FANDOM
macabre:	a.	bhayaanak/haebat naak/waeH SHiyaanah

mace:		n.	âsa/gurz

mace-bearer:	n.	âsa bar daar/gurz bar daar

mace:		n.	jaawetri

macerate:	v.t.	bhigo kar galaana/bhuuk maar kar dubla karna

machinate:	v.t.	saaz baaz karna

machination:	n.	fitrat(f.)/makkar(m.)/saaziSH(m.)

machine:	n.	aalah(m.)/putli(m.)

machinery:	n.	aalaat

machismo:	n.	mardaanah GHalbah/mardaanah tasallut

mac(k)intosh:	n.	bar saati(f.)

macrocosm:	n.	jagat/kaa'enaat/sañsaar

macrocosmic:	a.	kaa'enaati

mactation:	n.	bheyñT/qurbaani

macula:		n.	daaGH/kalaf/KHaal

maculate:	v.t.	aaluudah karna/daaGH lagaana/daaGHna/
			dhabba lagaana/najis karna
			
maculate:	a.	aaluudah/daaGH daar/dhabbey daar/najis		

mad:		a.	aeHmaq/baaula/KHabti/majnuuñ/maKHbuut/mast/
			paagal/pagla(m.)/pagli(f.)/pagloT

Madame:     n.   beygam/moHtarmah/saiyadah

madden:		v.t.	GHussah dilaana/paagal kar deyna

mad-apple:	n.	baeñgan(m.)

madcap:		n.	diiwaanah/paagal/majnuuñ(m.)

made:		pa.p/t.	bana hu'a

made:		a.	saaKHtah

made up:		pur tasañno^/saaKHtah par daaKHtah

madefy:		v.t.	nam karna

madhouse:	n.	paagal KHaanah

madid:		a.	bhiiga/nam

madly:		adv.	buri taraH sey/saKHti sey/paagal pan sey

madman:     n.	diiwaanah/KHabti/paagal/majnuuñ(m.)
 
madness:	n.	diiwanah pan(m.)/Hamaaqat(f.)/KHabt(m.)/
			junuun(m.)/paagal pan(m.)/sauda(m.)/waeH SHat(f.)

Madonna:	n.	hazrat maryam
			
madras:		n.	bhaRkiila rumaal(m.)

madrigal:	n.	gawaal giit(m.)/kajri(f.)

maelstrom:	n.	bhañwar/gardaab

maenad:		n.	KHabti âurat/SHaraaban

maenadic:	a.	GHusiili/KHabti/junuuni

maestro:	n.	mausiiqi ka ustaad(m.)

magazine:    n.	jariidah/maKHzan/mujallah/risaalah/
			saHiifah/parchah(m.)

maggot:		n.	suñDi	
			
magic:     n.	jaadu/naerañg/naerañgi/saaHiri/
			seHar

(black) magic:	n.	kaala jaadu(m.)

magical:	a.	jaaduaanah/seHri

magician:    n.   jaadu gar/saaHir/SHo^bdah baaz

magisterial:	a.	aamiraanah/Haakimaanah

magistral:	a.	maahiraana/natiijah KHeyz/ustaadaana

magistrate:	n.	Haakim/maamuur

magnanimity:  n.   âali zarfi/bulañd nazri/kaleyjah/
			SHaraf ul nafs

magnanimous:	a.	bulañd nazar/SHariif ul nafs

magnate:	a.	âziim/amiir/baRa aadmi/kabiir/
			ra'iis/wajiih
			
magnesia:	n.	tabaaSHiir farañgi			

magnet:		n.	chaq maq/maqnaatiis

magnetic:	a.	dil kaSH/jaazib/maqnaatiisi

magnetism:	n.	jaazbiyat/kaSHiSH/maqnaatiisiyat

magnific:	a.	âziim uSH SHaan/pur SHikoh/SHaan daar

magnification:	n.	baRaa'i/mubaaliGHah

magnificence:  n.	âali SHaan/âzmat/jalaal/kibriya/
			SHaan o SHaukat/tum taraaq

magnificent:	a.	âziim uSH SHaan/jaliil/SHaan daar

magnify:	v.t.	âzmat baRhaana/baRa karna/mubaaliGHah karna

magnitude:	n.	aehmiyat/âzmat/meqdaar/
			qadr/zaKHaamat

magnum:		n.	baRa SHiSHah

magnum opus:	n.	SHaah kaar/SHaeh paarah	
			
maid:		n.	âzra/baakirah/GHulaam laRki/kaniiz/
			maama/naa katKHuda/naukraani

maiden:		n.	âzra/baakirah/do SHiizah/GHaer musta^mal/
			GHulaam laRki/kaniiz/naukraani/taazah

maiden:		a.	achhuuti/GHaer musta^mil

maidenhead:	n.	bakaarat/do SHiizgi/kuñwaar pan

maidenhood:	n.	bakaarat/kuñwaar pan

maidservant:	n.	baañdi/kaniiz/KHaadimah/lauñDi

mail:		n.	baktar/zirah

mail:		v.t.	zirah baktar paehnaana

mail:      n.	Daak(f.)/Daak ka thaela(m.)

mailbag:	n.	Daak ka thaela(m.)

mail-box:	n.	Daak ka Dibbah(m.)

mailman:	n.	Daakiya(m.)

mail-train:	n.	Daak gaaRi(f.)

mail:		n.	kiraayah(m.)

maim:		n.	lañgRa pan

maim:		v.t.	masKH karna/ma^zuur banaana

maimed:		a.	masKH SHudah

main:		n.	ahmiyat/âzmat/bal buuta/taaqat

main:		a.	âziim/KHaas/muqaddam/sadr/zaruuri

maindoor:	n.	sadr dar waazah(m.)

mainly:		adv.	GHaaliban/KHusuusan

mainspring:	n.	baRi kamaani(f.)

mainstay:	n.	aas(f.)/aasra(m.)/aham Hemaayat(f.)/
			bunyaadi sahaara(m.)

mainstem:	n.	baRa raastah(m.)

mainstream:	n.	âam rujHaan(m.)/baRi nadi(f.)/maqbuul rujHaan(m.)

maintain:	v.t.	bar qaraar rakhna/KHarch uThaana/leHaaz rakhna/
			maalik hona/nibaahna/nibhaana/
			qaa'em rakhana/rakhna/rok rakhna/
			sañbhaalna
				
maintenance:	n.	deykh bhaal/guzaarah/naan nafqah/
			nigah daaSHt/par wariSH/roTi kapRa

maintaining:	n.	GHaur par daaKHt

maize:     n.	makka/makka'i(f.)/makka'i ka pauda(m.)

majestic:	a.	âali SHaan/âziim/jaliil

majestically:	adv.	ro^b daab sey

majesty:    n.	âzmat(f.)/dabdabah(m.)/jalaal(m.)/SHikoh(m.)/
			sitwat(f.)

major:		a.	akbar/baRa/kalaañ/KHaas

major-domo:	n.	KHansaamaañ/rakaab daar

major order:	n.	baRa darjah(m.)

major party:	n.	aksariyati jamaa^at(f.)

major suit:	n.	baRi baazi(f.)/baRa rañg(m.)

majority:    n.	aksariyat(f.)

majority rule:	n.	aksariyati Hukuumat(f.)

majuscule:	a.	baRey Huruuf ka

make:      v.t.	banaana/karna/taiyaar karna

make:		n.	banaawaT(f.)/Daul(m.)/Dhañg(m.)/kaaThi(f.)/
			mizaaj(m.)/saaKHt(f.)/suurat(f.)/
			taraaSH KHaraaSH(f.)/tarkiib(f.)

make believe:	v.t.	bahaanah karna/fareyb deyna

make belief/believe:n.	afsaanah(m.)/dil baehlaawa(m.)/
			man ghaRat baat(f.)

make do:	v.i.	kaam chalaana

make do:	n.	kaam chalaa'u

make good:	v.t.	talaafi karna/wa^dah puura karna

make haste:	v.t.	jaldi karna/lapakna

make love:		bos o kinaar karna/mabaaSHirat karna

make merry:	v.t.	rachaana

make off:		champat ho jaana/chhoR jaana

make public:		âam karna/afSHa karna

make sail:		kaSHti rawaanah karna

make sure:		baat Thaerana/yaqiini banaana

make time:		dil lagi karna/îSHq baazi karna/jaldi karna

make tracks:		teyZi sey Harkat karna

make up:		KHuSH aamad karna/peySH dasti karna/ruup bharna/
			siñghaar karna/sulaH karna/talaafi karna

make up:    n.   baehruup(m.)/banaawaT(f.)/banaa'o siñghaar(m.)/
			maañg paTTi(f.)/saaKHt(f.)

make water:		chuuna/peySHaab karna/risna/Tapakna

make way:	v.t.	aagey baRhna/jagah deyna/raah nikaalna

makeable:	a.	qaabil e saaKHt/qaabil e taSHkiil

maker:		n.	banaaney waala/faa^el/kaar saaz/
			KHaaliq/KHuda/saane^

makeshift:	n.	âarzi/kaam chalaa'u/mutabaadil

makeweight:	n.	paasañg(m.)

making:		n.	banaawaT(f.)/banaa'o(m.)/Dhaañcha(m.)/
			kaam(m.)/saaKHt(f.)/SHakl(f.)

malaceous:	a.	seybi

maladapted:	a.	naa mauzuuñ

maladjustment:	n.	bey aahañgi/naa saazgaari

maladjusted:	a.	abtar/bey aahañg/bey tartiib/naa saaz

maladminister:	v.t.	bad iñtizaami karna
		
maladministration:n.	añdheyr/bad iñtezaami/bad nazmi/haR bong

maladroit:	a.	anaaRi/bey hunar/bhadda/kaahil/phuuhaR

maladroitness:	n.	anaaRi pan/naa aehli/naa kaari

malady:		n.	aazaar/biimaari/marz/rog

malaise:	n.	bey chaeni/bey kali/bey qaraari/maaliSH/matli

malapert:	a.	bad tamiiz/bey Haya/SHoKH

malappropriate:	v.t.	GHalst iste^maal karna

malappropriation:n.	naa jaa'ez iste^maal

malaprop:	a.	bey maeHl/bey tuka/naa mauzuuñ

malapropos:	a.	bey jaa/bey joR/naa munaasib

malar bone:	n.	ruKHsaar ki haDDi

malaria:	n.	mausmi buKHaar

malcontent:	a.	naa KHuSH/naa raaz

male:		n.	mard(m.)/muzakkar(m.)/nar(m.)

maledict:	n.	mala^uun/marduud

malediction:  n.	bad do^a/kosna/la^nat/phiT

maledictory:	a.	bad do^a bhari

malefaction:	n.	bura kaam/GHalat kaari/jurm

malefactor:	n.	bad kaar/mujrim/paapi/SHariir

malefic:	a.	bad asar/sifli

maleficence:	n.	bad asri/muzrat/zarar rasaani

maleficent:	a.	aziiyat rasaañ/bad asar/muzir/nuqsaan deh

malevolent:	n.	bad baatin/bad KHwaah/KHabiis/kiinah war

malevolently:	adv.	bad KHwaahaanah/KHabiisaanah

malevolence:	n.	bad asri/bad KHwaahi/baer/kapaT

malfeasance:	n.	badi(f.)

malfeasant:	a.	bad ûnwaan/GHaer qaanuuni

malformation:	n.	âeyb/bey tartiibi/nuqs

malformed:	a.	bad SHakal/bad waza^/naa qis

malfunction:	n.	bad âmli(f.)/KHaraabi(f.)

malgovernance:	n.	bad iñtezaami

malice:     n.	âdaawat/baer/Daah/GHubaar/Hasad/kaawiSH/
			kaduurat/kapaT/kiinah(m.)/pur KHaaSH/
			phuuT(f.)/raSHk(m.)

