FANDOM
ubiquitous:   a.   Haazir/har jagah maujuud

ubiquity:	n.	har jaa'iyat

udder:     n.   Hawanah/khiiri/pistaan/than

ugh!		intj.	oh

ugh:		n.	aaKH/GHurraahaT/jhijhak/KHauf

uglify:		v.t.	bad suurat kar deyna/SHakl bigaaR deyna

uglification:	n.	SHakl bigaaRney ka âmal

ugliness:	n.	bad suurti/bhoñDa pan/makruuhiyat

ugly:      a.   bad rañg/bad suurat/bey hañam//bhadda/bhoñDa/
			gañda/kamiinah/kariih/kariih ul mañzar/
			KHatar naak/naa gawaar/qaabil e nafrat/
			qabiiH/ziSHt

ulcer:     n.   naa suur/phoRa/qarHah

ulcerate:	v.t.	naa suur zadah banaana

ulceration:	n.	naa suur zadgi/qarHat

ulcerous:	a.	naa suur zadah/qarHah daar

ulna:		n.	zañd

ulterior:    a.   dar pardah/daanistah chhupaaya hu'a

ultima:		n.	aaKHiri/bahot duur ka

ultimate:	a.	aaKHiri/asli/bahot duur ka/
			eKHtetaam par aaney waala/Hatma/iñtehaa'i/
			KHaalis/qata^i

ultimate:	n.	aaKHiri natiijah/aaKHiri nuqtah

ultimately:	adv.	aaKHiri/buñuaadi taur par

ultimatum:   n.   aaKHiri iñtebaah/Harf e aaKHir/
			itmaam e Hujjat

ultimo:		adv.	dar maah e guziSHtah/pichhley mahiiney ka

ultra:		a.	baala/bahot uuñcha/bahot zeyaadah/baRa/
			Had sey zeyaadah/kaafi sey zeyaadah/
			KHuub/maawra/parley darjey ka/zeyaadah

ultra:		n.	meyl jol ya zauq meyñ iñteha pasañd

ultramodern:	a.	iñtehaa'i jadiid KHayaal/jadiid tar

ultra nationalism:n.	SHadiid qaum parasti

ultra vires:	a/adv.	daa'erah'e eKHteyaar sey baahar

ultrasonic:	a.	baala sauti

ultrasound:	n.	baala saut

ultraviolet:	a.	baalaa'ey banafSHi

ululate:	v.i.	bhoñkna/
			bheyRiye ya kuttey ki si aawaaz nikaalna

ululation:	n.	bheyRiye ya kuttey ki si aawaaz

umbilical:	a.	batni/markazi/naafi/naaf ka

umbilical cord:	n.	naal/naaR

umbra:		n.	chhaaya/chhaa'oñ/saayah

umbrage:	n.	bar hami/chhaaya/chhaa'oñ/GHaez/
			jo saayah Daaley/KHafgi/rañjiSH/
			SHak o SHubhah

umbrageous:	a.	dhuñdla/saayah daar

umbrella:    n.   chhaata/chhattar/chhatri

umpire:     n.   faesal/Hakam/saalis

umpteen:	a.	an ginat/bahot sey/laa ta^daad/ka'i

umpteenth:	a.	an ginat/bahot sey/laa ta^daad/ka'i

un:		pref.	GHaer/la/naa

unabashed:	a.	bey Hejaab/bey SHarm/DhiiT/mutma'in/niDar

unabashedly:	adv.	bey SHarmi sey/DhiTaa'i sey/niDar pan sey

unabatedly:	adv.	bey takaan

unable:     a.	âajiz/GHaer qaabil/ma^zuur/
			naa qaabil/qaasir

unabridged:   a.   bey eKHtesaar/jaame^/juuñ ka tuuñ/
			muHiit/mukammal/puura puura

unacademic:	a.	GHaer âalim aanah/GHaer îlmi/
			rawaayat sey haTa hu'a

unacceptable:  a.	GHaer maqbuul/naa gawaar/naa guziir/
			naa kaafi/naa KHuSH gawaar/naa mañzuur/
			naa pasañd/naa pasañdiidah/
			naa qaabil e qubuul

unaccepted:   a.   GHaer tasliim SHudah

unaccommodated:	a.	GHaer mauzuuñ/
			jis key paas raehney ki jagah na ho

unaccommodating:a.	bey murawwat/naa madad gaar

unaccompanied: a.   ahaali mawaali key baGHaer/akeyla/
			tanha

unaccomplished:	a.	adhuura/bey kamaal/bey hunar/bey saliiqah/
			naa mukammal/naa tamaam/nau aamoz

unaccountable: a.   âjiib/bila daliil/GHaer jawaab deh/
			naa qaabil e tawajjoh
			
unaccountability:n.	GHaer jawaab dehi			

unaccounted for:a.	jis ki ko'i wazaaHat na ki ga'i ho/
			jo kisi khaatey meyñ na ho/
			jo kisi Hesaab na laaya gaya ho

unacquainted:  a.   añjaan/GHaer maa nuus/naa aaSHna/naa waaqif

unaccredited:	a.	GHaer mansuub/GHaer mo^tabar/
			naa qaabil e yaqiin

unaccustomed:	a.	ajnabi/añjaan/anokha/GHaer âadi/
			GHaer maa nuus/KHelaaf e âadat/
			naa waaqif

unacknowledged:	a.	bey rasiid/GHaer maqbuulah/
			GHaer tasliim SHudah

unadaptable:	a.	GHaer tasarruf paziir

unadapted:	a.	jis meyñ mutaabiqat paeda na ki ga'i ho

unadorned:	a.	bey aaraa'iSH/bey ziinat/
			GHaer aaraastah/saadah

unadulterated: a.   asli/bey meyl/bey milaawaT/KHaalis/
			kora/nira/ûmdah

unadvisable:	a.	GHaer ma^quul/KHelaaf e masleHat/
			naa mowaafiq

unadvisably:	adv.	naa munaasib taur par

unadvised:	a.	bey dhaRak/bey mauqa^h/bila maSHwirah/
			jaldi ka

unaffected:   a.	bey saaKHtah/bila tasanno^/
			GHaer mutaa'ssir/juuñ ka tuuñ/fitri/
			GHaer mutaa'ssir/muKHlis/siidha saadha

unaffectedly:	adv.	banaawaT key baGHaer/KHuluus sey

unafraid:    a.   bey jhijhak/bey KHauf/niDar

unaided:	a.	bila madad/KHud sey

unallied:    a.   bila riSHtah/bila peywañd/GHaer muta^alliq

unalloyed:	a.	bey aameyziSH/bey meyl/KHaalis/khara/
			kuñdan

unalterable:	a.	amiiT/aTal/naa badalney waala/
			naa qaabil e taGHaiyur/patthar ki lakiir

unaltered:	a.	ba Haal/nah badlah hu'a

unambiguous:	a.	GHaer maSHkuuk/moHkam/saaf saaf

unambiguously:	adv.	bila lagaa'ey lapTey/khullam khulla/
			saaf saaf

unambitious:	a.	bey KHwaahiSH/bila umañg/
			GHaer Hausalah mañd/kam Hauslah

unamiable:	a.	akal khura/akkhaR/bey uns/bad mizaaj/
			GHaer KHaliiq

unanimity:	n.	itteHaad/yak jehti

unanimous:   a.	eyka/baa hami raza mañdi/bil ittefaaq/
			ham saaz/ham zabaañ/ijmaa^/
			ittefaaq e kulli/itteHaad e raa'ey/
			muttafiq/yak dil/yak raa'ey

unanimously:	adv.	eyk raa'ey sey

unanswerable:	a.	akaaT/bey jawaab/naa qaabil e jawaab

unanswered:	a.	bila jawaab

unapologetically:adv.	bila mo^aafi maañgey

unappealable:	a.	naa qaabil e muraafe^ah

unappeasable:	a.	bila taSHaffi/bila taskiin

unappetising:	a.	GHaer muSHtahi/naa marGHuub

unappreciated: a.   bey qadr

unappreciative: a.   naa qadr afza/naa qadri ka

unapproachable:	n.	naa qaabil e rasaa'i

unapproachably:	adv.	naa qaabil e rasaa'i sey

unapproached:	a.	naa rasaa'i yaaftah

unappropriated:	a.	GHaer muKHassas

unapproved:   a.   bey mañzuuri/bila mañzuuri key/
			naa mañzuur kardah/
			naa pasañdiidah/rad kardah

unapt:		a.	bey maeHl/bey tuka/naa mauzuuñ/
			nikamma/sust

unaptly:	adv.	bey tukey pan sey

unaptness:	n.	bey maeHli/bey tuka pan/naa mauzuuniyat

unarm:		v.t.	hathyaar chhiin leyna/hathyaar gira deyna

unarmed:	a.	bey hathyaar/GHaer musallaH/nihatta

unashamed:	a.	bey Haya/bey GHaerat/bey SHarm/
			SHarmiñdah naa honey waala

unasked:	a.	bey istefsaar/GHaer matluub/
			puuchha nah gaya

unaspiring:	a.	bila umañg/GHaer Hausalah mañd/
			qanaa^at pasañd 

unassailable:	a.	Hamley sey maeHfuuz/naa qaabil e tardiid/
			naa qaabil e tasKHiir

