcha/naa tawaan/naazuk

frailty:	n.	fana/naa paa'edaari/zo^f

frame:		n.	chau khaTa/Dhaañcha/kaaThi/pañjar(m.)/qaalib/
			ThaaTh(m.)/wujuud

framework:	n.	Dhaañcha

frank:		a.	bey jhijhak/bey takalluf/khara/
			kuSHaadah dil/saaf go 

frankness:	n.	bey takallufi/khara pan/kuSHadah dili/
			saadgi/saaf go'i

frankly:	adv.	saaf go'i sey

frantic:	a.	bhapra hu'a/GHazab naak

franzy:		a.	chiR chiRa/naa raaz

frater:		n.	ta^aam gaah(f.)

frater:		n.	rafiiq/saathi

fraternity:	n.	aapas daari(f.)/Halqah(m.)

fractricide:	n.	bhaa'i ka qatl

frau:		n.	âurat/biiwi

fraud:		n.	chaalaaki(f.)/chakma(m.)/charka(m.)/chhal(f.)/
			Dhoñg(m.)/fareyb(m.)/ghapla(m.)/ghissa(m.)/
			Heelah(m.)/jul(f.)/paTTi(f.)/pichaeti(f.)/
			puchaara(m.)/saaluus			

fraudulent:	n.	bey iimaan/chaal baaz/dhokey baaz/fareyb deh/
			Hiilah gar/khoTa
			
fraudster:	n.	ja^l saaz		

fraught:	n.	kheyp

fraught:	a.	bhara hu'a/lada/pur

fray:		n.	hañgaamah/laRaa'i

freak:		n.	mauj/tarañg

freckle:	v.t.	dhabba Daalna

freckle:	n.	chitti

freckled:	a.	chitti daar

freckling:	n.	chitti

free:		a.	aazaad/aazaad aanah/alag/bey takalluf/
			faariGH/muft/phokaT

free-booter:	n.	piñDaari(m.)			
			
freely:		adv.	khuley bañdoñ

freedom:	n.	aazaadi/aazaadgi/fursat/Hurriyat/
			KHalaasi/nijaat/rehaa'i/waarastahgi

Freemasons' Lodge:n.	jaadu ghar(m.)

freethinker:	n.	aazaad KHayaal(m.)/riñd(m.)

freethinking:	n.	aazaad KHayaal

freewill:	n.	apni marzi(f.)

freeze:		v.i.	jamna/ThiTak jaana/yaKH bastah hona

freezer:	n.	yaKH bañd almaari(f.)/yaKHdaan(m.)

freight:	n.	maeHsuul

frenzy:		n.	ârzi junuun/hizyaan/joSH/sarsaam/sauda

frequent:	a.	aksar

frequently:	a.	aksar/baar baar

fresh:		a.	nau/naweyla/naya/seyr aab/SHaad aab/
			taazah/ûmdah

freshman:	n.	mubtadi

freshness:	a.	haryaali/joban/raunaq/taazah pan/taazgi/taraawat

fret:		v.t.	tañg karna/teyz aab zadah hona/
			zañg aaluud hona

fret:		v.i.	ghisna/huRakna/kuRhna/murjhaana

fretful:	a.	chiR chiRa

friar:		n.	raahib

friction:	n.	ghissa(m.)/ragaR(f)

friend:		n.	aaSHna/dost/Habiib/ham joli/muSHfiq/
			rafiiq/SHinaasa/yaawar/yaar

(close)friend:	n.	aaRi/ham jaliis/yaar

(true)friend:	n.	yaar GHaar

friendless:	a.	bey kas/KHwaar/lutf

friendly:	a.	dil bar/dost aanah/maanuus/maeHbuub/
			mehrbaan/ham saaz/waduud/yaawar/
			yaar aanah/yaar baaSH

friendship:	n.	aaSHnaa'i/dosti/iltefaat/meyl/moHabbat/preym/
			rabitah/rasm o raah/saabiqah/saath/
			uñs/yaawari/yaari/yaar aanah

fright:		n.	Dar/haul/haebat/KHauf

frighten:	v.t.	daab jamaana/Daraana/daehlaana/
			KHauf dilaana/KHauf zadah karna/ro^b jamaana

frighten:	v.i.	bidakna/Darna/KHauf zadah hona

frightened:	a.	daehSHat zadah/haebat zadah/hiraasañ/KHaa'ef

(to be)frightened:	sahm jaana

frightening:	a.	Daraa'ona

frightful:	a.	Daraa'ona/KHauf naak

frigid:		a.	baañjh/sard mehr

frigidity:	adv.	baañjh pan

frill:		n.	jhaalar/sañjaaf(f.)

frilly:		a.	jhaalar dar

fringe:		n.	jhaalar/kinaarah

frisk:		v.i.	jast lagaana/kuudna/maTakna/
			naachna/uchhalna

frisk:		v.t.	talaaSHi leyna

frisky:		a.	chul bula/khilaaRi/khilañDra/SHoKH

frisson:	n.	haejaan(m.)/larziSH(f.)

fritter:	v.t.	paesah barbaad karna/TukRey TukRey karna

fritter:	n.	chiithRa(m.)/dhajji(f.)/TukRa(m.)

frittered:	a.	dhaji dhajji/TukRey TukRey

frivolous:	a.	albeyla/bey huudah/subuk

frivolous talk: n.	Dhakosla

frivolity:	n.	allam GHallam/bey huudgi/laGHwiyat(f.)/
			mazaaH(m.)