malice:		v.t.	kiinah parwari karna

malicious:	a.	kamiinah/kiinah par war

malign:		a.	KHatar naak/muzir/neySH zan 

malign:		v.t.	bad naami karna/jhuuTa ilzaam lagaana/
			kiinah parwari karna

maligner:	n.	bad go/kiinah parwar

malignancy:	n.	badi/kiinah

malignant:	a.	kiinah parwar/KHatar naak/KHabiis/mohlik/muzir

maligning:	n.	kiinah parwari/neySH zani

malignity:	n.	baer/naHuusat

malinger:	v.i.	biimar bañna

mall:		n.	KHayaabaan

mallard:	n.	jañgli bataKH(m.)

malleable:	a.	loch daar/mulaa'em/narm

malleability:	n.	loch(m.)/taSHkiil paziiri(f.)

malleate:	v.t.	piiT piiT kar chapTa karna

malleolus:	n.	taKHney ki haDDi

mallet:		n.	chobi durmuT(m.)/muugri(f.)

mallow:		n.	gul KHaeru(m.)

malnourished:	a.	kam zor

malnourishment: n.	bad KHoraaki

malnutrition:	n.	GHalat KHoraak/naa kaafi KHoraak

malodour:	n.	bad bu(f.)/saRaañd(f.)/ta^affun(m.)

malodorous:	a.	bad bu daar/muta^affan/saRa hu'a

malposition:	n.	bey maqaami(f.)

malpractice:	n.	bad diyaañti/KHiyaanat/siyaah kaari

malpractitioner:n.	bad diyaanat/bad ûnwaan/KHaa'in

maltreat:	v.t.	bad suluuki karna/bura bartaa'o karna

maltreatment:	n.	bad suluuki/bura bartaa'o

malversation:	n.	bad iñtezaami/riSHwat KHori

mamma:		n.	maañ(f.)

mamma:		n.	chhaati(f.)/pistaan/than

mammal:		n.	pistaan daar jaanwar

mammary:	a.	pistaani

mammilla:	n.	chuuchi/gaat

mammon:		n.	daulat mañdi/dhan deota/Hirs/
			laalach

mammonish:	a.	daulat kar rasiya

mammoth:	n.	naa paed haathi ki zaat

man:		n.	aadmi/iñsaan/bañdah/baSHar/Haewaan e naatiq/
			kas/mard/nar/SHauhar

man-eater:	n.	aadam KHor

man eating:	a.	aadam KHor

manful:		n.	bahaadur/dileyr/jari/SHujaa^

manfully:	adv.	bahaadur aanah/dileyr aanah/mard aanah

manfulness:	n.	bahaaduri/mardaañgi/SHujaa^at

manacle:	n.	beyRi/hath kaRi

manacle:	v.t.	beyRi lagaana/hath kaRi lagaana

manage:		v.t.	chalaana/muñtazmi karna/saadhna/sañbhaalna/
			tasallut rakhna

manageable:	a.	aasaan/KHuSH lagaam/siidha

management:   n.	bañd o bast/iñtezaam/siyaasat

manager:    n.	kaar kun/kaar pardaaz/mudiir/
			muñtazim/peySH kaar

managerial:	a.	iñtizaami

mandate:    n.	âarzi iKHteyaar/amr e rasmi/farmaan

mandate:	v.t.	zimmah lagaana

mandatary:	n.	muKHtaar/wakiil

mandatory:	n.	zimmah/zimmah daar

mandible:	n.	jabRa/jabRey ki haDDi

mane:		n.	ayaal(f.)

maned:		n.	ayaal daar

manège:		n.	ghoRoñ ki sadaa'i

manège:		v.t.	ghoRoñ ko kartab sikhaana

mange:		n.	khurañD

manger:		n.	charni/khaaney ka haudah/khurli/kuuñDa/
			naañd

mangle:		v.t.	dhajji dhajji karna/phaaRna/qiimah karna/
			masKH karna/TukRey TukRey karna
			
mangle:		n.	istri maSHiin/kal daar istri

mangled:	a.	pichchi

mango:     n.	aam

mangy:		a.	khurañD daar

mangrove:	n.	chamrañg

manhandle:	v.t.	bura suluuk karna/GHul GHapaaRa karna/
			insaani quuwat laga kar khiskaana/
			piTaa'i karna/zabar dasti karna

manhood:	n.	aadimiyat/bahaaduri/buluuGH/insaaniyat/
			jawaañ mardi
			
manhunt:	n.	aadam khoj			
				
mania:		n.	îSHq/junuun/KHabt/paagal pan/sauda/
			sanak
			
manic:		a.	junuuni/KHabti/majnuuñ/saudaa'i/
			sañki

maniac:		n.	KHabti/majnuuñ/paagal

manicure:	n.	naaKHun taraaSHi

manicure:	v.t.	naaKHun taraaSHi karna

manifest:	a.	alam naSHraH/azhar/baiyyan/faaSH/hawaeda/
			khula/paeda/sariiH/ujaagar/waazeH/zaahir

manifest:	v.t.	hawaeda karna/paeda karna/ujaagar karna

manifestation:	n.	bayaan/izhaar/kaSHf/ujaagri/
			wazaaHat/zuhuur

manifestly:	a.	bar mala/e^laaniyah/khullam khulla/
			saaf saaf/zaahirah

manifesto:	n.	êlaan/mañSHuur

manifold:	a.	bhaañt bhaañt ka/chañd dar chañd/ka'i guna/
			ka'i taraH ka/rañga rañg

manikin:	n.	baaliSHtiya/podna

manipulate:	v.t.	apna kaam nikaalna/haath sey kaam karna/
			pheyr phaar karna/saaz baaz karna/suljhaana

manipulative:	a.	heyra pheyri waala

manipulation:	n.	chaalaaki/joR toR/kaaristaani/
			hunar mañdi/pheyr phaar/saaziSH
			
manipulator:	n.	chaabuk dast/chaalaak/joR toR karney waala/
			saaziSHi			

mankind:    n.	aadam zaad/baSHr/iñsaan/KHalq

manlike:	a.	aadam numa/baSHri/iñsaani

manliness:	n.	bahaaduri/dileyri/rajuuliyat

manly:		a.	dil aawar/dileyr/jawaañ mard/mard aanah

man-made:	a.	masnuu^i

manner:     n.	añdaaz/asluub/Daul/Dhaal/Dhab/dastuur/Dhañg/
			Dharra/kirdaar/nahj/nau^/paehlu/paeraayah(m.)/
			qata^/raastah(m.)/rawaiyah(m.)/sabiil(f.)/
			suurat(f.)/tariiqah/taraH/tarz/taur

manners:    n.	aadaab/aKHlaaq/KHu/qaa^edah/takalluf

mannerism:	n.	aadaab parasti/Dhab

mannerly:	a.	baa tamiiz/KHuSH aKHlaaq/mohazzab

mannerless:	a.	bad taehziib/bey tamiiz/gaa'odi/gañwaar

mannerliness:	a.	KHuSH aKHlaaqi/saliiqah/taehziib

man of war:	a.	jañgi kaSHti

manoeuvre:	n.	chaal/fauji naql o Harkat/ghaat

manoeuvre:	v.t.	chaal chalna/joR toR karna/saaziSH karna

manor:		n.	jaagiir/ta^alluqah

manservant:	n.	KHaadim/naukar

mansion:	n.	Haweyli/koThi/mañzil/maskan/Thikaana

manslaughter:	n.	GHaer iraadi qatl

manslayer:	n.	mardum kuSH

manslaying:	n.	mardum kuSHi

mansuete:	a.	dabyal/narm/siidha

mansuetude:	n.	miskiini(f.)/narmi(f.)/SHaraafat(f.)

manta:		n.	kambal(m.)

mantic:		n.	paeGHam baraanah

mantle:		n.	chaadar/farGHul

mantle:		v.t.	chhupaana/Dhaañpna/gheyrna

man-trap:	n.	(iñsaani) phañda(m.)

manual:		a.	dasti/haaTH ka kaam

manual:		n.	dasti kitaab(f.)/raah numa kitaab(f.)

manually:	adv.	haath sey

manual training:n.	dasti tarbiyat(f.)

manufacture:	v.t.	banaana/ghRna/sana^at karna/
			thok par banaana

manufacture:	v.i.	saaKHt gari karna

manufacture:	n.	saaKHt

manufactured:	a.	saaKHtah

manufacturer:	n.	saane^

manumit:	v.t.	GHulaami sey azaad karna/nijaat deyna

manure:     v.t.	khaad Daalna/zar KHeyz karna

manure:     n.	gobar/khaad

manus:		n.	pañjah(m.)

manuscript:	a.	haath ka likha

manuscript:	n.	musawwadah(m.)/qalmi nusKHah(m.)

many:      a.	aksar/bahot/ka'i/kasiir/muta^addid

many sided:	a.	hamah giir

map:      n.   KHaakah/KHariitah/naqSHah

mapmaker:	n.	naqSHah naweys

mapper:		n.	naqSHah naweys

maquette:	n.	chhoTa namuunah(m.)

mar:		v.t.	KHaraab karna/kirkira karna/masKH karna

marah:		a.	kaR waahaT/talKHi

marasmus:	n.	suukha(biimaari)(f.)

marathon:	n.	lambi dauR(f.)

maraud:		v.i.	luuT maar ki talaaSH meyñ hona

maraud:		v.t.	bar baadi karna/luuT maar karna

maraud:		n.	luuT maar

marauder:	n.	luuT/raeh zan

marble:     n.	goli/marmar/sañg e marmar

marble-breasted:a.	saKHt dil/sañgiin

marc:		n.	khal/phok/seyTi

marcato:	a.	bah zor

march:		n.	Had/sar Had/sar Hadi êlaaqah

march:		v.i.	bah qataar chalna/chal deyna/
			fauji añdaaz sey chalna

march:		v.t.	dar badar karna/kuuch karna

march:		n.	kuuch/rawaañgi

märchen:	n.	kahaani/qissah

mare:		n.	ghoRi

maremma:	n.	kachhaar/saaHili daldal/taraa'i

margosa:	n.	niim(f.)

marge:		n.	HaaSHiyah/kinaarah/lab

margin:     n.   goT/HaaSHiyah/kinaarah/kor/lab

marginal:	a.	HaaSHiyaa'i/kinaarey ka

marginalia:	n.	taSHriiHaat/tauziiHaat

marginate:	v.t.	HaaSHiyah lagaana

margosa:	n.	niim

marigold:	n.	geyñda(m.)

marijuana:	n.	gaañja

marina:		n.	chhoTi godi(f.)

marine:		a.	aabi/baeHri/daryaa'i/samañdari

mariner:	n.	jahaaz raañ/mallaaH

marionette:	n.	kaTh putli

marital:	a.	azdawaaji/zauji

maritime:	a.	baeHri/daryaa'i

mark:      n.   âlaamat/asar/daaGH/Had/hadaf/KHat/naqSH/niSHaan/
			niSHaani/paehchaan/qadam ka niSHaan/sar Had

mark:		v.t.	niSHaan lagaana/qalam bañd karna/
			raqam karna

marked:		a.	mumtaaz/numaayaañ/waazeH
			
marker:		n.	niSHaan lagaaney waala		

market:     n.   baazaar/gañj/mañDi/suuq

market place:	n.	baazaar/kaTra

market rate:	n.	nirKH

marketable:	a.	bikaa'u

marketability:	n.	bikaa'u pan(m.)

marketing:   n.   KHariid o faroKHt/sauda

marketplace:	n.	baazaar

marks:		n.	darjah(m.)

marksman:	n.	niSHaanah baaz/niSHaañchi/tiir añdaaz

maroon:		n.	bhagoRa GHulaam

maroon:		v.t.	aawaarah phirna/maTar gaSHt karna

maroon:		n.	kiSHmiSHi rañg

marplot:	n.	kaam bigaaRney waala

marquee:	n.	KHeymah/SHaamiyaanah

marquetry:	n.	miina kaari

marriage:    n.	âqd(m.)/biyaah(m.)/KHaanah abaadi(f.)/SHaadi(f.)