unassailed:	a.	jis par Hamlah nah kiya gaya ho

unassertive:	a.	GHaer mua'ssir/jheyñpu/SHarmiila

unassisted:	a.	bey e^aanat/bila madad

unassuming:	a.	bey ra^uunat/bey riya/bey takalluf/
			narm mizaaj/saadah mizaaj/siidha saadha

unassumingly:	adv.	dikhaawey key baGHaer/iñkesaar sey

unattached:	a.	alag/bey lagaa'o/bey ta^alluq/
			GHaer mañsuub/GHaer munsalik/
			GHaer SHaadi SHudah

unattainable:	a.	naa qaabil e Husuul/rasaa'i naa paziir

unattained:	a.	naa rasa/naa Haasil SHudah

unattempted:	a.	bey qasd/bey sa^i/bila koSHiSH/
			naa aazmuudah

unattended:	a.	akeyla/bey mulaazim/bila peySH KHidmat/
			jis ka deykhney bhaalney waal ko'i na ho/
			tanha

unattractive:	a.	bey kaSHiSH/bila dil kaSHi

unauthenticated:a.	kachcha

unauthorised:	a.	bey sanad/bila ejaazat/GHaer qaanuuni/
			naa jaa'ez

unavailable:	a.	GHaer dast yaab/naa yaab/
			pahoñch sey baahar

unavailing:	a.	akaarat/bey asar/bey faa'edah/fuzuul/
			GHaer kaar aamad/GHaer mufiid/laa Haasil

unavoidable:	a.	aTal/naa gureyz/jisey Taala nah ja sakey/
			laazim

unavoidability:	n.	naa gureyzi

unavoidably:	adv.	aTal taur par/naa gureyz taur par

unaware:	a.	bey KHabar/laa ûlm/naa waaqif

unawareness:	n.	âdam e tawajjohi/bey KHabri/laa îlmi

unawares:	adv.	naa gaah

unbacked:	a.	bey puSHt o panaah/bey sahaara

unbaked:	a.	kachcha

unbalance:	v.t.	GHaer mutawaazan karna

unbalanced:	n.	GHaer durust SHudah/GHaer mutawaazan/ulaaR

unballasted:	a.	Daaâwa Dol/mutazalzal

unbar:		v.t.	rok haTaana/taala KHolna

unabated:	a.	bey niyaam/jo kam nah hu'a ho

unbearable:	a.	do bhar/GHaer mutaHammil/naa guziir/
			naa qaabil e bar daaSHt

unbearably:	adv.	naa qaabil e bar daaSHt taur par

unbeatable:	a.	naa qaabil e sabqat/naa qaabil e SHikast

unbeaten:	a.	GHaer maGHluub/GHaer paa maal SHudah

unbecoming:	a.	bad zeyb/bhadda/bura/GHaer dil kaSH/
			GHaer jaazib/ma^yuub/naa munaasib

unbefitting:	a.	naa mauzuuñ/naa munaasib/naa zeyba

unbeknown:	a.	naa ma^luum/naa qaabil e faehm/
			naa qaabil e idraak

unbeknownst:	a.	naa ma^luum/naa qaabil e idraak
			
unbelief:	n.	âdam e iimaan/bey e^temaadi/ilHaad/kufr

unbelievable:	a.	Haerat añgeyz/naa qaabil e yaqiin

unbeliever:   n.   bey diin/dahriyah/kaafir/mulHid/muñkir/
			muzabzab/ziñdiiq

unbelieving:	a.	GHaer mo^taqid

unbelievingly:	adv.	bad e^teqaadi sey/muñkiraana taur par

unbend:		v.t.	aaraam karna/aazaad kar deyna/sustaana

unbending:	a.	aRyal/aTal/bey lachak/bey loch/mazbuut/
			mustaqil mizaaj/nah jhukney waala/
			saabit qadam/saKHt/ziddi

unbeseeming:	a.	bad zeyb/naa munaasib/naa zeyba

unbiased:	a.	bey laag/bey laus/bey ta^assub/insaaf ka/
			GHaer jaanib daar/Thiik Thiik/
			sachcha sachcha

unbiasedly:	adv.	bey ta^assubi sey/
			GHaer jaanib daar aana taur par

unbidden:	a.	bey da^wat/bey Hukm/bey talab/bin bulaaya

unbind:		v.t.	aazaad karna/Dhiila kar deyna/reha karna

unbinding:	n.	aazaadi/Dhiil

unbleached:	a.	jisey safeyd nah kiya gaya ho

unblemished:	a.	bey âeyb/bey daaGH/bey nuqs/KHaalis

unblenched:	a.	bey KHauf/niDar

unblessed/unblest:a.	afsurdah/bad baKHt/GHaer mutabarrak/
			manHuus

unblushing:	a.	bad tamiiz/bey Haya/bey SHarm/DhiiT/
			foHSH/gañda

unbodied:	a.	bey Dhabba/bey jism/bey SHakl/bey suurat

unbolt:		v.t.	chiTKHani KHol deyna/KHol deyna

unbolted:	a.	KHula hu'a/baGHaer chhana(aaTa)hu'a

unborn:		n.	mustaqbil/naa zaa'edah	

unbosom:	v.t.	bataana/bheyd kaehna/dil ki ghuñDi KHolna/
			siinah KHol kar rakh deyna/zaahir karna

unbound:	a.	beyRiyoñ hatkaRiyoñ aur zañjiiroñ sey aazaad/
			GHaer giraftah/GHaer mujallid/GHaer muqaiyyad

unbounded:	a.	âziim/bey añt/bey paayaañ/GHaer maeHduud

unbowed:	a.	GHaer KHamiidah/GHaer maGHluub

unbrace:	v.t.	bañd KHolna/Dhiila karna

unbraid:	v.t.	baal ya choTi ka alag alag karna

unbreakable:	a.	nah TuuTney phuuTney waala

unbred:		a.	an paRh/bad taehziib/bad tamiiz

unbridle:	v.t.	ghoRey ki lagaam utaarna/sar kaSH banaana

unbridled:	a.	bey lagaam/bag TaT/bila rok

unbroken:	a.	GHaer muñqata^/musalsal/mutawaatir/
			saabit/saalim/silsilah waar

unbuckle:	v.t.	bakswa KHolna

unbuild:	v.t.	Dhaana/mismaar karna/
			tabaah o bar baad karna

unburden:	v.t.	dil ka bojh haTaana/ji halka karna

uncalled for:	a.	bey maeHl/bey mauqa^h/bey tuka/
			KHwaah ma KHwaah ka/naa munaasib

uncanny:	a.	anhoni/aohaam parast/bhayaanak/bheyd bhara/
			maa fauq ul fitrat/naa qaabil e faehm/
			pur israar

uncannily:	adv.	anhoney pan sey/aohaam parasti sey

uncap:		v.t.	Dhakna utaarna/Topi utaarna

uncarpeted:	a.	qaaliin ya dari key baGHaer

uncaused:	a.	bey îllat/GHaer ma^luul

unceasing:	a.	bey añt/daa'em/GHaer muñqata^/
			laga taar/musalsal

unceasingly:	adv.	daa'emi taur par/musalsal taur par/
			paTa paT

unceremonious:	a.	eyka eyki/âdam e takalluf/bey takalluf/
			GHaer mohazzab/ruukha

unceremoniously:adv.	âdam e takallufi sey/bey takallufi sey/
			ruukhey pan sey

uncertain:	a.	bey yaqiin/Daañwaañ Dol/Dhil mil yaqiin/
			GHaer mo^tabar/GHaer mustaqil mizaaj/
			GHaer waazeH/GHaer yaqiini/maSHkuuk/mubham/
			muSHtabah/muzabzab/para gañdah dimaaGH

uncertainly:	n.	GHaer waazeH taur par/mubham taur par/
			naa qaabil e e^tebaar tarz par/
			tazabzub key saath

uncertainness:	n.	abhaam/GHaer waazeH kaefiyat/
			naa qaabil e e^tebaari

uncertainty:	n.	âdam e yaqiin/bey yaqiini/GHaer yaqiini/
			SHak/SHaSH o pañj/SHubhah/talawwun/tazabzub

uncertified:	a.	GHaer musaddaqah

unchain:	v.t.	aazaad kar deyna/KHol deyna/KHula chhoRna/
			KHuli chhuTTi dey deyna

unchained:	a.	bañdah'e aazaad/KHula hu'a/
			zañjiiroñ sey aazaad

unchallenged:	a.	bey muqaabilah/bila Hujjat/bila mazaaHmat/
			jis par uñgli nah uThi ho/maana hu'a/
			musallamah

unchangeable:	a.	GHaer mubaddal/GHaer mutaGHaiyyar/
			naa qaabil e tabdiil

unchanged:	a.	juuñ ka tuuñ/nah badlah hu'a

unchanging:	a. 	nah badalney waala/GHaer mutaGHaiyyar

uncharged:	a.	an barqaaya/bey baar

uncharitable:	a.	bey raeHm/GHaer faiyaaz aanah/
			tañg dilaanah

uncharitableness:a.	bey raeHmi/GHaer faiyaazi/saKHt giiri/
			tañg dili

uncharted:	a.	naa ma^luum

unchaste:    a.   bad chalan/bad kaar/faajir(m.)/
			faajirah(f.)/GHaer paakiizah/
			GHaer SHaa'estah/KHaraab/naa KHaalis/najis