frog:		n.	meyñDak(m.)/meyñDki(f.)

frolic:		n.	kheyl/suruur o niSHaat/uchhal kuud

frolic:		v.t.	maza leyna

frolicsome:	a.	khilañDra/KHuSH

from:		prep.	az/bi/sey

front:		n.	aaga/morchah/paehlu/paekar/
			peySH/ru/saamna

frontage:	n.	saamna

frontier:	n.	sar Had

frost:		n.	paala

froth:		n.	jhaag(m.)/kaf(m.)

frown:		v.t.	ghuRakna/teori dikhaana

frown:		n.	dapaT/ghuRki/teori

frozen:		a.	bey Harkat/muñjamid/yaKH bastah

frugal:		a.	juz raas/kifaayet SHu^aar

fruit:		n.	meywah/natiijah/phal/paeda waar

fruitage:	n.	phal phulwaari(f.)

fruitless:	a.	bañjar/bey natiijah/qallaaSH/raa'egaañ

Fruit seller:	n.	meywey waala/phal waala

fruitful:	a.	baar aawar/hara bhara/kaam yaab/natiijah KHeyz/
			phuula phala/zar KHeyz

frumpy:		a.	bad mizaaj

frustrate:	v.t.	bey asar karna/daañt khaTTey karna/
			pach char maarna

frustrate:	a.	bey asar/bey faa'edah/dikhaawaTi

frustrated:	a.	âajiz

frustration:	n.	laaley

fry:		v.t.	talna

fry:		n.	bachchey/chhoTi chhoTi machhli

fuddy-duddy:	a.	bad mizaaj/daqiyaanuusi/nak chaRha

fudge:		v.t.	bad diyaanti karna/dhoka deyna/jul deyna/ghaRna

fuel:		n.	iiñdhan(m.)/taqwiyat(f.)

fuel:		n.	iiñdhan muhaiyya karna

fug:		n.	ghuTan(f.)/Habs(m.)

fugitive:	a.	bhagoRa/faraari/mafruur

fugitive:	n.	bhagoRa/faraari/mafruur/panaah giir

fulfil:		v.t.	añjaam deyna/me^yaar par puura utarna/
			nibhaana/nibaahna

fulfilled:	a.	ada/sar añjaam

fulfilment:	n.	wafa(f.)

fulgent:	a.	aab daar/chamkiila

fulgurate:	v.i.	chamakna/kauñdna

full:		a.	bhara hu'a/labaalab/lab reyz/maala maal/
			pakka/puura/pur

full to the brim:a.	labaalab

full moon:	n.	badr

fullness:	n.	bhar puuri(f.)/seyri(f.)

full-scale:	a.	bhar puur/hamah giir/puuri

fully:		adv.	bilkul/post kañdah/tamaaman

fulminate:	v.i.	garajna/kaRakna

fulminate:	v.t.	dhmaaka karna/garjaana

fulminating:	a.	aatiSH giir/KHaatif

fulsome:	a.	bey huudah/naa pasañd/qaey aawar

fumble:		v.i.	idhar udhar haath maarna/TaTolna/Tohna

fume:		n.	buKHaar

fume:		v.i.	buKHaar nikalna

fumigate:	v.t.	dhuuni deyna/dhuuni leyna

fumigation:	n.	dhuuni

fun:		n.	baazi chah(m.)/dil lagi(f.)/mazah(m.)/
			mazaaq(m.)/phabti(f.)/tamaaSHah(m.)/
			ThaThol(m.)/zaraafat(f.)

function:	n.	kaam(m.)/KHidmat(f.)/waziifah(m.)

functionary:	n.	kaar kun

fund:		n.	maal(m.)/puuñji(f.)

fundamental:	a.	asaasi/bunyaadi/ibtidaa'i/zaruuri

funeral:	n.	janaazah(m.)

funnel:		n.	qiif

funny:		a.	mazaaHiyah

fur:		n.	paSHm/samuur

furious:	a.	GHazab naak/Ziyaan

furnace:	n.	aatiSH kadah/bhaaR/bhaTTi

furnish:	v.t.	baehm pahoñchaana

furlough:	n.	ruKHsat(f.)

furniture:	n.	asaas/sar o saamaan

further:	adv.	agla/diigar/duusra/maziid/parey

further away:	adv.	waraa

fury:		n.	GHussah(m.)/Hiddat(f.)/junuun(m.)/KHaSHm(m.)/
			qahr(m.)/teyzi(f.)

fuse:		n.	faliitah(m.)

fuss:		n.	SHaGHab

fusion:		n.	taa'o

futile:		a.	âbas/bey kaar/subuk

futility:	n.	âbas/bey faa'edagi

future:		adv.	aaKHirat/aayañdah/mustaqbil

(in)future:	adv.	aayañdah/mustaqbil meyñ

future life:	n.	âaqibat

futurism:	n.	KHayaal parasti

futuristic:	a.	peySH rau

fuzzy:		a.	dhuñdla

fy!		intj.	chhii

[1]
	baam:		n.	eel

	dhottar:	n.	grunter	

	hiira:		n.	red snapper

	hilsa:		n.	sable-fish/shad

	jhiiñga:	n.	shrimp

	palla:		n.	river shad

	rawas:		n.	Indian salmon

	siir:		n.	saw fish

	surma'i:	n.	mackerel