marriageable:	a.	qaabil e azdawaajiyat/SHaadi key qaabil

married:    a.   biyaahta/SHaadi SHudah/suhaagan

marrow:     n.	guuda/lub/maGHz/qalb

marrowy:	a.	guudey daar

marrow:		n.	ghia/lauki

marrow bone:	n.	nali

marrow:		n.	aaR(m.)/joR(m.)/saathi(m.)/yaar(m.)

marry:		v.t.	âqd karna/biyaahna/palley baañdhna/
			riSHtah karna/SHaadi karna

marry:		v.i.	biyaah karna/biyaahna/SHaadi hona

Mars:		n.	mirriiKH

marsh:		n.	dal dal

marshland:	n.	daldali êlaaqah(m.)

marshy:		a.	dal dali

marshalled:	a.	saf aara

mart:		n.	baazaar/kaTra/mañDi

martial:	a.	âskari/mirriiKHi

martial arts:	n.	Harbi funuun

martingale:	n.	zeyr bañd

martyr:     n.	jaañ nisaar/SHahiid

martyrdom:   n.	jaan nisaari/SHahaadat

marvel:     n.	âjuubah/anokhi chiiz

marvellous:   a.	âjab/Haerat añgeyz

marvellously:	adv.	âjab taraH sey/niraali raah sey

mascara:	n.	kaajal

mascot:		n.	baKHt aawaar/gañDa/guTka

masculine:	a.	mard aanah/muzakkar/nar

masculinity:	n.	mardaañgi/rajuuliyat

mash:		n.	bhurta/kachuumar/maliida/saani

mash:		v.t.	bhurta banaana/kachuumar nikaalna

mash:		v.i.	Dorey Daalna

mask:      n.	baehruup/bahaanah/chehrah/
			chehrey ka charbah

mask:		v.t.	baehruup karna/bheys badalna/chhupaana/
			pardah Daalna
			
masked:		a.	pardah poSH/poSHiidah

masochism:	n.	aziiyat sey lutf uThaana

mason:		n.	me^maar/raaj giir

mason:		v.t.	ta^miir karna

masonry:	n.	me^maari/raaj giiri

masonry (course):n.	chaehka(m.)/radda

masque:		n.	baehruupiya tamaaSHah

masquerade:	n.	baehruup/sawaañg meylah

mass:		n.	az dahaam/bhiiR/meqdaar(f.)/puSHtaara(m.)/
			thok(m.)

masses:		n.	maKHluuq

massacre:	v.t.	qatl karna/zabaH karna

massacre:	n.	KHuun reyzi/qatl âam

massage:	v.t.	daabna/maaliSH karna

massage:	n.	maaliSH

masseur:	n.	champi karney waala/maaliSHiyah

massive:	a.	baRa/bhaari/jasiim/kasiir/Thos

massiveness:	n.	jasaamat/Thos pan

mass meeting:	n.	jalsah' e âaam

massiness:	n.	bhaari pan/giraani/Thos pan

mast:		n.	khamba(m.)/mastuul(m.)

master:     n.	âaqa/asHaab(m.)/Haakim(m.)/maahir(m.)/maalik(m.)/
			miyaañ(m.)/saaHab(m.)/sar kaar/ustaad(m.)/
			waaris(m.)/wali(m.)

master:		v.t.	hunar mañdi Haasil karna/tasallut Haasil karna/
			übuur Haasil karna

mastery:    n.   dastaras/hunar mañdi/mahaarat/ûbuur

masterliness:	n.	kamaal/mahaarat/ustaadi

masterful:	n.	kaamil/KHud sar/maahir e fan

masterfully:	adv.	maahir aanah añdaaz sey

masterpiece:  n.   SHaah kaar/SHaah paarah

master race:	n.	âla nasl

mastership:	n.	ustaadi

master stroke:	n.	GHazab ki chaal/kamaal

masterwork:	n.	kamaal/KHuubi/SHaah kaar

masticate:	v.t.	chabaana

mastication:	n.	chaab/chabaa'i

mastitis:	n.	pistaanoñ ki suujan/waram e pistaan

mat:		n.	boriya(m.)/chaTaa'i(f.)/farSH(m.)

mat:		a.	bey aab/maañd

match:     n.	jawaab(m.)/joR/joRi/meyl(m.)/muqaabilah(m.)/
			saani(m.)

match:		v.t.	munaasib hona/yaksaañ hona

matches:	n.	diya salaa'i

matchbook:	n.	diya salaa'i ki Dibya

matching:    a.	muqaabil/yaksaañ

matchless:   a.	âdiim ul misaal/bey naziir/laa jawaab/
			laa saani/yakta

matchlock man:	n.	barq añdaaz/tufañg ka ghoRa

matchmaker:	n.	kuTni(f.)/maSH SHaatah(f.)

mate:		n.	ham nawa/rafiiq e Hayaat/saathi

mate:		v.t.	bar daaSH karna/joRa bañna/SHaadi karna

mater:		n.	maañ/waalidah

material:	a.	jismaani/maaddi/taba^i

material:	n.	maaddah(m.)/mawaad/saamaan/wujuud(m.)

materialise:	v.t.	wujuud meyñ aana

materially:	adv.	maa'ddi taur par

materialism:	n.	maa'ddah parasti

materialist:	n.	daehri/maa'ddah parast

materialistic:	a.	daehriyaanah/maa'ddah parastaanah

materiel:	n.	asbaab/saamaan

maternal:	a.	maadari/maadraanah/maañ ka

maternal affection:n.	maamta(f.)

maternity:	n.	janaapa/zachgi

matey:		a.	dost/saathi/yaar

mathematics:  n.	reyaazi(f.)

mathematcian:	n.	reyaazi daañ

matin:		a.	subaH ka waqt

mating:		n.	jufti(f.)

matriarch:	n.	sardaar âurat

matricide:	n.	apni maañ ka qatl

matricula:	n.	taalibaan ki fehrist

matrimony:   n.	do bol(m.)/nikaah(m.)/SHaadi(f.)

matrix:		n.	bachchah daani/kokh/qaalib/saañcha

matron:		n.	muñtazimah/ra'iisah/ustaani

matter:     n.	baat(f.)/maaddah(m.)/mas'alah(m.)/
			mo^amalah(m.)/qissah(m.)

matter-of-fact:	a.	GHaer dil chasp/haqiiqi/Thus/waaqe^i

matting:	a.	boriyah/chaTaa'i/Taat

mattock:	n.	phaa'oRa(m.)

mattress:	n.	gabbha(m.)/gadda(m.)

mature:     v.i.	baaliGH hona/pakna/puKHtah hona

mature:		a.	baaliGH/puKHtah/puKHtah kaar/rasiidah

matured:    a.	mubliGH/pakka

maturedly:	adv.	baaliGH aana

maturity:	n.	buluuGHat/puKHtagi

maudlin:	a.	aab diidah/chakraaya hu'a/jazbaati

maul:		v.t.	bura suluuk karna/marammat karna/
			piTaa'i karna/Thukaa'i karna

maunder:	v.t.	bachchey ki taraH raal bahaana/gila karna

mausoleum:   n.	maqbarah/rauzah

mauve:		a.	niilguuñ arGHawaani

maverick:	a.	aazaad KHayaal

maw:		n.	jaan war ka peyT

mawkish:	a.	jazbaati/kariih/makruuh/naa gawaar/phiika

mawkishness:	n.	karaahat añgeyzi/naa gawaari

maxilla:	n.	jabRey ki haDDi

maxim:		n.	masa'lah(m.)/qaa^edah(m.)

maximise:	v.t.	bahot baRhaana/mubaaliGHah karna

maximum:	a.	âziim tariin/GHaayat

may:		v.t.	imkaan zaahir karna

maybe:		adv.	mumkin/SHaayad

mayhem:		n.	saffaakaanah qatl

mayor:		n.	ra'iis e baldiya

maze:      n.	bakheyRa/bhuul bhulaiyaañ(f.)/pheyr(m.)/
			uljhan
			
mazy:		a.	peychiidah/Zoliidah	

me:		pron.	maeñ/mujh ko/mujhey

mea culpa:		apni GHalti sey

meadow:     n.	chara gaah(f.)/sabzah zaar(m.)

meagre:		a.	bahot kam/baañjh/chhoTa/dubla/
			kam/naa kaafi/patla/qadr e qaliil

meagerness:	n.	fuqdaan(m.)/kami(f.)

meal:		n.	khaana(m.)/ta^aam(m.)

meal:		n.	aaTa(m.)

mealy:		a.	aaTey jaesa/dhabbey daar/safeyd

mean:		a.	chhichhora/chhoTa/faro maayah/kamiinah/
			kam zarf/KHasiis/ochha/past/rakiik/raziil/
			siflah/subuk sar/zabuuñ

mean:		a.	darmiyaani/wast

meander:	v.t.	awaarah gardi karna

meandering:	a.	bal khaata hu'a/pur peych

meanderous:	a.	peych daar

meaning:    n.	GHaraz(f.)/Haasil kalaam(m.)/iraadah/mafhuum/
			ma^ni/maqsad/matlab(m.)/muraad(f.)/niyat

meaningful:	a.	ahem/pur ma^ni

meaningfulness:	n.	aehmiyat

meanness:	n.	chhichhora pan/kamiinah pan/KHissat/paaji pan

meaningless:  a.	anaap SHanaap/bey kaar/bey ma^ni/laGHw/mohmal/
			waahi/uuT paTaañg/waahi tabaahi

means:     n.	asbaab(m.)/chaarah(m.)/daulat(f.)/
			sabiil(f.)/tufael(m.)/waastah(m.)/
			wasiilah(m.)/zarii^ah(m.)

meantime:	adv.	dar asna

meanwhile:	adv.	dar iiñ asna /is dauraan meyñ

measles:	n.	KHaariSH/KHasrah(f.)

measly:		a.	bad Haal/dhabbey daar/KHaariSH zadah

measure:    v.t.	aañkna/maapna/naapna/paemaa'iSH karna

measure:    n.	âmal/aqdaam/Dag/paemaanah/qadam/
			qayaas/wazn

measured:	a.	maeHduud/mauzuuñ/munaasib/napaa tula

measurement:  n.	añdaazah(m.)/masaaHat(f.)/naap(f.)/
			paRtaal(f.)

measuring:   n.	paemaa'iSH

measures:		aqdaam

meat:      n.	goSHt

mechanic:	n.	dast kaar/mistri(m.)

mechanism:	a.	purzoñ ki saaKHt

medal:		n.	niSHaan/tamGHah

medal:		v.t.	tamGHah deyna

medallion:	n.	baRa tamGHa

meddle:		v.t.	daKHl añdaazi karna/gaR baR karna/ghusna/
			Taañg aRaana

meddler:	n.	daKHl añdaaz(m.)

meddling:	a.	daKHl añdaazi

meddlesome:	a.	muKHil

mediaeval:	a.	quruun e wastah sey muta^lliq

Mediaeval Times:n.	quruun e wastah

medial:		a.	biich ka/dar miyaani

median:		a.	dar miyaan ka/wasti

mediate:	a.	âariz/biich/Haa'el

mediate:	v.t.	biich bachaa'o karna/paRna/saalisi karna/
			SHafaa^at karna

mediation:	n.	biich bachaa'o(m.)/saalisi(f.)/tawassut(m.)/
			tufael(m.)/wasiilah(m.)			
			
mediator:	a.	saalis/SHafii^

medical:	a.	tibbi

medical treatment:n.	êlaaj

medicable:	a.	qaabil e êlaaj

medicament:	n.	dawa(f.)

medicate:	v.t.	dawaa'i sey êlaaj karna

medication:	n.	êlaaj/mo^aalijah

medicinal:	a.	adwiyaati/êlaaji/SHifaa'i

medicinal herbs:n.	jaRi buuTi(f.)

medicinal roots:n.	jaRi buuti(f.)

medicine:    n.	daaru/darmaan/dawa/dawaa'i/êlaaj

mediocre:	a.	ausat darjey ka/ma^muuli

meditate:    v.t/i.	GHaur karna/sochna

meditation:   n.	dhiyaan(m.)/GHaur(m.)/muraaqibah(m.)/tafakkur(m.)