unchastely:	adv.	bad chalni sey/GHaer SHaa'estahgi sey

unchristian:	a.	GHaer faiyaaz aanah/GHaer îsaa'i

uncivil:    a.   akkhaR/bad tamiiz/bey murawwat/gañwaar/
			GHaer mohazzab/gustaaKH/kaj KHulq/naa saaz

uncivilised:  a.   GHaer mazhab/GHaer mutamaddin/jaañglu/
			jañgli/waeHSHi

unclad:		a.	bey lebaas/nañga

unclasp:	v.t.	bañd KHol deyna/bañdhan Dhiila karna

unclassifiable:	a.	naa qaabil e darjah bañdi

unclassified:	a.	GHaer darjah bañd

uncle:     n.   chacha/KHaalu/maamuuñ/mo^ammar aadmi/
			phupha/taaya

unclean:	a.	bad ma^aaSH/bura/gañda/kasiif/
			KHaraab/naa paak/najis/paliid/paliit

uncleaned:	a.	gañda/naa paak/najis

uncleanliness: n.   gañdgi/naa paaki/najaasat

unclear:    a.   abr aaluud/dhuñdla/GHaer waazeH/malgija/
			mubham

uncleared:	a.	abr aaluud/daaGH daar/dhuñdla/
			GHaer numaayaañ/GHaer roSHan/GHaer saaf

unclench:	v.t.	Dhiila karna/
			pakaR ya giraft sey aazaad karna

uncloak:	v.t.	bey neqaab karna/
			choGHah ya lebaadah utaarna

unclose:	v.t/i.	afSHa karna/KHolna/zaahir karna

unclothe:	v.t.	kapRey utaarna/nañga karna

unclothed:	a.	barhanah/nañga

uncluttered:	a.	aaraastah/baa tartiib/saaf suthra

uncoil:		v.t.	guchchha KHolna/lachchha KHolna

uncoil:		v.i.	kuñDli KHulna

uncoined:	a.	an ghaR/fitri Haalat meyñ/
			jo Dhaala nah gaya ho

uncomfortable:	a.	bey aaraam/bey chaen/pareySHaan kun/
			takliif deh

uncomfortableness:a.	bey aaraami/bey chaeni/
			pareySHaani/takliif

uncomfortably:	a.	bey aaraami sey/bey chaeni sey/
			pareySHaani sey

uncommitted:	a.	bey ta^alluq/naa waa bastah

uncommon:    a.   anokha/bahot KHaas/GHaer ma^muuli/kam/
			KHaas/naadir/naadir ul wujuud/
			niraala/SHaaz

uncommonly:	adv.	GHaer ma^muuli pan sey/SHaaz o naadir

uncommonness:	n.	GHaer ma^muuli pan/
			SHaaz o naadir honey ki Haalat

uncommunicative:a.	deyr aaSHna/kam go

uncomplaining:	a.	KHuSH/mutma'in

uncompleted:	a.	adhuura/âeyb daar/GHaer saalim/naa mukammal

uncomplimentary:a.	ehaanat aameyz/KHelaaf e aKHlaaq/
			KHelaaf e tawaazo^/hattak aameyz/
			tauhiin aameyz

uncomprehended:	a.	samajh meyñ nah aaney waala/
			SHaamil nah kiya ho

uncomprehending:a.	GHaer idraak paziir/GHaer tafhiimi/
			naa qaabil e SHumuul/naa qaabil e tasawwur

uncomprehensive:a.	GHaer idraak paziir/GHaer tafhiimi/
			naa qaabil e SHumuul/naa qaabil e tasawwur

uncompromising:	a.	bey lachak/bey laus/GHaer musaaleH aanah/
			kaTh Hujjat/kaTTar/haT dharam/saKHt/
			saKHt mizaaj/ziddi

unconcern:	n.	bey tawajjohi/bey neyaazi/GHina/
			laa ta^alluqi/yak suu'i

unconcerned:	a.	asr naa paziir/bey fikr/laa ta^alluq

unconditional:	a.	bila SHart/bina SHart/GHaer maSHruut/qata^i

unconditionally:a.	GHaer maSHruut taur par/
			SHaraa'et key baGHaer

unconditioned:	a.	jibilli/KHalqi/mutlaq/taba^i

unconfined:	a.	dabaa'o ya jabr sey aazaad/GHaer maeHduud/
			Huduud key baGHaer/jaame^ wa wasii^

unconfirmed:	a.	bey sanad/bey subuut/bey tausiiq/
			bila mañzuuri/GHaer musaddaqah/
			GHaer mustaHkam/GHaer tausiiq SHudah

unconformable:	a.	GHaer mutaabiq/GHaer yaksaañ/naa mowaafiq

unconformity:	n.	âdam e mutaabiqat/GHaer mowaafiqat/
			GHaer muSHaabehat/GHaer mutaabiqat

unconnected:	a.	alag/an mal/bey joR/bey meyl/bey rabt/
			bey ta^alluq

unconnectedly:	adv.	bey joR pan sey/bey rabti sey/
			bey ta^alluqi sey

uncongenial:	a.	an mal/GHaer mizaaj/GHaer saaz gaar/
			naa mowaafiq

unconquerable:	a.	ajiit/naa qaabil e tasKHiir/
			naa qaabil e ûbuur

unconquered:	a.	aazaad/GHaer maGHluub/GHaer maftuuH

unconscionable:	a.	bey iimaan/bey usuul/bey zamiir/
			KHelaaf e zamiir/naa qaabil e jawaaz/
			naa waajbi

unconscious:  a.   añTa GHafiil/bey His/bey hoSH/bey KHabar/
			GHaafil

unconsciously:	adv.	bey KHabri meyñ/GHaer SHu'uuri taur par/
			naa daanistah

unconsciousness:n.	bey hoSHi/bey KHabri/GHaflat/laa SHu^uuri

unconsidered:	a.	GHaer malHuuz

unconstitutional:a.	GHaer aa'ini/GHaer dastuuri/
			KHelaaf e aa'in/KHelaaf e qaa^edah/
			KHelaaf e zaabitah

unconstitutionality:n.	bey zaabitahgi/GHaer aa'ini pan/
			GHaer dastuuriyat

unconstitutionally:adv.	bey zaabitahgi sey/GHaer aa'ini taur par/
			dastuuri asaas key KHelaaf 

unconstrained:	a.	aazaad aanah/bey baak/bey mazaaHmat/
			bey rok Tok/fitri/GHaer taba^i

uncontaminated:	a.	bey GHalaazat/jaraasiim sey paak/
			naa aaluud/saaf

uncontested:	a.	baa ittefaaq e aara/bila muqaabilah

uncontrollable:	a.	aapey sey baahar/bey qaed/bey rok/
			naa qaabil e zabt/qaabu sey baahar/
			rok Tok sey aazaad/sar kaSH
			
uncontrollably:	adv.	bila qaed/bila rokey Tokey/sar kaSHi sey	

uncontrolled:	a.	bey lagaam/bey qaabu/GHaer muñzabat/
			mutlaq ul ânaan

unconventional:	a.	aazaad/aazaad aanah/GHaer rasmi/
			GHaer rawaayati/KHelaaf e rawaaj ya dastuur/
			GHaer ma^muuli/naya/niraala

unconventionality:n.	bey zaabtahgi/bid^at/GHaer muqallidi/
			jadiid paziiri

unconventionally:a.	GHaer muqallid aanah/
			rasm o rawaaj key KHelaaf

uncovered:	a.	khula

unconverted:	a.	GHaer mutanaaza^

unconvertible:	a.	GHaer taGHaiyur paziir/
			naa qaabil e tabdiili

unconvinced:	a.	jis ka yaqiin nah aaya ho/laa qaa'el

unconvincing:	a.	bey e^tebaar/naa qaabil e yaqiin

uncooked:	a.	kachcha

uncork:		v.t.	DaaT KHolna/Dhakkan KHolna

uncorked:	a.	chhoRa hu'a/DaaT KHula hu'a/
			reha kiya hu'a

uncorrected:	a.	GHaer islaaH SHudah/GHaer islaaH yaaftah/
			GHaer taSHiiH SHudah/taadiib/ta^ziiz

uncorrupt:	n.	baa aKHlaaq/baa zamiir/iimaan daar/neyk/
			neyk chalan

uncorrupted:	a.	baa aKHlaaq/baa zamiir/iimaan daar/neyk/
			neyk chalan

uncounted:	a.	an gina/an ginat/bey SHumaar/nah gina hu'a

uncouple:	v.t.	chhoR deyna/KHol deyna

uncoupled:	a.	aazaad/chhuRa/KHula

uncourteous:	a.	akkhaR/bey adab/bey murawwat/
			GHaer mohazzab/GHaer KHaliiq/
			kaj KHulq/naa SHaa'estah

uncouth:    a.	adab aadaab sey naa aaSHna/bad numa/
			bey Daul/bey hañgam/bey saliiqah/
			bey tamiiz/beyñDa/bhadda/boñga/gañwaar/
			jañgli/kuDhab/naa taraaSHiidah

uncouthly:	adv.	baGHaer adab aadaab sey/
			bey hañgam pan sey

uncouthness:	n.	adab naa aaSHnaa'i/bey Dhañga pan/
			bhadda pan

uncover:	v.t.	bhaañDa phoRna/kholna/pardah uTha deyna/
			nañga karna/taSHt az baam karna/
			zaahir kar deyna