meditative:	a.	fikr añgeyz

meditativeness:	n.	inhemaak

mediterranean:	a.	zamiin key wast meyñ waaaqe^

medium:     n.	ausat/darmiyaan/waastah/wast/zarii^ah

medley:		n.	KHalt/khichRi/uljha

medulla:	n.	guuda

meed:		n.	ajr/meHñtaanah/silaH

meek:		a.	miskiin/narm mizaaj/neyk

meekly:		adv.	narm mizaaji sey

meekness:	n.	bey himmati/miskeeni

meet:		a.	laa'eq/mauzuuñ/munaasib

meet:      v.t.	do chaar hona/iñkaar karna/milna/milna julna

meet:		v.i.	ikaTTha hona/jama^ hona/julna

meeting:    n.	añjuman/jalsah/milaap/mulaaqaat/soHbat

megacity:	n.	baRa SHehr

megalith:	a.	baRa patthar

megaphone:	n.	bhoñpu/bulañd go

Melia:		n.	bakaa'in

melancholy:   a.	afsurdah/dil figaar/dil giir/Haziiñ/maluul

melancholy:	n.	afsos/malaal/paZ murdagi/sauda

mélange:	n.	KHalt/khichRi/pañch meyl

meld:		v.t.	milaana/tarkiib deyna

mêlée:		n.	hañgaamah

melee:		n.	afra tafri/balwah/dast badast laRaa'i/
			fasaad/ghamsaan ka ran

meliorate:	v.t.	behtar banaand/durust karna/sudhaarna

meliorate:	v.i.	behtar hona

mellorable:	a.	qaabil e islaaH

mellorative:	ai.	behtar/islaaHi

meliorism:	n.	islaaHiyat

mellifluous:	n.	KHuSH aahaañg/SHahed sey bhar puur

melodius:	a.	KHuSH nawa/sureyla(m.)/sureyli(f.)

mellow:		a.	dhiima/maddhim/KHaliiq/paka hu'a

mellowness:	n.	mulaa'emiyat/narmi

melodist:	n.	naGHmah saaz

melody:     n.	aahañg/laey/naGHmah

melon:		n.	garma/KHar buuzah/sardah/tar buuz

melt:      v.i.  pighalna/taeHliil hona

melt:      v.t.	Hal karna/pighlaana/taa'o deyna

melting pot:	n.	kaThaali

meltwater:	n.	barfaab/pighla paani

member:     n.	ûzw/fard/rukn

membership:	n.	rukniyat(f.)

membrane:	n.	GHiSHa/jhilli/pardah

memento:    n.	niSHaani/yaad gaar

memo:		n.	yaad daaSHt()

memoire:	n.	sawaaneH ûmri

memorablia:	n.	yaad gaareyñ(f.)

memorial:    n.	ârz daaSHt/niSHaani/yaad gaar

memorised:   a.	maeHfuuz

memorandum:   n.	yaad daaSHt

memory:     n.	Haafizah/KHaatir/zikr/yaad/yaad daaSHt

men:		n.	mardum(m.)

menace:		n.	aafat/bala/DapaT/dhamki/KHatrah

menace:		v.t.	Daraana/dhamki deyna

menage:		n.	ghar baar/KHaanah daari

mend:		v.t.	durust karna/marammat karna/Thiik karna/
			rafu karna/ustuwaarna

mend:		n.	durusti/marammat/rafu/sudhaar	

mendable:	a.	qaabil e marammat
			
mendacious:	a.	dhokey baaz/jhuuTa/kaazib/pur fareyb

mendacity:	n.	daroGH/jhuuT(m.)/kizb

mendicancy:	n.	darweySHi/faqiiri

mendicant:	a.	aazaad/bhikaari/bhik mañga/darweySH/
			faqiir/KHirqah poSH
			
menhir:		n.	laaTh(f.)

menial:		a.	adna/KHaañgi/niicha/zaliil

menial:		n.	ghareylu naukar(m.)/KHidmat gaar

menially:	adv.	farmaañ bardaari sey

meningitis:	n.	gardan toR buKHaar

meniscold:	a.	hilaali

meniscus:	n.	hilaali jism

menopause:	n.	sin e yaas

menorrhagia:	n.	kasrat e Haeyz

mensal:		a.	maahaanah/maah waar

mense:		n.	nazaakat/zaraafat/zebaa'iSH

mense:		v.t.	aaraastah karna/e^zaaz deyna

menseful:	a.	baa îzzat/baa waqaar/faiyaaz/mehrbaan

menses:		n.	Haez(m.)

menstrual:	a.	maah waari

menstruate:	v.i.	Haez aana

menstruation:	n.	Haez(m.)

mensurable:	a.	qaabl e paemaa'iSH

mensural:	a.	paemaaiSHi

mensuration:	n.	masaaHat(f.)/naap/qiyaas(m.)

mental:		a.	âqli/dimaaGHi/KHayaali/zehni

mentality:	n.	zahaanat/zehniyat

mention:	n.	iSHaarah/charcha/Hawaalah/naam/
			tazkirah/zikr

mention:	v.t.	iSHaarah karna/charcha karna/Hawaalah deyna/
			naam leyna/tazkirah karna/zikr karna/
			zabaan par laana

mentioned:	pa.t.	mazkuurah

mentionable:	a.	qaabile izhaar/qaabil e zikr

mentor:		n.	ataaliiq/guru(m.)/murSHid/ustaad

mentum:		n.	ThoRi(f.)/Thuddi(f.)

menu:		n.	khaanoñ ki fehrist

mephitis:	n.	ba bu/saRaañd

mephitic:	a.	bad buu daar/gañda/muzir/saRa hu'a

mercantile:	a.	taajiraanah/tijaari

mercantilism:	n.	banya pan/tijaarti nizaam

mercenary:	n.	bhaRey ka/kiraaye ka TaTTu/matlab ka yaar

mercenariness:	n.	KHud GHarzi/matlab parasti

mercer:		n.	bazaaz/kapRa beychney waala

mercery:	n.	bazaaz ki dukaan

merchandise:  n.	maal(m.)/mataa^(f.)

merchant:	n.	beopaari(m.)/sauda gar/taajir/thok ka beopaari

merchantman:	n.	tijaarti jahaaz

merciful:	a.	kariim/KHuda taras/raHiim

mercifully:	adv.	raeHm dili sey

merciless:   a.	bey dard/bey raeHm/jallaad/kaTTar/sañg dil

mercilessly:	adv.	bey raeHmi sey/sañg dili sey

mercilessness:	n.	bey dardi/bey raeHmi/saffaaki/
			sañg dili

mercury:	n.	paarah/siim aab

mercurial:	a.	chañchal/mutaGHaiyar/siim aabi/SHoKH

mercy:     n.	karam(m.)/marHamat(f.)/raeHm(m.)/raeHmat(f.)/
			SHafaaqat(f.)/SHafqat(f.)/tars(m.)

mere:		n.	Hauz/jhiil/taalaab

mere:      a.	bila milaawaT/faqat/KHaalis/maeHz/sirf

merely:		adv.	faqat/maeHz

meretriculous:	a.	bhaRkiila/tamtaraaqi/zarq barq

merge:		v.t.	zam karn/yak jaan karna

merge:		v.i.	yak jaan hona

merger:		n.	iñzaam/waeHdat

meridian:	n.	nisf un nahaar

merit:     n.	achchhaa'i/aehliyat/Haesiyat/KHuubi/leyaaqat/
			qadr/tausiif/ûmdagi/wasf

merit:		v.t.	laae'q bañna

merit:		v.i.	laa'eq hona

merited:	a.	aehl/mustaHaq/qaabil

meritless:	n.	naa aehl/GHaer mustahaq

meritorious:	a.	achha/qaabil/SHaañdaar

mermaid:	n.	jal pari/samuñdari deywi/zan e maahi

merman:		a.	aadam e aabi/jal maanus/mard e maahi

merilly:	adv.	KHusHi sey

merriment:	n.	iñbisaat/faraH/rañg raliyaañ/
			tarab/uchhal kuud
			
merriness:	n.	KHuSHi/musarrat/rañg raliyaañ/ziñdah dili

merry:     a.	KHañdaañ/KHurram/masruur/
			rañgiila

merrymaker:	a.	KHuSH baaSH/rañgiila

merrymaking:	n.	hañsi/tafriiH/teohaar
			
mesh:		n.	jaali/phañda

mesh:		v.t.	jaal meyñ phaañsna/jaali banaana

mesial:		a.	darmiyaani/wasti

mess:		n.	khaana/fauji khaana

mess:      n.	bey tartiibi/chaupaT/gaR baR/ghapla/gol maal/
			khaT raag/jhameyla/uljhan

mess:		v.t.	gaR baR karna/KHaraab karna

messily:	adv.	bey tartiibi sey

messiness:	n.	afra tafri/bad Hawaasi/bey tartiibi

message:    n.	faryaad/KHabar/paeGHaam/payaam

messenger:   n.	fariSHtah/har kaarah/naamah bar/
			paek/qaasid/raawi

messiah:	n.	masiiHa/nabi

metaphor:    a.	misaal

metal:		n.	dhaat/ma^dan

metallic:	a.	dhaat ka/ma^dani

metallurgy:	n.	dhaat kaari/ma^daniyaat

metaphor:	n.	iste^aarah/kinaayah/majaaz

metaphoric:	a.	majaazi

metaphysics:	n.	ilaahiyaat/maa ba^d ut tabiiy^aat

metaphysical:	a.	ilaahiyaati/maa ba^d ut tabiiy^aati

metastable:	a.	bahot kam paa'eydaar

mete:		v.t.	Hissah baañTna/napaa'i karna

mete:		n.	Had/sar Had/naap

mete:		n.	gheyr/Had

meter:		n.	naap/paemaanah

meteor:		n.	SHahaab/SHahaab e saaqib

meteorite:	n.	SHahaabi patthar(m.)

meteorology:	n.	îlm e aab o hawaa/mausamiyaat

method:     n.	Dhab/Dhañg/iñtezaam/qaa^edah/qariinah/
			raah/tarkiib/tariiqah/zarii^ah

methodical:	a.	baa qaa'edah

meticulous:	a.	moHtaat

meticulously:	adv.	baariik biini sey/bahot eHteyyat sey

metier:		n.	kaam/peySHah

metre:     n.	qaafiyah/ûruuz/wazn

metropolis:	adv.	baRa SHaher

metrology:	n.	miqyaasiyaat

metropolitan:	a.	baRey SHaher ka

mettle:		n.	gun/himmat/jazbah/jauhar/KHaas mizaaj/mizaaj

mettlesome:	a.	baa himmat/dam KHam waala/jazbaati/jii daar

mew:		n.	astabal/eHaatah/qaed/qafas

mew:		v.t.	Habs karna/pheyñkna/qaed meyñ Daalna

mew:		v.i.	miyaa'oñ miyaa'oñ karna

mew:		n.	billi ki miyaa'oñ

mewl:		v.t.	bachchey ki tarah bilakna

mezzanine:	n.	do chhati/machaan(m.)

mezzo:		a.	dar miyaanah

miasma:		n.	bey mazahgi(f.)/kir kira pan/saRaañd

mica:		n.	abraq/talaq

microbe:	n.	jarsuumah(m.)

microclimate:	n.	êlaaqaa'i aab o hawa

microphone:	n.	bulañd go

microphysics:	n.	KHurd tabia^aat

microprint:	n.	KHurd taswiir

microscope:	n.	KHurd biin(f.)

microscopic:	a.	til baraabar/zarrah baraabar

mid:		n.	biich ka/darmiyaani/wasti

midair:		n.	feza

midday:		n.	do paher/nisf un nahaar

midden:		n.	ghuura(m.)

middle:		n.	biich(m.)/darmiyaan(m.)/wast(m.)

middle:		a.	darmiyaani/wasta

middle ages:	n.	qaruun e wasta

middle class:	n.	darmiyaani tabqah

middleman:	n.	waastah(m.)

middling:	a.	maddham/mutawassat

midget:		n.	baaliSHtiya/bauna/chhoTa

midland:	a.	añduruun e mulk

midline:	n.	KHat e ausat

midnight:	n.	aadhi raat/niim SHab/nisf SHab

midnight sun:	n.	aaftaab niim SHab

midnoon:	adv.	do paher

midpoint:	adv.	markazi nuqtah

midriff:	n.	choli(f.)/Hejaab e Haajiz

midsection:	n.	miyaan

midship:	a.	wast e jahaaz

midst:		n.	asnaa(m.)/darmiyaan(m.)/dauraan(m.)/wast(m.)

midsummer:	n.	wast e garma

midterm:	n.	darmiyaani muddat(f.)/wasti zamaanah(m.)

midway:		a.	aadhi raah/mutawassit

midweek:	n.	wast e haftah(m.)

midweekly:	adv.	saeh rozah

Midwest:	n.	GHarb e ausat(m.)

midwife:	n.	aaya/daa'i/daayah/janaa'i/qaabilah

midwife's charges:n.	janaa'i(f.)

midwifery:	n.	daayah gari(f.)

midwinter:	n.	wast e sarma(m.)

midyear:	n.	wast e saal(m.)

mien:		n.	buSHrah(m.)/chehrah(m.)/Dhab(m.)/suurat(f.)/
			tarz(f.)

miff:		n.	an ban(f.)/GHussah(m.)/SHakar rañji(f.)

miff:		v.t.	bar ham karna/naa raaz karna/sataana

miffy:		a.	tunak mizaaj

might:     n.	âzmat(f.)/bal(m.)/dam(m.)/qudrat(f.)/
			taaqat(f.)/sakat(f.)

mighty:		a.	âziim/jabbaar/qaadir/qavi/mazbuut/
			SHaeh zor/taaqat war
			
mightily:	adv.	az bas/bah quuwat/bah zor	

mightiness:	n.	baRaa'i(f.)/quuwat(f.)/taaqat(f.)

mignon:		a.	choTa aur KHuub suurat/naazuk aur Hasiin

migraine:	n.	aadhey sar ka dard(m.)/SHaqiitah(m.)

migrant:	n.	mohaajir/naql e makaani karney waala

migrate:	v.i.	hijrat karna/naql e makaani karna

migration:	n.	iñteqaal/naql e makaani

migrational:	a.	hijrati/mohaajiraanah

migrator:	n.	mohaajir/taarik e watan

migrational:	a.	hijrati

migratory:	a.	aawaarah gard/bey KHaanumaañ/bey qayaam/
			jijrati/KHaanah bad doSH/raaHil
			
Mikado:		n.	SHahinShaah e jaapaan(m.)

milch:		a.	dudhaar/dudhael/SHiir daar

mild:      a.	aahistah/dhiima/Haliim/halka/narm/mo^tadil

mildew:		n.	phaphoñdi(f.)

mildness:	a.	narmi

mile:		n.	miil(m.)

milepost:	n.	sañg e miil(m.)

milestone:	n.	aehm waaqe^ah(m.)/sañg e miil(m.)

miliaria:	a.	alaa'iyaañ/garmi daaney

milieu:		n.	maa Haul

militant:	a.	jañg ju/jhagRaalu/muHaarib

militarism:	n.	faujiyat/jaarHiyat

militaristic:	a.	fauji KHusuusiyaat ka Haamil

military:    n.   âskari/fauj/fauji

militate:	n.	muKHaalifat karna

militia:	n.	razaakaar fauj

milk:		v.t.	duudh duuhna/duudh pilaana/
			duudh nikaalna/duudhna

milk:		v.i.	duudh deyna

milk:      n.   duudh

milker:		n.	dohney waala

milkmaid:	n.	duudh waali/gawaalan/ghosan

milkman:	n.	duudh waala/gawaala/ghosi

milksop:	n.	naa mard/zanaanah/zañKHa

milk seller:	n.	ghosi

milk tooth:	n.	duudh ka daañt

milky:		a.	duudhiya

milkiness:	n.	duudhiya pan

Milky Way:	n.	akaas gañga/kaeh kaSHaañ

mill:		n.	chakki/kaar KHaanah

mill:		v.t.	piisna

millboard:	n.	moTa gatta(m.)

milled:		a.	pisa hu'a

miller:		n.	pan chakki waala

millstone:	n.	chaak/chakki ka paaT

millet:		n.	baajra

mimic:		v.t.	naql karna

mimicking:   n.   naql

mimicry:	n.	naql

minaret:    n.	miinaarah

minatory:	a.	Daraa'ona/KHauf naak

mince:		v.t.	banaawaTi añdaaz sey bolna/
			purzey purzey karna/qiimah karna

mind:      n.	aatma/âql/dimaaGH/hoSH/jaan/
			jigar/KHaatir/man/maelaan/qalb/raa'ey

mind:		v.t.	deykh bhaal karna/KHayaal karna/nazar rakhna

mindless:	a.	bey waquuf/laa parwaah

mine:		pron.	meyra(f.)/meyri(f.)

mine:		n.	kaan

mine:		v.t.	kaan kani karna

miner:		n.	kaan kan

mineral:	n.	ma^dan

mineralise:	v.t.	ma^dni banaana

mingle:     v.t.	aameyziSH karna/gaD maD karna/
			maKHluut banaana/milaana

mingle:     v.i.	ghul mil jaana/maKHluut hona/milna

mingle:		n.	KHalt/khichRi

mingled:    a.	maKHluut/SHaamil

mini:		a.	chhoTa

miniature:	n.	naqqaaSHi kuuchak

minicab:	n.	chhoTi gaaRi

minify:		v.t.	chhoTa karna/ghaTaana/kam karna

minification:	n.	taKHfiif(f.)

minim:		n.	qatrah

minimal:	a.	kam sey kam

minimise:	v.t.	muKHtasar tariin karna

minimisation:	n.	taKHfiif(f.)

minimum:	n.	kam tariin

minimum wage:	n.	kam tariin ujrat

mining:		n.	kaan kani(f.)

minion:		n.	laaDli(f.)/kaasah laes/sar chaRha GHulaam

minister:    n.	paadri/waziir

minissterial:	a.	wazaarati

ministration:	n.	imdaad/dast giiri

ministrative:	n.	imdaadi/KHidmaati

ministry:	n.	wazaarat(m.)

minium:		n.	SHañgraf

miniver:	n.	qaaqam/samuur

mink:		n.	aabi neywla

minor:     a.	adna/chhoTa/Haqiir/kam tar/KHurd saal/
			naa baaliGH/ma^muuli/saGHiir

minority:    n.	âqliyat/kam sini/naa baaliGHi

minority:    a.	âqliyati

minster:	n.	girja

minstrel:	n.	bhaañD/gaa'ek/miiraasi

mint:		n.	gañj/KHaziinah/Taksaal

mint:		v.t.	iijaad karna/mohar lagaana/sikkah ghaRna

mint:		n.	pudiinah(m.)

mint:		v.t.	jur'at karna/qasd karna

mintage:	n.	Dhalaa'i/ghaRaa'i/sikkah saazi

minter:		n.	muujid/Taksaaliya

minus:		prep.	kam tar/tafriiq

minuscule:	n.	bahot chhoTa/zarrah baraabar

minucular:	a.	chhoTey Harf waala

minus sign:	n.	âlaamat e nafi

minute:		a.	baariik/chhoTa(m.)/chhoTi(f.)/daqiiq/KHurd

minute:     n.	daqiiqah/lamHah/tazkirah

minutes:	n.	ruudaad(f.)

minutely:	adv.	bariik biini sey/nuktah sañji sey

minuteness:	n.	bariiki/diqaat e nazar/muu SHigaafi

minutiae:	n.	ma^muuli baateyñ/tazkirah

minx:		n.	diidah dileyr laRki/SHoKH chaSHm laRki

minxish:	a.	diidah dileyr/SHoKH chaSHm

miracle:    n.	e^jaaz/kamaal/mo^jezah/naerañg

miraculous:	a.	âjiib/Haerat añgeyz/karaamaati

miraculously:	adv.	mo^jizaanah taur par

mirador:	n.	burj(m.)

mirage:		n.	dhoka/maaya(f.)/saraab(m.)

mire:		n.	daldal/kiichaR

mire:		v.i.	daldal meyñ phañsna

miry:		a.	daldali

mirky:		a.	mubham/tariik/udaas

mirror:     n.	aa'inah/aarsi/dar pan/SHiiSHah

mirth:     n.	hañsi/iñbisaat/îSHrat/tarab

mirthful:	a.	dil lagi baaz/KHuSH taba^/masruur

mirthfully:	adv.	dil lagi sey/KHuSH taba^i sey

mirthfulness:	n.	dil lagi/hañsi mazaaq/ThaTha

mirthless:	a.	afsurdah/bey kaef/bey lutf/naa SHaad

misadventure:	n.	aafat/bad qismati

misadvise:	v.t.	GHalat raa'ey deyna

misallege:	v.t.	GHalat ilzaam lagaana

misanthrope:	n.	aadam beyzaar/akal khura/
			har eyk sey nafrat karney waala/
			iñsaan duSHman
			
misanthropy:	n.	akal khura pan/mardum beyzaari			

misapply:	v.t.	beyja tasarruf karna/GHalat iste^maal karna

misapplication:	n.	beyja tasarruf/GHalat iste^maal

misapprehend:	v.t.	GHalat taur par samajhna

misapprehension:n.	bhuul/GHalat faehmi/KHata

misappropriate:	v.t.	bey iimaani karna/GHaban karna/
			khaana/KHurd burd karna

misappropriation:n.	GHaban(m.)/KHiyaanat(f.)

misarray:	n.	bey tartiibi

misbecome:	v.t.	naa munaasib hona/SHaan key KHelaaf hona

misbegotten:	a.	bhayaanak/Haraam zaadah

misbehave:   v.i.	bad chalni karna/bad tamiizi karna

misbehaviour:	n.	bad atwaari/bad tamiizi

misbelief:	n.	GHalat raa'ey/jhuuTa âqiidah

misbelieve:	v.t.	GHalat taur par samajhna

misbeliever:	n.	gumraah

miscalculate:	v.t.	GHalat añdaazah lagaana

miscalculation:	v.t.	bhuul chuuk/GHalti

miscall:	v.t.	bura bhala kaehna/GHalat naam leyna

miscarriage:	n.	GHalti/isqaat e Hamal/naa kaami

miscarry:	v.i.	naa kaam hona/peyT girna

miscegenation:	n.	eKHtelaat e nasl

miscellaneous:	a.	hamah jaehti/mutafarriqah/phuTkal/phuTkar

miscellany:	n.	ma^juun e murakkab

mischance:	n.	bad qismati/ittefaaq

mischief:    n.	fasaad/fitnah/Harkat/KHalal/paakhañD/
			SHaraarat/SHar/SHoKHi/SHoSHah

mischief-maker:	n.	fitnah añgeyz/SHaraarat karney waala/
			SHaraarti

mischievous:  a.	fasaadi/fitnah añgeyz/pur aaSHob/
			SHaraarti/SHariir/SHoKH

mischievousness:n.	fasaad/fitnah/SHaraarat/SHoKHi

miscible:	a.	aameyKHti

miscolour:	v.t.	GHalat rañg deyna

miscomprehend:	v.t.	GHalat samajhna

miscompute:	v.t.	GHalat Hesaab lagaana

misconceive:	v.i.	GHalat samajhna

misconception:	n.	GHalat faehmi

misconduct:	n.	bad chalni/siyaah kaari

misconstrue:	v.t.	GHalat ma^ni samajhna

misconstruction:n.	GHalat mafhuum

miscount:	v.t.	GHalat giñna

miscreant:	n.	bad zaat/paaji/SHaetaan

miscreate:	v.t.	bad suurat banaana

miscreated:	a.	bad suurat/bad waza^ 

miscredit:	v.t.	yaqiin nah karna

misdeed:	n.	bad kaari/bura âmal

misdeem:	v.t.	SHubhah karna

misdemean:	v.t.	bad tamiizi karna

misdemean:	v.i.	mujrim hona

misdemeanour:	n.	buri Harkat(f.)/naa munaasib rawaiyyah

misdirect:	v.t.	baehkaana/gumraah karna

misdirection:	n.	GHalat raehnumaa'i

misdo:		v.t.	bad kaari karna/jurma karna

misdoing:	n.	bad kaari/GHalat kaari/KHata/qusuur

mise:		n.	mo^aHidah/samjhota/tasfiyah

miserable:   a.   aafat zadah/bad Haal/bey aaraam/KHastah Haal/SHuum

miserablness:	n.	aflaas/bad baKHti/bey kasi/SHikastah Haali/
			tabaahi

miserably:	adv.	buri taraH sey/naHuusat sey/zillat sey

miser:		a.	kaa'iyaañ/kañjuus/KHasiis

miserliness:	n.	KHissat(m.)