uncovered:   a.   barhanah/bey pardah/KHuley sar/nañga

uncreated:	a.	jo abhi wujuud meyñ nah laaya gaya ho

uncritical:	a.	GHaer mu^tariz aanah/GHaer naaqid aanah

uncritically:	adv.	usuul e tañqiid key KHelaaf

unction:	n.	GHaazah/iñzemaad/leyp/maaliSH/tadhiin/
			ubTan

unctuous:	a.	charbi daar/chikna/KHuSH KHalq/marham/
			narm KHu/SHiiriiñ Zabaan

unctuousness:	n.	chikna haT/chikni chapRi baateyñ/
			KHuSH KHalqi/narm KHu'i/
			SHiiriiñ Zabaani

uncultivable:	a.	bañjar/naa qaabil e kaaSHt

uncultivated:	a.	an ghaRa/bey tarbiyat/biihaR/GHaer aabaad/
			GHaer mazruu^ah/GHaer mohazzab/
			GHaer SHaa'estah/paRti/uftaadah/waeHSHi/
			kuñdah naa taraaSH

uncultured:   a.   bey tamiiz/waeHSHi

uncurl:		v.t.	bal nikaalna/KHam nikaalna

uncut:		a.	jisey kaaTa nah gaya ho/naa taraaSHiidah

undaunted:	a.	aazaad maniSH/aazaad taba^/bahaadur/
			bey baak/bey Dar/bey KHauf/jasuur

undauntedly:	adv.	aazaad maniSH sey/aazaad taba^ sey/
			bahaaduri sey/bey baaki sey/bila Dar/
			bila KHauf/jasaarat sey

undauntedness:	n.	bahaaduri/bey KHaufi/dileyri

undeceive:	a.	kaan KHolna/GHalti duur karna/samjhaana

undeceivable:	a.	chau kas aadmi/dhokey meyñ nah aaney waala

undecided:	a.	bey faeslah/Daañwaañ Dol/
			GHaer faeslah SHudah/GHaer ta'ey SHudah/
			mutalawwin/mutaraddid/muzabzab/
			tasfiyah talab/zeyr e faeslah/
			zeyr e tasfiyah

undecisive:	a.	bey isteqlaal/Dhil mil/do dila/
			mutalawwin/mutazabzab/mutazalzal/muzabzab

undefiled:   a.   paak/taahir

undefinable:	a.	naa qaabil e wazaaHat

undefined:	a.	GHaer maeHduud/GHaer mo^aiyyan/
			GHaer waazeH

undemonstrative: a.	alag thalag/GHaer mazhar

undemonstrativeness:n.	KHaamoSHi/sukuut

undeniable:	a.	ba zaahir Thiik/naa qaabil e tardiid/

undeniably:	adv.	yaqiinan

undenied:	a.	jis ka iñkaar nah ho sakey/mutasaddaqah

undependable:	a.	GHaer mo^tabar/jis ka bharosah nah ho/
			naa qaabil e e^tebaar

under:     prep.	adna/Dhaka hu'a/maa taeHt/niichey/
			taeHt/taley/zeyr 

under:     a.	faro/maa taeHt/niichey/taeHt/taley/zeyr

(go) under:		Duubna/maGHluub hona/naa kaam hona

under carriage:	n.	gaaRi waGHaerah ka nichla Hissah

under consideration:prep. dar peySH

under the counter:a.	bey iimaani sey beychna/
			bila rasiid KHariidna ya beychna/
			KHelaaf e qaanuun/KHufiyah

underact:	v.t/i.	adhuura kaam karna/zeyr kirdaari karna
			bey dili sey kaam añjaam deyna/

underage:    a.	kam sin/KHurd saal/naa baaliGH

underarm:	a.	baazu key niichey

underarm:	n.	baGHal

underbelly:	n.	GHaer maeHfuuz Hissah/peyT ka nichla Hissah

underbid:	v.t.	kam boli deyna

underbidder:	n.	kam boli deyna waala

underbody:	n.	Haewaan ya gaaRi ka nichla Hissah/
			zeyr jism Hissah

underbred:	a.	kamiinah/naa SHaa'estah

underbrush:	n.	zeyr gyaah

undercharge:	v.t.	ma^muul sey kam qiimat ya kiraayah leyna

underclass:	n.	nichla tabqah

underclothes:	n.	zeyr jaamah

undercoat:	n.	nichli taeh

undercool:	v.t.	ThañDa yaKH karna

undercover:	a.	bheydi/KHufyah/KHufyah kaam karney waala

undercroft:	n.	taeh KHaanah

undercurrent:	a.	KHufyah chaal/zeyr aab dhaara ya rau

undercut:	v.t/i.	âam qiimat sey kam dam lagaana/
			niichey sey kaaTna

undercut:	n.	puTh ka goSHt

underdeveloped:	a.	kam aaSHkaara/kam ujaagar/pas maañdah/
			pichhRi/taraqqi paziir

underdo:	v.t/i.	adh gala rakhna/kachcha rakhna/
			kam galaana/kam galna

underdog:	n.	adna/bad baKHt/gira paRa SHaKHs/Haqiir/
			hiich/kam zor

underdone:	a.	adh paka/niim puKHt

underdrawers:	n.	jaañgiya/zeyr jaamah

underestimate:	v.t.	hiich samajhna/kam aehmiyat deyna/
			thoRa samajhna

underestimation:n.	asl sey kam añdaazah/bahot kam añdaazah

underexpose:	v.t.	naa kaafi afSHa karna

underexposure:	n.	naa kaafi iñkeSHaaf/naa kaafi taSHhiir

underfoot:	a/adv.	adna/niichey/paa'oñ taley/raziil/
			taley/zaliil

undergarment:	n.	zeyr jaamah

undergird:	v.t.	mazbuut karna/taqwiyat pahoñchaana

undergo:	v.t.	bhugatna/jheylna/guzaarna/kaaTna/leyna/
			paana/saehna

underground:	a.	chhupa hu'a/madfuun/GHaer qaanuuni/KHufyah

underground:	adv.	zamiin doz/zeyr e zamiin 

underground:	n.	zeyr e zamiin kamrah ya raastah

undergrown:	a.	chhoTey qad ka/kam namu/Thiñgna

undergrowth:	n.	zeyr SHajri

underhand:	a.	âiyaar aanah/makkaar aanah/poSHiidah/
			raaz daar aanah

underhanded:	a.	poSHiidah/raaz daar aanah

underlaid:	a.	niichey paRi hu'i/Teyk deyney waali

underlay:	v.t.	taeh deyna/kisi chiiz key niichey
			duusri chiiz ka rakhna

underlay:	n.	niichey rakhi ga'i chiiz 

underlet:	v.t.	kiraa'ey ya paTTey par deyna

underlie:	v.t.	kisi chiiz key niichey hona/
			niichey waaqe^ hona

underline:	v.t.	aehmiyat zaahir karna/KHat kaSHiidah karna/
			zor deyna

underline:	n.	KHat kaSHiidah

underling:	n.	adna ôhdey daar/ajiir/maa taeHt/mulaazim

underlip:	n.	nichla hoñT

underlying:	a.	asaasi/bunyaadi

undermine:	v.t/i.	beyKH kani karna/bunyaad ka KHokhla karna/
			ghun laga deyna jaR kaaTna/jaR KHodna/
			niist o naa buud karna/kamzor kar deyna/
			nuqsaan pahoñchaana/seyñdh lagaana/
			surañg lagaana

underminer:	n.	jaR KHodney waala/naqab zan/
			KHufyah taur par kamzor ya bar 
			baad karney waala
			
undermining:	a.	beyKH kani	

undermost:	a/adv.	far o tar/kam tariin/zeyriin

underneath:	prep.	niichey/nichli taraf/taeHt/zeyr

undernourished:	a.	jisey zaruurat sey naa kaafi 
			KHoraak mili ho

underpants:	n.	jaañgiya/zeyr jaamah

underpart:	n.	jism ka nichla Hissah

underpass:	n.	pul key niichey raastah/zeyr raastah

underpin:	v.t.	sahaara deyna/taa'id karna/taqwiyat deyna/
			Teyk lagaana

underpinning:	n.	paa'ey/sahaarey/Teyk/thuuniyaañ

underplay:	v.t.	dabey dabey añdaaz meyñ peySH karna

underplot:	n.	zimni qissah

underprivileged:a.	kam mustafiiz

underproduction:n.	ma^muul, talab ya iste^daad sey 
			kam paeda waar/zeyr paeda waar

underrate:	v.t.	kam aañkna/kam qiimat lagaana/
			SHaraH muqarrar karna

underripe:	a.	adh kachra/adh paka/niim puKHtah

underrun:	v.t.	niichey sey baehna, guzarna ya guzar jaana

underscore:	v.t.	aehmiyat zaahir karna/numaayaañ karna/
			ubhaarna/zor deyna

underscored:	a.	jis key niich KHat laga ho/numaayaañ/
			zaahir

undersell:	v.t.	auney pauney beychna/kam daamoñ beychna/
			sasta beychna

undershirt:   n.   banyaan(f.)