miserly:	a.	chañDaal/Hariis/kañjuus/laalchi

misery:     n.	aafat/bad Haali/falaakat/musiibat/uftaad

misfit:		a.	durust nah baeThna/kuDhab

misfortune:   n.   aafat/bala/bad qismati/chakkar/chapeyT/
			falaakat/gardiSH/Haadisah/ibtela/jokhoñ/
			kam baKHti/musiibat/naHuusat/pheyr/
			phuuTi taqdiir/SHuumi/ulTa zamaanah
			
misgiving:	n.	añdeySHah/bad gumaani/Dar/chuuk/dhaRka/
			KHatrah/SHak/SHubhah	

misgotten:	a.	bey iimaani ka

misgovern:	v.t.	bad iñtizaami karna

misgovernment:	n.	bad âmli/buri Hukuumat

misguided:	a.	baehkaaya hu'a/gum raah

misguidedly:	adv.	GHalat rawi sey

misguidedness: n.   gum raahi

mishandle:	v.t.	bad suluuki karna

mishap:     n.   aafat/jhaTka/uftaad

mishear:	v.t.	GHalat suñna

mishmash:	n.	khichRi/maKHluut

misidentification:n.	GHalat niSHaan dahi

misinform:	v.t.	GHalat ittelaa^ deyna/jhuuT KHabar deyna

misinformation:	n.	GHalat KHabar/jhuuTi KHabar

misinterpret:	n.	jhuuTi ta^biir deyna

misinterpretation:n.	GHalat ta^biir/GHalat tafsiir

misjudge:	v.i.	GHalat añdaazah lagaana/GHalat samajhna

mislay:		v.t.	kho deyna

mislead:	v.t.	baehkaana/dhoka deyna/gum raah karna/
			warGHalaana
			
misleader:	n.	fareybi/gumraah karney waala

misleading:	a.	gum raah kun

misplease:	v.t.	naa KHuSH karna

mismanage:	v.t.	bad iñtizaami karna/bigaaRna

mismanagement:	n.	bad iñtizaami/gaR baR

mismarriage:	n.	naa mauzuuñ SHaadi

mismatch:	a.	bey joR 

misname:	v.t.	GHalat naam deyna

misnomer:	n.	GHalt naam

misogamist:	n.	SHaadi sey bey zaar

misogynist:	v.t.	âuratoñ sey nafrat karney waala

misnomer:	n.	GHalat naam

misorder:	v.t.	ulTa palTi karna

misplace:	v.t.	GHalat jagah rakhna/khona

misplaced:	a.	bey jaa

misprint:	v.t.	GHalat chhaapna

misprint:	n.	chhapaa'i ki GHalti

misprision:	n.	GHalti

mispronouce:	v.t.	GHalat talaffuz karna

mispronounciation:n.	GHalat talaffuz/naa munaasib talaffuz

misproportion:	n.	bila tanaasub

misquote:	v.t.	GHalat Hawaala deyna

misquotation:	n.	GHalat Hawaalah

misread:	v.t.	GHalat paRhna

misreckon:	v.t.	GHalat Hesaab lagaana

misremember:	v.t.	GHalat taur par yaad rakhna

misreport:	v.t.	GHalat KHabar deyna

misrepresent:	v.t.	GHalat bayaani karna

misrepresentation:n.	GHalat bayaani

misrule:	n.	bey tañziimi

miss:		v.t.	GHalti karna

miss:		v.i.	(waar)KHaali jaana

miss:		n.	khoT

misshape:	v.t.	bad waza^ karna/suurat bigaaRna

misshapen:	a.	bad ha'iyat/masKH SHudah

missing:    n.	gum/la patah/mafquud

mission:	n.	kaar/paeGHaam/sefaarat

missionary:	n.	muballiGH/paadri

missus:		n.	biiwi

missive:	n.	chiTThi/paeGHaam

misspel:	v.t.	Hijjah ki GHalti karna

misspend:	v.t.	bigaaRna/gul chharrey uRaana

misstate:	v.t.	GHalat bayaani karna

misstatement:	n.	GHalat bayaan/jhuuTa bayaan

misstep:    v.i.	GHalat qadam uThaana/GHalti karna/
			Thokar khaana

missy:		n.	jawaan laRki

mist:      n.	dhuñd/dhuñdhlaka/kohra

mistiness:	n.	dhuñdhlaahaT

mistake:	v.t.	bhuulna/chhukna/GHalti karna/qusuur karna

mistake:    n.	bhuul/GHalti/KHata/laGHziSH

mistakable:	a.	KHata pziir

mistaken:    a.	GHalat/naa durust

mistakenly:	adv.	GHalti sey/sahwan

mistakenness:	n.	GHalti/naa durusti

mistaker:	n.	KHata kaar

mistakes:    n.	aGHlaat

mistell:	v.t.	GHalat bayaani karna

Mister:		n.	afendi/janaab/KHwaajah/saiyyad

mistress:    n.	kaafir/maeHbuubah/sanam

misthink:	v.t.	GHalat sochna

mistime:	v.t.	bey waqt karna

mistletoe:	n.	akaas pauda

mistreat:	v.t.	bad suluuki karna

mistreatment:	n.	bad suluuki(f.)

mistress:	n.	daaSHtah/maalkan/maeHbuubah/rakheyli

mistrial:	n.	naaqis samaa^at

mistrust:	v.t.	bharosa nah karna/gumaan karna

mistrust:	n.	bad zani/gumaan/SHak/SHubhah

mistrustful:	a.	bad gumaan/bad zan/SHakki

misty:     a.   dhuñdla/kohr aaluud

misunderstand:	v.i.	GHalat samajhna

misunderstanding:n.	bad mazgi/chaSHmak/eKHtelaaf/GHalti/
			kaSHiidagi/rañjiSH

misuse:		n.	bad suluuki karna/GHalat iste^maal

misusage:	n.	bey ja iste^maal

misvalue:	v.t.	GHalat qiimat lagaana

misventure:	n.	GHalat muhim/Haadisah/saaneHah

miswrite:	v.t.	GHalat likhna

mite:		n.	chhoTa kiiRa

mite:		n.	chhoTa bachchah/reyzah/zarrah

mitigate:	v.t.	ghaTaana/raazi karna

mitigate:	v.i.	narm hona/taKHfiif hona

mitigation:	n.	kami/taKHfiif

mitigatory:	n.	taKHfiifi(f.)

mitral:		a.	kulaahi/pagRi numa

mitten:		n.	bey uñgli ka dastaanah(m.)

mittimus:	n.	parwaanah' e qaed

mix:      v.i.  ghulna/milna julna/milna

mix:      v.t.  aameyz karna/gholna/milaana/SHaamil karna

mix:		n.	aameyzah/masaala/murakkab

mixed:		a.	maKHluut/mila jula/murakkab/uljha

mix up:     n.   gaD maD/gaR baR/gol maal/muñtaSHir

mixer:		n.	aameyzah kaar/pheyR

mixture:    n.   aameyziSH/iKHtilaat/imtizaaj/khichRi/milaawaT/
			SHaa'ebah/tarkiib

mizzle:		n.	halki phuuaar		

mizzle:		v.i.	bhaag jaana/champat hona/faraar hona
			
mnemonic:	n.	fann e Hifz/Haafzey sey muta^lliq

mnemonic:	a.	Haafizah parwar/Hifzi

moan:		n.	gilah/SHikwah

moan:		v.t.	gilah karna/karaahna/rona piiTna

moaning:    a.   naalaañ

moat:		n.	khaa'i(f.)/KHañdaq(f.)

moat:		v.t.	KHañdaq banaana

mob:		v.t.	balwa karna/GHalbah karna/TuuT paRna

mob:      n.   az daHaam/bhiiR/hujuum/jam ghaT/ThaTh

mobbish:	a.	balwaa'i/fasaadi

mobile:		a.	mañquulah/mutaHarrik/saelaan paziir

mobile home:	n.	chalta ghar

mobilise:	v.t.	laam bañdi karna

mobilisation:	n.	Haalat e jañg/laam bañdi/taiyaari

mobility:	n.	saelaan paziiri/talawwun

mobocracy:	n.	añboh raaj/hujuum SHaahi

mobster:	n.	bad ma^aaSH/balwaa'i/fasaadi

mock:		v.t.	chiRhaana/Dhaalna/pagRi uchhaalna/
			mazaaq uRaana

mock:		a.	jhuuTi

mock:		n.	hañsi/mazaaq/ThaTha

mocker:		n.	bhaañD/naqqal/zaaHik

mockery:	n.	mazaaq/tazHiik/ThaTha

mocking:	a.	tañnaaz

mock up:	n.	namuunah

modal:		a.	numaa'iSHi/zaahiri

modality:	n.	jihat/suurat

mode:      n.   añdaaz/Daul/Dhaal/Dhab/Dharra/Dhañg/
			qariinah/ruup(m.)/sabiil(f.)/saliiqah/
			SHakl/taraH/tarkiib/tarz/taur

model:     n.	Daul/misaal/namuunah/naqSHah/qaalib/
			rasm/saañcha/SHakl

moderate:	v.t.	baa zaabitah karna
 
moderate:	a.	maddham/m^tadil/waajibi

moderately:	adv.	e^tedaal sey

moderation:	n.	miyaanah rawi(f.)/salaamat rawi(f.)

moderator:	n.	mo^tadil/saalis/sadar

modern:		a.	daur e Haazir ka/jadiid

modernism:	n.	jadiidiyat/jiddat pasañdi

modernist:	n.	jiddat pasañd

modernistic:	a.	jadiid soch ka

modernise:	v.t.	jadiid rañg meyñ rañgna

modernity:	n.	jadiidiyat(f.)

modest:     a.	bey zabaan/Haya daar/KHaak saar/maeHjuub/
			SHarmiila

modestly:	adv.	KHaak saari sey/paak saamani sey
			
modesty:	n.	GHaerat/Haya/Hejaab/jheyñp/KHaak saari/laaj/
			leHaaz/paak daamani/pardah/SHarm

modicum:	n.	baraa'ey naam/naam ko/til baraabar/zarrah bhar

modified:    a.	maddham/tabdiil

modifiable:	n.	qaabil e islaaH
 
modify:		v.t.	farq karna/radd o badal karna/tabdiili laana

modification:	n.	islaaH/tabdiili/taGHaiyur/tarmiim

modish:		a.	taraH daar/waza^ daar

modular:	a.	ham aahañg/mowaafiq/narm

modulate:	v.t.	ham aahañg karna/mowaafiq banaana/narm karna
 
modulation:	n.	lab o laehjah/laeHjah/laHn

modulatory:	n.	tarmiimi

modular:	a.	qadri/SHarHi

modulus:	n.	me^yaar/qadr/zariib

module:		n.	ikaa'i(f.)

modus operandi:	n.	Dhañg/dastuur ul âmal(m.)/
			tariiq e kaar

modus vivendi:	n.	tarz e ziñdagi

mohair:		n.	añguura ki bakri ka uun

moiety:		n.	aadha/adhuura/nisf

moil:		v.t.	bhigaana/giila karna/KHaraab karna/lutheyRna/
			saañna/tar karna

moile:		n.	chhuut/daaGH

moist:     a.	bhiiga/nam/nam naak/pich picha/seyr aab

moisten:	v.t.	bhigona/giila karna/tar karna

moisten:	v.i.	bhiigna/giila hona/tar hona

moistner:	n.	bhigoney waala/giila karney waala

moistness:	n.	giil pan/nami/ratuubat/siila pan

moisture:    n.	giila pan/nami/ratuubat/siil/taraawat

moisturise:	v.t.	nam naak karna/siila karna

moke:		n.	gadha(m.)