undershoot:	v.t.	hadaf par niSHaanah nah laga sakna

undershrub:	n.	buuTa/buuTi/chhoTi jhaaRi/zeyr iiñ buuTi

underside:	n.	kisi chiiz ki nichli sataH ya nichla Hissah

undersign:	v.t.	dast KHat sabt karna/
			zeyr e dast KHat karna 

undersigned:	a.	raaqim ul Huruuf/zeyr dast KHati

undersize:	a.	kotaah qaamat/past qad/Thigna

underskirt:	n.	saari key niichey paheñney waala laehñga

undersoil:	n.	tabaq zeyr iiñ/zeyr iin sataH

undersong:	n.	eyk zeyli naGHmah/baen us sutuur ma^aani/
			poSHiidah matlab

understand:   v.i.	buujh leyna/maqsad samajhna/
			matlab samajhna/paehchaañna/samajhna

understandable: a.	qaabil e faehm/samajh meyñ aaney waala

understandably: adv.	jaañney key taur par/
			qaabil e faehm añdaaz meyñ

understanding:	a.	âaqil/basiir/burd baar/
			fahiim/samajh daar/zehiin

understanding: n.	âql/basiirat/burda baari mazhar/faehm/
			firaasat/gayaan/idraak/hoSH/maGHz/
			mat/qaraar daad/samajh/samjhotah/zehaanat

understandingly:adv.	idraak sey/mufaahmat sey/samajh buujh sey

understate:	v.t.	kam bayaani karna/ghaTa kar bayaan karna

understatement:	n.	kam bayaani/ghaTa kar bayaan karney ka âmal

understood:	a.	farz kiya hu'a/muqaddar/
			paehley sey maana hu'a

undertake:	v.t/i.	aamaadah ho jaana/aamaadah hona/
			baar uThaana/eKHteyaar karna/haami bharna/
			qaul deyna/qubuul karna/koSHiSH karna/
			zamaanat deyna/zimmah leyna

undertaker:	n.	jo kisi kaam karney ka zimmah ley/
			taabuut bar daar

undertaking:	n.	kaam/kaar/ko'i kaam/muhim/zamaanat

undertone:	n.	daba daba laehjah/dhiima laehjah/
			halka rañg/maddhim

undertow:	n.	lauTti laeher/lauTti mauj

undervaluation:	n.	halka mol/kam qiimat lagaana/
			qiimat ghaTaana

undervalue:	v.t.	kam aañkna/kam qadri/kam qiimat

undervest:	n.	banyaan

underwater:	a.	aab doz/paani meyñ Duuba hu'a/zeyr e aab

underwear:	n.	jaañgiya

underweight:	n.	ausat sey kam wazan/kam wazan/
			wazan ki kami

underwood:	n.	jaRi buuTi yaañ/zeyr jañgal

underworld:	n.	âalam e arwaaH/jahañnum/paa taal

underwrite:	v.t.	taeHriir meyñ laana/zamaanat deyna

underwriter:	n.	biimah daar/biimah kaar/biimey waala

undeserved:	a.	bila isteHqaq/GHaer Haq daar/
			GHaer mustaHaq/naa Haq/naa waajib

undeserving:	a.	bey leyaaqat/GHaer mustaHaq/naa laa'eq/
			naa qaabil

undesirable:	a.	GHaer marGHuub/naa pasañdiidah/
			naa munaasib/naa rawa/qaabil e e^teraaz

undesirability:	n.	naa marGHuubiyat/naa pasañdiidgi/
			naa rawa pan

undesirableness: n.	naa marGHuubiyat/naa pasañdiidgi/
			naa rawaa'i

undetermined:	a.	bila ta^iyyun/GHaer faeslah SHudah/
			muzabzab

undeterred:	a.	saabit qadam
			
undeveloped:  a.   pas maañdah

undeviating:	a.	GHaer munHarif

undignified:	a.	auchha/bey wiqaar/chhichhora/
			GHaer muyassar/naa zeyba

undine:		n.	jal pari

undiplomatic:	a.	KHelaaf e Hikmat/KHelaaf e masleHat

undirected:	a.	beGHaer raeh bar/bey jeht/bey raah/
			bey samt

undiscernable:	a.	bey imteyaaz/kam biin

undiscerning:	a.	añdha/bey tamiiz/kam biin/kam faehm/naa faehm/
			naa samajh

undisciplined:	a.	bey zabt/GHaer tarbiyat yaaftah/phuu'aR

undisclosed:	a.	chhupa hu'a/maKHfi/poSHiidah/raaz daaruuñ

undiscoverable:	a	naa qaabil e dar yaaft

undiscovered:	a.	an deykha/an jaana/naa diidah/naa ma^luum

undiscriminating:a.	añdha dhuñd/GHaer naaqid aanah/
			naa qaabil e imteyaaz

undisguised:	a.	beGHaer chori chhupey/KHuley âam

undismayed:	a.	baa himmat/bila naa ummiidi

undisolved:	a.	khaRa

undisposed:	a.	jo faroKHt nah kiya gaya ho

undisputed:	a.	aaSHkaara/bey eKHtelaaf/bey nazaa^/
			GHaer mutanaaza^ fiih/la kalaam/
			musallam/zaahir

undivided:	a.	aTuuT/bin baTa/GHaer muñqasim/puura/
			saalim/sab

undo:		v.t/i.	akaarat kar deyna/kaa la^dam karna/
			KHol deyna/kiya bey kiya kar deyna/
			kiy'ey par paani pheyr deyna/suljhaana/
			tabaah o bar baad kar deyna/waa karna

undoing:	n.	bar baadi/tabaahi

undoubted:	a.	bila SHubhah/GHaer muSHtabah/la reyb/
			musallam/yaqiini

undoubtedly:	adv.	bila SHak o SHubhah/bil zaruur/SHartiyah/
			yaqiini taur par

undrape:	v.t.	GHelaaf haTaana/nañga karna/pardah haTaana

undress:	v.t.	kapRey utaarna/nañga karna

undressed:	a.	bey kapRoñ ka/KHaam/nañga 

undue:		a.	bey ja/fuzuul/GHalat/GHaer qaanuuni/
			Had sey zeyaadah/naa Haq/naa ma^quul/
			naa rawa/naa waajib/naa zeyba/zaa'ed

undulant:	a.	halkorey leyta/laeher aata/laeher daar/
			mauj zan

undulate:	v.t.	Dolna/halkorey leyna/laheraana

undulated:	a.	laeher daar

undulation:	n.	halkora/laher/tamawwuj

undulating:	a.	mauj daar

unduly:		adv.	bey e^tedaali sey/bila sabab/
			KHwaah ma KHwaah/naa jaa'ez

undutiful:	a.	âaq/farz naa SHinaas/GHaer mutii^/
			naa farmaan/naa KHalaf

undutifully:	adv.	farz naa SHinaasi sey/naa waajib taur par

undying:	a.	amar/an miT/daa'em/GHaer faani/laa zawaaal

unearned:	a.	bila isteHqaaq/GHaer maksuubah/muft ka

unearth:	v.t.	daar yaaft karna/KHodna/zaahir karna/
			zamiin sey ukhaaRna

unearthly:	a.	alwahi/GHaer arzi/GHaer diinwi/
			GHaer tabii^i/pur israar

unease:		n.	bey aaraami/bey chaeni/bey kali/bey qaraari

uneasily:	adv.	bey aaraami sey/bey chaeni sey/bey kali sey

uneasiness:	n.	bey chaeni/bey kali/ghabraahaT/izteraab/
			pareySHaani

uneasy:     a.   aazurdah/bey aaraam/bey chaen/bey kal/
			bey qaraar/bey taab/majbuur/muSHkil pasañd/
			muztarib/pareySHaan kun

uneatable:	a.	GHaer KHurdni

uneaten:	a.	an KHaaya/naa KHordah

unedited:	a.	GHaer murattab

uneducated:	a.	an paRh/GHaer mohazzab/
			GHaer ta^liim yaaftah/jaahil/naa balad

unembarrassed:	a.	bila rukaawaT

unemployed:   a.   bey kaar/bey roz gaar/GHaer atlaaqi/
			palañg toR/paRa

unemployment:	n.	bey kaari/bey roz gaari

unencumbered:	a.	baar sey aazaad/
			mazaaHmat ya rukaawaT sey aazaad

unending:	a.	bey añt/bey paayaañ/daa'emi/musalsal

unengaged:	a.	KHaali/naa maSHGHuul

unenjoyable:	a.	bey lutf/bey mazah/GHaer dil chasp

unenlightened:	a.	GHaer roSHan KHayaal/jaahil/tañg nazar

unenterprising:	a.	bey Hausalah/GHaer muhim ju/lakiir faqiir

unentertaining:	a.	bey lutf/GHaer dil chasp

unenthusiastic: a.	bey joSH/sard mehr

unenviable:	a.	naa qaabil e raSHk

unequal:	a.	GHaer masaawi/GHaer mutawaazi/
			GHaer yaksaañ/laa jawaab/naa bara bar/
			naa kaafi/naaqis 

unequalled:   a.	ajoR/bey masl/bey naziir/faa'eq/laa saani/
			niraali/taaq/yagaanah/yakta

unequivocal:	a.	bila SHak o SHubhah/bilkul waazeH/
			GHaer mubham/saaf saaf

unequivocally:	adv.	GHaer mubham taur par/saaf saaf/
			waazeH taur par

unerring:	a.	bey KHata/bilkul durust/raast/yaqiini

unessential:	a.	GHaer ahem/GHaer zaruuri

unethical:	a.	GHaer aKHlaaqi

uneven:		a.	GHaer durust/GHaer mustaqiim/
			GHaer mutawaazi/KHurdura/naa ham waar/
			uuñcha niicha/phuTkal/phuTkar/taaq

unevenly:	adv.	GHaer masaawi taur par/
			GHaer yaksaañ taur par

unevenness:	n.	GHaer masaawi pan/GHaer yaksaaniyat/
			naa ham waari/naSHeyb o faraaz/
			uuñcha niicha pan

uneventful:	a.	ahem waaqe^aat key beGHaer/bilkul ma^muuli/
			GHaer ahem/sapaaT

unexampled:	a.	bey masl/bey naziir

unexceptional:	a.	bey âeyb/bey nuqs

unexpected:   a.   achaanak/bila tawaqqo^/daf^atan/eyk dam/
			eyka eyki/GHaer mutawaqqo^/KHelaaf e ummiid/
			naa gaah/naa gahaañ/naa waqt

unexpectedly:  adv.  achaanak taur par/naa gahaani/
			tawaqqo^ key KHelaaf

unexpectedness: n.	achaanak pan/naa gahaani

unexplored:	a.	an jaana/GHaer taeHqiiq o taftiiSH SHudah/
			naa ma^luum

unexpressed:	a.	an kaha/bila izhaar

unexpressive:	a.	GHaer baliiGH ma^ni/GHaer moass'ar

unexpurgated:	a.	GHaer paak SHudah

unfaded:	a.	taazah

unfading:	a.	kabhi nah murjhaaney waala/laa zawaal/
			sada bahaar

unfailing:	a.	mudaam/nehaayat wafa daar/
			qaabil e e^temaad/yaqiini

unfair:     a.   bey iimaan/bey aKHlaaq/bey ja/
			bey iñsaaf/GHaer âadil/GHaer yaksaañ/
			GHalat/naa jaa'ez/naa munaasib/
			naa muñsif aanah/naa waajibi

unfairly:	adv.	GHaer munsif aanah taur par/
			naa munaasib taur par

unfairness:	n.	âdam e insaaf/bey insaafi/naa munaasibat

unfaithful:	a.	bey iimaan/bey wafa/daGHa baaz/naa durust/
			wa^dah SHikan

unfaithfulness:	n.	bey wafaa'i/daGHa baazi/wa^dah SHikni

unfaithfully:	adv.	bey wafaa'i sey

unfaltering:	a.	GHaer mutazabzab/musammam/
			nah Dag magaaney waala 

unfalteringly:	adv.	isteqaamat sey/mazbuuti sey/
			musammam taur par

unfamiliar:	a.	âjiib/ajnabi/añjaan/anokha/beygaanah/
			bey jaana buujha/naa aaSHna/naa waaqif

unfamiliarity:	n.	ajnabiyat/GHaer maanuusiyat/naa waaqfiyat

unfamiliarly:	adv.	ajnabiyat key saath/
			GHaer maanuusiyat key saath

unfashionable:	a.	KHelaaf e chalan/maqbuul tarz key KHelaaf 

unfasten:	v.t.	alag karna/Dhiila karna/girah KHolna/
			KHolna

unfathered:	a.	bin baap/Haraam zaadah/
			jis ki asal ma^luum nah ho 

unfathomable:	a.	agam/âmiiq/athaah/bey Had gaehra/
			laa iñteha/naa qaabil e añdaazah/
			naa qaabil e idraak

unfavourable:	a.	naa mowaafiq/naa musaa^ad/
			naa saaz gaar

unfavourably:	adv.	naa mowaafiq taur par

unfeasible:	n.	naa qaabil e âmal

unfeeling:	a.	bey His/GHaer mutaa'ssir/saKHt dil/
			sañg dil

unfeelingly:	adv.	bey dardi sey/bey Hisi sey/
			saKHt dili sey

unfeigned:	a.	asli/bey takalluf/bey tasanno^/bila riya/
			muKHlis/sachcha

unfettered:	a.	aazaad/GHaer paa bañd

unfinished:   a.   naa mukammal/naa tamaam

unfit:     a.   naa aehl/naa qaabil

unfitting:	a.	naa mauzuuñ/naa zeyba

unfix:		v.t.	alag karna/Dhiila karna/ukhaaRna/utaarna

unflattering:	a.	khara/KHuSH aamaadaanah/naa gawaar

unflinching:	a.	saabit qadam

unfold:		v.t.	bataana/kaehna/kholna/phaelaana

unfold:		v.i.	khulna/phaelna

unforeseen:	a.	GHaer muñtazir

unforgettable:	a.	jisey bhulaaya nah jaa sakey/
			naa qaabil e faraamoSH

unfortunate:  a.   bey bahrah/bey chaarah/bad nasiib/bey nasiib/
			bad baKHt/bad qismat/dukhiya/kam baKHt/
			SHaamat ka maara/siyaah baKHt

unfortunately:	adv.	bad qismati sey

unfounded:	a.	bila asaas

unfounded fear: n.	waswaas(m.)

unfrequent:	a.	naadir

unfriendliness:	n.	ruukha pan

unfurl:		v.t.	laehraana/phaelaana

unfurl a flag:	v.t.	jhañDa laehraana

ungodly:	a.	bey dharam/bey diin/gunaah gaar/paapi

ungracious:	a.	GHaer mohazzab/naa mehrbaan

ungrateful:   a.   eHsaan fara moSH/kaafir ne^mat/
			naa SHukra

unguent:	n.	marham

unhallowed:	a.	GHaer muqaddas

unhappiness:	n.	GHam

unhappy:    a.	aazurdah/bey zaar/maGHmuum/naa KHuSH/udaas

unhealthy:	a.	biimaar/GHaer mufiid/GHaer seHat mañd/
			pur KHatr/rogi

unheard:	a.	an suni

unhesitating:	a.	GHaer mutaraddid

unhesitatingly:	adv.	bey pas o peySH/bila taraddud key

unhesitantly:	adv.	bila taraddud

unholy:		a.	GHaer muqaddas

unhorse:	v.t.	ghoRey sey utaarna

unhygienic:	a.	gañdah/naaqis

unidentified:	a.	bey SHinaaKHt/naa ma^luum

unified:    a.   eyk/muttaHidah

uniform:	n.	wardi

uniform:    a.   baa qaa'edah/baraabar/ham aahañg/
			ham waza^/yaksaañ

unilateral:	a.	yak paehlu/yak tarfah

unilateralism:	n.	yak paehluiyat(f.)

unilaterally:	adv.	yak tarfah taur par

unimaginable:	a.	naa mumkin/naa qaabil e tasawwur

unimginative:	a.	bey taKHaiyyul

unimpaired:	a.	bey kam o kaast/bey KHalal/bey nuqs

unimpassioned:	a.	bey iSHte^aal/ThañDa

unimpeachable:	a.	bey doSH/bey qusuur/
			naa qaabil e ilzaam
			
unimpeded:	a.	bil rok Tok			
			
unimportance:	n.	GHaer aehmiyat			

unimportant:	a.	adna/GHaer zaruuri/KHafiif/ma^muuli

unimproved:	a.	bila taraaqqi

unincorporated:	a.	bey iKHteyaar

uninfluenced:	a.	GHaer mutaa'ssir

uninformed:   a.   añjaan/bey KHabar/naa waaqif

uninhabitable:	a.	naa qaabil e sukuunat

uninhabited:	a.	GHaer aabaad/KHaali/ujaaR

uninhibited:	a.	aazaad KHayaal

uninhibitedly:	adv.	aazaad KHayaali sey

uninspired:	a.	bey jaan/bey rañg/sapaaT

uninitiated:	adv.	GHaer tajribah kaar/laa îlm

unintelligent:	a.	bey âql/jaahil/kuñd zehen

unintelligence:	n.	jaahiliyat/kuñd zehni

unintelligently:adv.	bey waquufi sey

unintelligible:	a.	bey ma^ni

unintelligibleness:n.	GHaer faehmi

unintelligibly:	adv.	naa qaabil e faehm taur par

unintended:	a.	GHaer iraadi/naa daanistah

unintentional:	a.	GHaer iraadi/naa daanistah

unintentionally:adv.	bila iraadah/bila qasd

uninterested:	a.	bey sar o kaar/bey waastah

uninteresting:	n.	bey lutf/GHaer dilchasp

uninterrupted:	a.	bila naaGHah/bil wqafah/lagaa taar/
			mutawaatir

uninterruptedly:adv.	musalsal taur par

uninterruptedness:n.	tasalsul

uninvited:	a.	bin bulaa'ey/GHaer mad^u/tufaeli

uninviting:	a.	bey kaSHiSH/GHaer dil kaSH

union:     n.   añjuman/imtizaaj/ittefaaq/itteHaad/peywast/
			SHiirazah bañdi/yagaangat

unique:     a.   achhuuta/âjiib/anokha/bey misl/bey naziir/
			fariid/naadir/naweyla/niraala/waaHid/
			yagaanah/yagaangat/yakta

unison:		n.	puura ittefaaq

unit:      a.   ikaa'i/eyk/fard/waaHid

unit:      n.   waeHdat/zael

unitary:	a.	waaHid/waeHdaani/yagaanah

unite:     v.t.  eyka karna/joRna/madGHam karna/
			muttaHed karna/zam karna
			
unite:		v.i.	juRna/juTna

united:     a.	muttafiq/muttaHidah/muttaHid/
			SHaamil/SHariik

united with:		waasil

unity:		n.	aapas daari/eyka/itteHaad/meyl/
			waeHdaaniyat/waeHdat

universal:	a.	aafaaqi/âam/âalam giir/jagat

universality:	n.	ûmuumiyat

universe:    n.   âalam/gaehaan/geyti/jagat/kaa'enaat/
			kaun o makaan/kul/qudrat

unjust:     a.   bey iñsaaf/bey jaa/zaalim

unjustly:	adv.	bey insaafi sey/naa Haq

unkempt:	a.	bila kañghi/bikhra/GHaer mohazzab

unkind:		a.	bad tamiiz/bey murawwat

unknown:    a.   gum naam/naa ma^luum

unknowingly:  adv.  bila jaaney/naa daanistah/sahwan

unlawful:    a.   Haraam/mana^/GHaer qaanuuni/naa jaa'ez

unlawful detention:n.	Habs beyja(m.)