molar:		n.	chau ghaR(f.)

molasses:	n.	raab

mole:		n.	KHaal(m.)/til(f.)

mole:		n.	jaa suus

molest: 	v.t.	aabru leyna/chheyRna/diq karna/
			pareySHaan karna/sataana

molestation: 	n.	aabru reyzi/chheyR chhaaR/dast añdaazi/
			iiza rasaa'i

molester:	n.	dast añdaaz/Haarij/muzaaHim

moll:		n.	GHuñDey ki yaar/tawaa'ef	
			
mollify:	v.t.	aasuudah karna/KHaamoSH karna/ghaTaana/
			pighlaana/raazi karna/SHiddat kam karna

mollify:	v.i.	ghaTna/pighalna

moly:		n.	jaadu ki buuTi/tilismi buuTi

molten:		a.	gadaaKHtah/pighla hu'a

mom:		n.	ammi/maañ/waalidah

moment:     n.	aan/dam/daqiiqah/ghaRi/laeHzah/lamHah/
			pal/palak/saa^at/saaniya

(present)moment:n.	aaj

momentous:	a.	baa aehmiyat/yaad gaari

momentary:	a.	aani/lamHaati

momentarily:	adv.	pal bhar key li'ey

momently:	adv.	dam badam/har aan/har dam/har lamHey

momentous:	a.	aehm/yaadgaari

momentously:	adv.	aehmiyat key saath

momentum:	n.	meqdaar e Harkat/zor e Harkat

momism:		n.	maadar parasti

monachal:	a.	raahibaanh

monad:		n.	ikaa'i/waaHidah

monarch:    n.	baad SHaah/SHaah/sultaan

monarchy:	n.	baad SHaahat/muluukiyat

monastery:	n.	KHaan qaah

monastic:	a.	raaHibaanah

monasticism:	n.	raehbaaniyat

Monday:		n.	do SHañbah/piir

monetary:	a.	maaliyaati/zarri

monetarily:	adv.	maali taur par

money:     n.	daam(m.)/maal(m.)/maayah/naqdi(f.)/paesah(m.)/
			raqam(f.)/rupiyah(m.)/zar(m.)

moneychanger:	n.	KHurdiya/sarraaf

money lender:	n.	saahu kaar

moneyed:	a.	amiir/daulat mañd/maal daar

moneyless:	a.	bey zar/GHariib

moneymaking:	n.	daulat saazi

mong:		n.	bhiiR

monger:		n.	beopaari/saudaagar/taajir/waala

mongering:	n.	saudagari/tijaarat

mongoose:	n.	neywla(m.)

mongrel:	n.	aadha tiitar aadha baTeyr/bad zaat/doGHla/
			maKHluut un nasl
			
monicker:	n.	naam

moniliform:	a.	tasbiiHi

monisim:	n.	tauHiid/waeHdat e wajuud

monist:		a.	muwwaHid/waeHdat parast

monition:	n.	aagaahi(f.)/ittelaa^ naamah/tañbiih(f.)

monitor:	n.	naasiH/nigraaañ

monitor:	v.t.	jaañchna/nigraani karna

monk:		n.	baeraagi/naasik(m.)/raahib(m.)

monkhood:	a.	faqiiri/jog/raehbaaniyat

monkish:	a.	darweySHaanah/raahibaanah

monkishness:	n.	raehbaaniyat

monkery:	n.	KHaañqaah

monkey:		n.	bañdar

monkey:		v.t.	KHaakah/mazHakah uRaana/naqal utaarna

monkey-nut:	n.	muuñg phali

monocle:	n.	eyk aañkh ka chaSHmah

monoclinal:	a.	yak ruKHa

monocracy:	a.	SHaKHsi Hukuumat

monocular:	a.	yak chaSHmah

monoculture:	n.	yak fasli

monocycle:	a.	yak charKHah

monocyclic:	a.	yak faslah

monodic:	a.	maatami

monody:		n.	marsyah/nauHah/soz

monodist:	n.	almiyah nigaar/marsiyah nigaah

monogamy:	n.	yak zauji

monogram:	n.	tuGHra(m.)

monograph:	n.	maqaalah

monolatry:	a.	waaHid parasti

monolatrous:	a.	waeHdaani

monolingual:	n.	yak lisaan

monolith:	n.	sirf eyk patthar ka bana sutuun

monolithic:	a.	yak sañgi

monologue:	n.	KHud kalaami/tañha kalaami

monomania:	n.	KHabt

monopode:	n.	sirf eyk paa'oñ waala

monopolist:	n.	ijaarah daar

monopolistic:	a.	ijaarah daaraanah

monopolise:	v.t.	Theykah daaari

monopoly:	n.	ijaarah daari

monorail:	n.	yak paTri

monosyllabic:	a.	yak rukni

monotheism:	n.	tauHiid/waeHdaaniyat

monotheist:	n.	tauHiid parast

monotheistic:	a.	tauHiid parastaanah

monotone:	a.	eyk sura/yak rañg

monotonic:	a.	eyk sura/yaksaañ

monotonous:	a.	ajiiran/yak sura

monotonousness:	n.	eyk sura pan/yak rañgi

monotony:	n.	yak rañgi/yak saa'i

monovalent:	a.	yak giraftah

monster:	n.	âjiib ul KHilqat/âziim ul baeHsah/deow

monstrous:	a.	âjiib/bhayaanak/Haeraan kun/KHauf naak/
			pur haul
			
monstrousness:	n.	deo paekaari

monstruosity:	n.	âjiib ul KHilqat

montane:	a.	kohi/pahaaRi

month:     n.	maah/mahiinah

monthly:	adv.	Haez/maah bah maah/mahaanah/maah waari

monticule:	n.	pahaaRi/Tiila/ubhaar

monticulate:	a.	Tiilah daar

monument:	n.	aasaar/yaad gaar

monumental:	a.	âjab/bey paaraañ/
			jaiyyad/yaad gaari/zabar dast

moo:		v.t.	rambhaana
			
mooch:		v.i.	aawaarah gardi karna/chhupna/
			ghaat meyñ hona

mooch:		v.t.	churaana/GHaban karna/uRaa ley jaana

moocher:	n.	aawaarah gard/uThaa'i giira/uchakka

mood:		n.	Haal/kaefiyat/mizaaj/rañg/tabii^at

moody:		a.	aazurdah/bar ham/chiR chiRa/dil giir/kaSHiidah/
			maGHmuum/mizaaji/mukaddar

moodily:	adv.	bey zaari sey/chiR chiRey pan sey/
			udaasi sey

moodiness:	n.	bey zaari/chiR chiRa pan/dilgiiri/
			malaal/udaasi
			
moolah:		n.	daulat/maaya
			
moon:      n.	badar/chaañd/maah/maah taab/qamar

moonbeam:	n.	chaañdni

moonblind:	a.	ratoñdha

moonlight:   n.	chaañdni/maah taab

moonlit:	a.	chaañd sey munawwar

moon-rise:	n.	tuluu^e maahtaab

moonscape:	n.	qamri mañzar

moonshine:	n.	bey ar o paa baateyñ/chaañdni/naa jaa'ez SHaraab

moonstruck:	a.	diiwaanah/maah zadah/majnuuñ/
			saudaa'i/siRi
			
moony:		a.	bey waquuf/gol/KHwaab naak/khoyaa hu'a/
			gum sum/maah sifat
			
moor:		n.	bañjar zamiin/beyhaR

Moor:		a.	barbar aur êrab ki maKHluut nasl/
			maeli rañgat waala/haspaaniyah ka musalmaan

moorland:	n.	bañjari êlaaqah

moor:		v.t.	kaSHti ko rassi sey baañdhna

moot:		a.	Hujjat talab/nazriyaati/qaabil e tawajjoh

moot:		v.t.	baeHs karna/Hujjat karna

mop:		v.t.	pochha lagaana

mop:		n.	puchaara

mope:		v.i.	bey dili sey kaam karna/dil giir raehna

mope:		n.	dil giir/murdah dil

mopish:		a.	afsurdah/dil giir/paZ murdah/udaas

mopishness:	n.	dil giiri/murdah dili/paZ murdahgi

moppet:		n.	chhoTa bachcha/laRka

moral:     a.	adabi/aKHlaaqi/neyk chalan/SHaayastah

moral lesson:	n.	nasiiHat(f.)

morally:	adv.	aKHlaaqan

moralist:	n.	naaseH/waa^ez

moralistic:	a.	aKHlaaq aameyz/naaseHaanah

morale:		n.	âzm/Hausalah/himmat

moralism:	n.	aKHlaaqiyat

morality:	n.	bhalaa'i(f.)/faziilat(f.)/neyki(f.)

moralisation:	n.	aKHlaaqi talqiin

morals:     n.	aKHlaaq(m.)

morass:		n.	dal dal(f.)/uljhaa'o/uljhan

moratorium:	a.	qaanuuni mohlat

morbid:		a.	ajiiran/mariiz/murdah dil/rogi

morbidly:	adv.	paZ murdahgi sey

morbidness:	n.	afsurdahgi/Haalat e biimaari

morbidity:	n.	afsurdah dili/biimaari/murdah dili/
			niDhaal pan/rog

moribund:	a.	bey Harkat/jaañ bah lab/maut jaesa

mordacious:	a.	chubhta hu'a/dil doz/kaTiila/teyz

mordacity:	n.	chubhan/dil dozi/kaaT/KHaliSH

mordaciously:	adv.	chubhtey hue'y/tañzan

mordant:	a.	chubhta hu'a/dil doz/jalaaney waal/
			kaaTney waala/talKH

more:		a.	aur/maziid/phir/sewa/zeyaadah

more or less:		kam o beySH

morel:		n.	GHizaa'i khumbi

moreover:    adv.	balkeh/êlaawah/maziid bar aañ

mores:		n.	aKHlaaq/atwaar/rawaaj/rusuum

morgue:		n.	murdah KHaanah

moribund:	a.	bey Harkat/jaañ balab/jaan toRney waala

moribundity:	n.	jaan jokham

morn:		n.	fajir/pagaah/subH/taRka

morning:    n.	seHar/subH

morning glory:	n.	niilo far

morning star:	n.	subH ka taara/zehrah

moron:		n.	aeHmaq/kam âql/KHaam âql

moronic:	a.	aeHmaqaanah/bey waquufaanah/paagal

morose:		a.	aazurdah/kaThor/udaas

morphological:	n.	SHakliyaati

morrow:		n.	kal

morsel:     n.	luqmah/niwaalah/TukRa

mort:		n.	laaSH

mort:		n.	bad chalan âurat

mortal:     n.	baSHar/faani/jaan leywa/mohlik/zarb e kaari

mortally:	adv.	bah SHiddat/jaani/kaar gar/kaari

mortality:   n.	fana(f.)/fana paziiri/maut(f.)

mortar:		n.	chhoTi top/haawan dasta/kharal/okhli

mortar:		n.	gaara

mortgage:	n.	girwi(f.)/rehn(m.)

mortgage:	v.t.	rehn rakhna

mortgage deed:	n.	rehn naamah(m.)

mortgaged:	a.	marhuun

mortician:	n.	taabuut banaaney waala

mortify:	v.t.	bey jaan karna/qama^ karna/maar Daalna/
			SHarmsaar karna/zaliil karna

mortification:	n.	bey jaani/nafs kaSHi/tazliil/zohd

mortuary:	n.	laaSH ghar

Mosaic:		a.	muusawi

mosaic:		n.	pichchi kaari

mosey:		v.i.	duur jaana/Harkat karna/Tahelna

mosque:		n.	masjid

mosquito:	n.	machchhar

mosquito net:	n.	machhar daani(f.)