unlearn:	v.t.	bhulaana

unleash:	v.t.	khula chhoR deyna

unless:     conj.  agar/taa waqt e keh

unlettered:	a.	GHaer paRha likha

unlid:		v.t.	bey pardah karna/kholna

unlike:		a.	muKHtalif

unlikely:	a.	an honi

unlikeness:	n.	âdam e muSHaabehat

unlimited:   a.   bey añdaazah/bey Hesaab/GHaer maeHduud/
			laa ta^daad

unload:     v.t.  utaarna

unlocked:	a.	khula/wa

unlucky:    a.   aafat rasiidah/bad baKHt/bad nasiib/kam baKHt/
			kaRa/maeHruum/naa saaz gaar/naHs/sabz qadam/
			SHuum/siyaah baKHt/zabuuñ

unmanageable:	a.	bey lagaam/muñh zor/sar kaSH

unmanly:    a.   buzdilaanah/Dar pok/naa mard/naa muraad

unmannered:	a.	bad tamiiz

unmannerly:   a.   bey adab

unmarried:   a.   chhaRa/GHaer SHaadi SHudah/kuñwaara(m.)/
			kuñwaari(f.)/mujarrad/naa katKHuda

unmask:		v.t.	afSHa karna/qala^i kholna

unmatched:	a.	bey naziir/laa saani/phuT

unmetalled:	a.	kachchi(saRak)

unmeaning:	a.	bey joR/bey ma^ni/laGHw/mohmal

unmeet:		a.	GHaer SHaa'estah/naa munaasib

unmentionable:	a.	naa guftni

unmerciful:	a.	bey raHem/kaThor/saKHt/zaalim

unmercifully:	adv.	bey dardi sey/bey raeHmi sey

unmerited:	a.	bey jaa/naa laa'eq

unmindful:	a.	bey parwaah/GHaafil/mutaGHaafil

unmindfully:	a.	GHaflat sey/laa parwaahi sey

unmistakeable:	a.	bey chuuk/sariiH/waazeH

unmistakeably:	adv.	bila muGHaaltah

unmitigated:	a.	qata^i

unmitigatedly:	adv.	bad ma^aaSHi sey

unmolested:	a.	bey KHaliSH/bey khaTkey/bey rok/
			bila muzaaHimat
			
unmoor:		v.t.	lañgar uThaana

unmoral:	a.	GHaer eKHlaaqi

unmoved:	a.	aTal/bey Harkat/GHaer mutaa'ssir/kaThor/
			mazbuut

unmuffle:	v.t.	bey niqaab kar deyna
		
unmusical:	a.	GHaer mutrib

unnatural:	a.	GHaer fitri/GHaer taba^i/masnuu'i/naqli/
			paraagañdah/saaKHtah

unnaturally:	adv.	GHaer fitri taur par

unnaturalness:	n.	GHaer fitriyat/masnuu^i pan

unnecessary:	a.	bey kaar/faaltu/fuzuul/GHGaer zaruuri

unnecessairily:	a.	bey kaar/bila zaruurat/naa Haq

unneighbourly:	a.	baye murawwataanah/KHealaaf e adab

unnerve:	v.t.	ghabra deyna/Hawaas baaKHtah kar deyna/uRa deyna

unnoticeable:	a.	GHaer numaayaañ

unnumbered:	a.	bey SHumaar

unnobjectionable:a.	naa qaabil e e^teraaz

unnobservable:	a.	naa qaabile muSHaahidah

unobserved:	a.	maKHfi/nehaañ/poSHiidah

unobstructed:	a.	bey rok/GHaer 

unobtrusive:	a.	chup chaap/KHaamoSH/SHaarmiila

unobtrusively:	adv.	KHaamoSHi sey

unobtrusiveness:n.	KHaamoSHi/muñkasir ul mizaaji

unoccupied:	a.	faariGH/KHaali/paRa/suuna

unofficial:	a.	GHaer sarkaari

unopened:	a.	an khula/bañd

unopposed:	a.	bey muKHaalifat/bey rok/bila muqaabilah

unorganised:	a.	GHaer munazzam

unorignal:	a.	maaKHuuz/naqli

unorthodox:	a.	aazaad KHayaal

unowned:	a.	bey maalik/laa waaaris

unpack:		v.t.	bojh utaarna/gaThri kholna/KHaali karna

unpalatable:	a.	ajiiran/bad mazah/naa gawaar/talKH

unparalleled:	a.	bey misl/bey naziir/laa jawaab/yakta

unpardonable:	a.	naa qaabil e mo^aafi

unparliamentary:a.	GHaer parlimaani

unpaved:	a.	GHaer farSHi/kachcha

unpeg:		v.t.	khuuñTi ukhaaRna

unpeople:	v.t.	GHaer aabad karna

unperceivable:	a.	an deykha/samjh sey baahar

unperfect:	a.	adhuura/KHaam/naa mukammal

unpleasant:   a.	ajiiran/naa gawaar

unperturbed:	a.	GHaer mutma'in/pur sukuun

unpile:		v.t.	añbaar uThaana

unpleasent:	a.	naa marGHuub/naa pasiiñdiidah

unpleasently:	adv.	naa KHuSH gawaari sey

unpleasentness:	n.	chaSHmak(f.)/rañjiSH(f.)

unpolished:	a.	chibilla/GHaer mohazzab

unpopular:	a.	GHaer maqbuul

unpopularity:	n.	naa maqbuuliyat

unprecedented:	a.	anokha/an suna/bey misaal

unprincipled:	a.	bey iimaan/bey usuula/ibn ul waqt

uproar:		n.	hañgaamah/hullaR

unprocurable:  a.	naa yaab

unproductive:	a.	baañjh

unpropitious:	a.	GHaer mowaafiq

unprovoked:	a.	bey iSHte^aal/bila wajah

unpublished:	a.	GHaer matbuu^ah

unqualified:  a.   naa aehl

unquestionably:	adv.	bey SHak/bila Hujjat/bila SHubhah

unquestioningly:adv.	baGHaer chuuñ charaa key

unravel:	v.t.	suljhaana/udheyRna

unreadable:	a.	paRhney key naa qaabil

unreal:		a.	GHaer Haqiiqi/KHayaali

unrealistic:	a.	KHayaali/naa mumkin

unreason:	n.	bey istedlaal/diiwaañgi

unreasonable:  a.   bey tuka/naa ma^quul/naa rawa/uuT paTaañg

unrelenting:	a.	musir

unrelentingly:	adv.	musir pan sey

unreliable:	a.	baat ka kachcha/bad diyaanat/
			bey wafa/bey sar o pa/kachcha
			
unremitting:	a.	an thak/lagaa taar/musalsal			

unremittingly:	adv.	laga taar/mustaqil/taabaR toR

unrepentant:	a.	bey nadamat

unreserved:	a.	muKHlis

unrestrained:  n.   aazaad/bey qaabu

unrestricted:	a.	khula

unripe:     a.	kachcha/KHaam

unroll:		v.t.	kholna/wa karna

unruly:		a.	SHorah puSHt

unsafe:		a.	GHaer durust/naa maeHfuuz

unsavoury:	a.	bad zaa'eqah/naa gawaar

unscrupulous:	a.	bey maraam/bey parwaah

unseemly:	a.	kuDhab

unseen:		a.	an deykha

unserviceable: a.   bey kaar/naa kaarah/nikamma

unsettle:	v.t.	paa'oñ ukhaaRna

unsettled:   a.   bey kal/bey qaraar/Daañwaan Dol

unsettling:	a/n.	pareySHaan kun

unskilled:   a.   anaaRi/bey hunar

unsound:    a.	faatir/KHaam/naa qis

unsoundness:	n.	futuur

unsparing:	a.	aazaad KHayaal/bey dard/bey raeHm/zaalim

unspeakable:	a.	an kahi/bahot bura/haul naak

unstable:	a.	alal Tappu/boda/kam zor/mutaraddid

unstained:	a.	bila âeyb

unstamped:	a.	kachcha/saadah

unsteady:	a.	Dag mag/kachcha/subuk sar

unstinted:	a.	bey Had/bila rukaawaT/kasiir/waafir

unstoppable:	a.	jaari/mustaqil/naa qaabil e rukaawaT

unsubstantiated:a.	bey subuut/GHaer musaaddiqah

unsuccessful:  a.   naa kaam/naa kaamiyaab

unsuccessfully:	adv.	naa kaami sey

unsuitable:   a.   an ghaR/an meyl/bey hañgam/bey joR/
			naa laa'eq/naa munaasib

unsullied:	a.	mubarra

unsung:		a.	bey naam

unsurpassed:	a.	bila sabqat

unsuspected:	a.	GHaer maSHkuuk

unsuspecting:	a.	GHaer maSHkuuk/bila SHubhah

unsympathetic:	a.	ruukha

unsystematic:	a.	GHaer muñtazim

untalented:	a.	GHaer zaki/jaahil/kora

untamed:	a.	jañgli

untangle:	v.t.	suljhaana

untaught:	a.	fitri/jaahil/kora

unthinking:	a.	bey eHteyaat/GHaafil/laa ubaali

unthinkingly:	adv.	bey parwaa'i sey/bey sochey hu'ey

untidy:		a.	bey qariinah/maela kuchaela/phuu'aR pan ka

untie:		v.t.	kholna

until:     conj.  Hatta keh/jab tak/taa/
			taa waqtey keh/tak

until and unless:adv.	jab tak

untimely:    a.   bey waqt/GHaer muñtgazir/naa ma^quul/
			naa mauzuuñ/naa waqt

untiring:	a.	an thak

untiringly:	adv.	bey takaan

untouched:	a.	achhuuta

untrammelled:	a.	bila kaañTa

untroubled:	a.	dukh sey mubarra

untrue:		a.	jhuuTa/kaazib

untrustworthy: a.	baat ka kachcha/bey e^tebaar/
			KHaa'in/naa qaabil e e^tebaar

untruth:	n.	jhuuT

untruthful:	a.	jhuuTa/kaazib

untutored:	a.	kora

untypical:	a.	anokha/GHaer ma^muuli/naadir/
			niraala/SHaaz

unused:		a.	GHaer musta^mal/kora/paRa

unusual:    a.   anokha/GHaer ma^muuli/GHariib/naadir/
			niraala/SHaaz
			
unusually:	adv.	KHelaaf e ma^muul		

unvarying:	a.	GHaer mutaGHaiyyar

unveil:		v.t.	pardah uThaana

unveiled:    a.   bey pardah

unwanted:	a.	bey maañga/bey talab/bey zaruurat

unwary:		a.	bey eHteyaat

unwariness:	n.	bey eHteyaati

unwavering:	a.	aTal/mustaqil mizaaj/saabit qadam

unwaveringly:	a.	aTal pan sey/mustaqil mizaaji sey/
			saabit qadmi sey

unwell:		a.	bad Haal/biimaar/mariiz

unwholesome:	a.	ajiiran

unwilling:	a.	bey dil/naa KHuSH/naa raza mañd

unwittingly:  adv.  naa daanistah taur par

unwonted:	a.	KHelaaf e dastuur/naadir

unworkable:	a.	nah chalney waala

unworthy:    a.   naa laa'eq/naa qaabil

unwrap:		v.t.	afSHa karna

unwrapping:	n.	afSHaa'i

unwritten:	a.	saadah

unyielding:	n.	bey faez/kaRa

unzip:		v.t.	"zip" kholna

up:       adv.  uupar

up to:     prep.  baraabar/Hatta/is qaabil/taa/tak

upbeat:		a.	dil baehlaaney waala

upbraid:	v.t.	phaTkaarna

upbraiding:	n.	sar zaniSH

upbringing:   n.   par wariSH/tarbiyat

upcheer:	v.t.	himmat baRhaana

upcoming:	a.	âñqariib honey waala

upfront:	a.	bey jhijhak/khara/saaf go

upheaval:    n.   aaSHob/iñqelaab 

(general) upheaval:n.	tawaa'ef ul muluuki

uphill:		a.	muSHkil

upkeep:		n.	nigah daari

upholder:	n.	Haami(m.)

upmarket:	a.	maehñga/qiimti

upon:		prep.  baala/par/uupar

upper:		a.	fauqaani/uupar ka

upper hand:	a.	baala dasti/qaabu

upper floor:	n.	baalah KHaanaah/uupri mañzil

upper storey:  n.   baalah KHaanaah/baam/uupri mañzil

uppity:		a.	gustaaKH/KHud sar/maGHruur

upright:	a/adv.	âadil/khaRa/qaa'em/siidha/mustaqiim/
			raast baaz/ûmuudi

uprightly:	adv.	âadilaanah

uprightness:	n.	âdaalat/durusti/isteqaamat/raasti

uprising:    n.	baGHaawat/SHoriSH/tuGHiyaan

uproar:     n.	afra tafri/balwa/hañgaamah/hullaR/
			qeyaamat/GHoGHa/SHaGHab/SHor/talaatum/udham

uproot:		v.t.	qala^ karna/ukhaaRna

uprooting:	n.	biiKH kani/iñtizaa^

upscale:	a.	maehñga/qiimti

upset:		v.t.	ghabraahaT paeda karna/ulaT pulaT karna/ulaTna

upset:		a.	ghabraaya/pareySHaan/paT

upside-down:		digar guuñ/zeyr o zabar

upshot:		n.	añjaam/natiijah

upturn:		n.	aaSHob/tawaa'ef ul muluuki

upturned:	a.	paT

upward:		a.	chaRhta/ubharta

urban:     a.	SHaehri

urbanity:	n.	murawwat(f.)/SHaehriyat(f.)

urbane:		a.	mohazzab

urea:		n.	maddah e peySH aab

urge:		v.t.	taakiid karna/zor Daalna

urge:		n.	chaahat/KHwaahiSH

urgent:     a.	ahem/fauri/laazmi/zaruuri

urgently:	adv.	bil zaruur/taakidan

urgency:	n.	chaah(f.)/zaruurat(f.)

urinate:    v.i.	muutna/peySH aab karna

urine:     n.	peySH aab

Ursa Major:	n.	jhumka(m.)

us:		pron.	ham

usable:		a.	qaabil e iste^maal

usage:     n.	âadat/dastuur/Dharra/iste^maal/
			moHaawirah/rawaaj/tarwiij

use:      v.t.	âadat Daalna/faa'edah uThaana/
			iste^maal karna/kaam meyñ laana/KHarch karna

use:		n.	faa'edah/iste^maal/kaam/kaar

(in)use:	a.	raa'ej

used:		a.	puraana

(get)used:	v.i.	âadat paRna

used to:	a.	âadi/KHu gar

used up:	a.	musta^mal

useful:     a.	faa'edah mañd/kaar aamad/mufiid/suud mañd

usefulness:	n.	faa'edah

useless:    a.	âbas/akaarat/baatil/bey huudah/bey kaar/
			bey suud/bey taasiir/fuzuul/naa kaarah/
			nikamma/raddi

uselessly:	adv.	Haasil nah Husuul

usher:		n.	naqiib

usual:		a.	raa'ej/rasmi

usually:    adv.	aksar/ûmuuman

usurp:		v.t.	GHasb karna/haRap karna/qabzah karna

usurpation:	v.t.	dast burd(f.)/GHasb/qabzah

usurper:	n.	GHaasib(m.)

usurer:		n.	Haraam KHor(m.)/suud KHor(m.)

usury:		n.	suud KHori(m.)

utensil:    n.	baasan(m.)/bartan(m.)/bhaañDa/zarf

utensils:	n.	mataa^(f.)

uterus:		n.	bachchah daan/dharan/raeHm/yuuni

utilitarian:	n.	ifaadi/ifaadiyat/ifaadiyat pasañd

utilitarianism:	n.	ifaadiyat pasañdi

utility:    n.	faa'edah/kaar/sarfah

utilise:	v.t.	faa'edah uThaana/iste^maal karna

utilisable:	a.	qaabil e iste^maal

utilisation:	n.	iste^maal

utmost:		a.	aaKHiri/iñtehaa'i

utmost:		n.	aaKHir/Had/Hatt ul imkaan/iñteha ka

utmost point:  a.	Hadd e aaKHir

utopia:		n.	KHayaali jañnat/misaali dunya/
			misaali mo^aaSHrat
			
utopian:	a.	KHayaali/misaali/taKHaiyuli

utopian socialism:n.	misaali iSHtiraakiyat

utopianism:	n.	KHayaal parasti/musleHaanah joSH

utopist:	n.	KHayaal parast SHaKHs

utopistic:	a.	misaali/tasawwur parastaanah

utricle:	n.	chhoTi si thaeli/KHuliyah

utricular:	a.	thaeli numa

utter:		a.	kulli/mukammal/mutlaqan/nira/qata^i/
			sara sar

utter:     v.t.	aawaaz nikaalna/ada karna/bolna/kaehna/
			zabaan par laana

utterable:	a.	kaha ja skaney waala/qaabil e ada

utterance:	n.	bol/bolney ka fe^l/farmuudaat/irSHaadaat/
			laeHjah/nigaariSHaat/talaffuz

utterly:	adv.	bil kul/maeHz/parley darjey ka

uttermost:	a/n.	aaKHiri/ba^iid tariin/bisaat bhar/
			GHaayat darjah/Hatta ul imkaan/iñtehaa'i

uvula:		n.	Halaq ka kauwwa

uvular:		a.	Halaq key kauwwey key muta^alliq

uxoricide:	n.	biiwi ka qatl/zan kuSHi

uxorious:	a.	biiwi ka bañdah/zan muriid/zan parast

uxoriousness:	a.	zan muriidi/zan parasti