moss:		n.	kaa'i

mossy:		a.	kaa'i daar

mossback:	n.	qadaamat pasañd

moss-grown:	a.	kaa'i bhara/puraana/qadiim

most:      a.	aksar/zeyaadah

at most:    a.   Had

mostly:		adv.	aksar/beySH tar/ûmuuman

mot:		n.	kahaawat/maquulah/usuul

mote:		n.	dhabba/zarrah

motet:		n.	bhajan/mazhabi giit

moth:      n.   parwaanah/patañga

mothball:	n.	kaafuuri goli

moth eaten:	a.	bosiidah/farsuudah/kiiRa laga/kirm KHordah

mother:     n.   maañ/waalidah

motherhood:	n.	maañ pan/maamta

motherless:	n.	bey maañ ka/miskiin

motherland:	n.	apna mulk/maadar watan

mother tongue:	n.	maadari zabaan

motherly:	a.	maadari

motion:     n.	Harkat(f.)/raftaar(f.)

motionless:	a.	bey Harkat/saakin/saakit

motif:		a.	mauzuu^

motivate:	v.t.	raaGHib karna

motive:     n.   Haasil kalaam/îllat/niyat/matlab/
			mudda^a(m.)/sabab/waastah/wajah/zamiir

motives:    n.	asbaab(m.)

motley:		a.	buu qalmuun/pach rañg/pach meyl/
			rañga rañg

mottle:		v.t.	rañg birañgey dhabbey lagaana

mottled:	a.	dhabboñ waala
			
motto:		n.	qaul(m.)/usuul

moue:		n.	chiR chiRa pan/turSH rawi

mould:		v.t.	banaana/Dhaalna/saañcha utarna/SHakl deyna

mould:		n.	Dhaal/phaphoñdi(f.)/qaalib/saañcha

moulder:	v.i.	gal jaana/miTTi hona/zaa'el hona

mouldered:	a.	aaTa

moulding:	n.	Dhalaa'i/HaaSHiyah

mouldiness:	n.	bosiidgi

mound:		n.	Dheyr/paHaaRi/Tiila

mound:		v.t.	Dheyr lagaana/morchah bañdi karna

mount:		v.t.	baeThna/baRhna/chaRhna/sawaari karna

mount:		n.	pahaaR/Tiila/ubhaar

mount:		n.	qaraawal/sawaari/sawaari ka jaan war

mountain:    n.   koh/pahaaR/parbat

(foot of a)mountain:n. daaman

mountain pass:	n.	darrah(m.)

mountaineer:  n.   koh paema

mountainous:	a.	kohistaani/pahaaRi

mountebank:	n.	ataa'i/fareybi/niim Hakiim

mountebankery:	n.	ataa'iyat/fareyb/SHeyKHi

mounting:	n.	chaRhaa'i(f.)

mounted man:	n.	sawaar

mounted sentry:	n.	qaraawal

mountaintop:	n.	pahaaR ki choTi

mourn:		v.t.	maatam karna/pachhtaana/sog manaana/sog karna

mourner:	n.	maatami/nauHah gar/sog waar

mournful:	a.	añdoh giiñ/GHam zadah/pur malaal

mourning:    n.	âza/Huzn/maatam/pachhtaawa/sog

mouse:		n.	chuuha(m.)

mousey:		a.	buz dil/chuuhey jaesa/KHaamoSH

mouse-trap:	n.	chuuhey daan(m.)

moustache:	n.	muuñch(f.)

mouth:		n.	chheyd/dahaanah/dehan/muñh/
			niwaalah/suuraaKH
			
mouth:		n.	baRi baat karna/hoñToñ sey ragaRna/
			muñh meyñ Daalna	
			
mouthful:	n.	muñh bhar/niwaalah

mouthpiece:	n.	tarjumaan

mouthed;	a.	dehaaney daar/muuñh waala

mouthy:		a.	baatuuni

move:      v.t.  chaal chalna/chalna/Harkat deyna/hilna/
			khiskaana/sarkaana/uTha kar ley jaana

move:      n.   chaal/Harkat/kaar rawaa'i

move aside:       haTaana/khisakna

move away:       haTna/haT jaana

moveable:	a.	qaabil e iñteqaal/mañquulah

moving:		a.	chalta phirta/mutaHarrik/rawaañ

moveless:	a.	bey Harkat/bey juñbiSH

movelessly:	adv.	bey Harkati

movement:    n.	aamad o raft/chaal/Harkat/jumbiSH/raftaar/
			taeHriik

mover:		n.	muHarrik

mow:		n.	ghaas Dheyr

mow:		v.t.	ghaas kaaTna

mower:		n.	ghasiyaar/kaaTney waala

moxie:		n.	jur'at

much:      a.   aksar/Dheyr/bahot/faraawaañ/kasiir/zeyaadah

much as:		phir bhi/taaham

muchness:	n.	bohtaat/kasrat

muciferous:	a.	balGHam daar

muck:		n.	gañdigi/gobar/khaad/najaasat ka Dheyr

mucuous:	a.	KHaraab/gañdah

mucus:		n.	balgham/chiip

mud:		n.	gaara/gil/kiichaR/miTTi

mud:		v.t.	gadla karna/kiichaR uchhaalna/miTTi sey potna/
			miTTi sey thopna
			
muddle:		v.t.	bad tartiib karna/KHalt malt karna/mubham karna

muddy:     a.   gadla/mukaddar

muddiness:	n.	abhaam/gadla pan/uljhaa'o

mudslinging:	n.	pagRi uchhaalna/toHmat taraazi

muffler:	n.	gulu bañd

mufti:		n.	saadah kapRey

mug:		n.	aab KHorah/Dabbu/kuuzah

mug:		n.	GHuñDah/uchakka

mug:		v.t.	muñh banaana/muñnh chiRhaana

mugger:		n.	luTeyra

muggy:		n.	Habs waala

mulberry:	n.	SHaeh tuut

mulch:		n.	saRi ghaas pattey

mulct:		n.	bhattah/DañD/jurmaanah

mule:		n.	KHach char(m.)

mule:		n.	juuti/khaRaa'uuñ

mulish:		a.	aRiyal/bey waquuf/ziddi

mull:		v.t.	GHaur karna/mutaale^ah karna

mull:		v.t.	masaalHah milaana/miiTha karna

mullet:		n.	SHaah machhli

mulligatawny:	n.	goSHt ka mirch daar SHorbah

multicoloured:	a.	pach rañga

multifarious:	a.	rañg barañg/taraH taraH ki

multifold:	a.	bhaañt bhaañt ka/buu qalmuuñ

multiform:	a.	guuñ naa guuñ/kasiir ul aSHkaal

multilateral:	a.	bisyaar paehlu/kasiir ul fariiq

multilingual:	a.	haft zabaan/kasiir ul lisaan

multi media:	n.	kasiir ul zaraa'e^

multimillionaire:a.	karoR pati

multiple:	n.	Haasil zarb/muta^addid

multiple-choice:a.	kasiir iñtiKHaabi

multiply:	v.t.	nasl baRhaana/nasl kaSHi karna/
			ta^daad baRhaana/zarb deyna

multiply:	v.i.	ta^daad baRhna/zarb deyna

multiplicate:	a.	guuñ naa guuñ/kasiir

multiplication:	n.	afzaa'iSH/baRhaa'o/nasl kaSHi/zarb

multiplication table:n. pahaaRa

multiplicative:	a.	zarbi

multiplicity:	a.	afraat/bohtaat/kasrat

multiplier:	n.	baRhaaney waal/zaarib

multistory:	a.	ka'i mañzilah

multitude:   n.   añboh/bhiiR/fauj/hujuum/jamaa'o/jamm e GHafiir/
			kasrat/KHilqat
			
multitudinous:	a.	ajmaa^i/añbohi

multitudinously:adv.	bohtaat sey/kasrat sey

multivalent:	a.	kasiir giraftah

multivalence:	a.	kasiir giraftahgi

mum:		a.	chup/KHaamoSH

mum:		n.	ammi

mumble:		v.t.	buR buRaana

mumbler:	n.	buR buRiya

mumblingly:	adv.	buR buRaatey hu'ey

Mumbo Jumbo:	n.	bey ma^ni zabaan

mummer:		n.	adaa kaar/naaTak karney waala

mummery:	n.	naaTak/niaqaab poSHi

mummy:		n.	ammi jaan

mummy:		n.	mami

mummify:	a.	muumiyaanah

mumps:		n.	gal su'ey/kañTh maala

munch:		v.t.	chabaana

muncher:	n.	chabaaney waala

mundane:	a.	dunyawi/majaazi/ma^muuli

mundanely:	a.	âam añdaaz sey

mungoose:	n.	neowla

municipal:	a.	baldiyaati/SHaenri

municipality:	n.	baldiyah

munificence:	n.	darya dili/faezaan/faiyaazi/saKHaawat

munificent:	a.	faiyaaz

munificently:	adv.	daary dili sey/saKHaawat sey

muniment:	n.	dast aaweyz/milkiyat ki sanad

munition:	n.	gola baaruud(m.)

muntjac:	n.	chikaara/chhoTa hiran

mural:		n.	diiwaari taswiir

murder:		v.t.	jaan leyna/maar Daalna/qatl karna/
			sula deyna

murder:     n.	KHuun/qatl

murdered:	a.	qatiil/qatl SHudah

murderer:    n.	KHuuni/qaatil

murderess:	n.	qaatilah

murderous:	a.	qaatil aanah

murderously:	adv.	qaatilaanah taur par

murderousness:	n.	KHuuñ KHwaari/saffaaki

mure:		v.t.	bañd karna/qaed karna

murk:		n.	añdheyra/dhuñdhlaahaT

murmur:		v.i.	buR buRaana/kuR kuRaana

murmur:		n.	buR buRaahaT/sar saraahaT

muscle:		n.	âzlah/machhli/puTTha

muscular:	a.	machhli daar/puTThey daar

museum:		n.	âjaa'eb KHaanah

mush:		n.	dalya(f.)/narm guuda(m.)

mush:		v.i.	paedal safar karna

mushy:		a.	gaaRha/guudey waala/naatawaañ jazbaati/narm

mushiness:	n.	jazbaatiyat(f.)/gaaRha pan(m.)/narmi(f.)

music:     n.	gaana/mausiiqi

(classical)music:n.	pakka gaana

musical:	a.	KHuSH nawa/sureyla

musical instrument:n.	saaz

musical note:  n.   naGHmah/saarañg

musician:    n.   mausiiqaar

musicologist:	n.	mausiiqi daan

muskmelon:   n.   KHar buuzah

musk-rat:	n.	chhachhuuñdar

muslin:		n.	malmal

must:      aux.v. chaah'iey

mustard:    n.   raa'i/sarsoñ

mustard oil:	n.	kaRwa teyl/sarsoñ ka teyl

muster:		n.	daftar/jaa'ezah/majma^/muzaaherah

muster:		v.t.	ikaTTha karna/pukaarna

mutation:	n.	iñqilaab e nau^i

mute:		a.	saakit

mutilate:	v.t.	kaaTna/masKH karna

mutilated:	a.	masKH SHudah

mutilation:	n.	kaañT chhaañT

mutiny:     n.   aaSHob/baGHaawat/fitnah/GHadar

mutinous:	a.	baaGHiyaanah/sar kaSHaanah

mutt:		n.	bey waquuf/doGHla kutta/kuñd zehen

muttering:	n.	buR buRaahaT(f.)

mutual:     a.   aapas ka/baa hami

mutuality:	n.	baa hamiyat

my:		pron.	meyra/meyrey

myrobalan:	n.	aamlah(m.)/aaoñlah(m.)

myself:		pron.	maeñ hi/maeñ KHud

mysterious:	a.	poSHiidah/pur israar

mysteriously:	adv.	pur israar tariiqey sey

mystery:    n.   bheyd/raaz/ûqdah

mystic:		n.	baatini/suufi

mysticism:   n.	tariiqat/tasawwuf

myth:		n.	asaatiir

mythical:	a.	farzi/KHayaali/man ghaRat

mythological:	a.	asaatiiri

mythology:	n.	asaatiir