FANDOM
wabble:		v.i.	Dag magaana/jhuumna/laR kaRaana

wabbler:	n.	GHaer mustaqil mizaaj

wacko:		n.	âjiib

wacky/whacky:	a.	aawaarah/gum raah/KHabti/paagal/sañki/
			saudaa'i

wackiness:	n.	aawaargi/KHabt/paagal pan/sauda

wad:		n.	bharan/bharat/Dala/gaddi/pañbah

wadder:		n.	Daat lagaaney waala(m.)/pañbah kaar(m.)

wadding:	n.	bharan/bharat/pañbah

waddle:		v.i.	maTaktey jhuumtey hu'ey chalna

waddle:		n.	bey Dhañgi chaal/jhuumti chaal

waddly:		a.	aThla aThla kar/laja laja kar

waddy:		n.	mugdar(m.)

wade:		v.i.	paani ya kisi aur rukaawaT waali 
			chiiz meyñ chalna

wade:		v.t.	ghaaT utarna/paayaab utarna

wafer:		n.	naan e fatiir/raqaqah

wafery:		a.	kaaGHzi

waff:		v.i.	bhoñkna

waff:		n.	akeyla/bey kaar/bey qadr

waffle:		v.i.	bakwaas karna/bey TuuT bolna/
			(haath)hilaana

waffle:		n.	roGHni naan

waft:		v.t.	halkey sey baha ley jaana/ley jaana/
			tarsiil karna

waft:		n.	halkora/jhakola/jhoñka/jhuula/juñbiSH/
			laher/saañs ya hawa ka jhoñka

waftage/wafter:	n.	iSHaarah/uRaan(jaesey KHuSHbu ki)

wafture:	n.	ehteraaz/tamauwuj/
			uRa kar ya baha ley kar jaaney ka âmal

wag:		v.t.	hilna/kap kapaana/
			uupar niichey ya idhar udhar hilna 

wag:		v.i.	dum hilaana/idhar sey udhar karna

wag:		n.	Harkat/juñbiSH/mast chaal

wag:		n.	dillagi baaz/fiqrey baaz/masKHarah/
			ThaTThey baaz/zariif

wagging:	pr.t.	hilaata

waggish:	a.	dil lagi baaz

wage:		v.t.	âehd karna/Hissah leyna/jañg barpa karna/
			jañg jaari rakhna

wage:		n.	ajr/badlah/dehaaRi/jaza saza/
			makaafaat/mazduuri/meHñtaanah/roziinah/
			silah/tañKHwaah/ujrat

wages:		n.	muSHaairah(m.)

wage earner:  n.	kamaa'i karney waala

wage war:		laRna

wageless:	n.	bey ajr

wager:		n.	baazi/daa'o/SHart

wager:		n.	baazi lagaana/SHart lagaana

waggery:	n.	dillagi ya hañsi mazaaq/ThaThol/
			zaraafat

waggish:	a.	bazlah go/dillagi baaz/hañsi ka/
			masKHarey pan ka

waggly:		adv.	Dagmagaata hu'a/hilta hu'a		
			
waggishly:	adv.	tamasKHur sey

waggishness:	n.	dillagi baazi/masKHarah pan

waggle:		v.i.	hilna/kap kapaana

waghalter:	n.	mazaaqiyah/phaañsi ka Haq daar/SHaraarti

wagon:		n.	gaaRi/gaaRi ka Dibba

waif:		n.	bey ghar(bachchah)/maal e matruukah

wail:		v.i.	faryaad karna/giryah zaari karna/maatam karna/
			rona piiTna

wail:		n.	aah o zaari/faryaad/giryah/
			naalah/rona piiTna

wailful:	a.	GHam giin/maatam zadah

wailing:	n.	aah o zaari/baen/haa'ey haa'ey/nauHah kani/
			waaweyla/zaari

Wailing Wall:	n.	diiwaar e giryah(f.)

waist:		n.	kamar/kuulha/miyaan

waistcoat:	n.	sadri(f.)/SHaloka(m.)

waistline:	n.	kamar ki naap

wait:		v.i.	iñtezaar karna/peySH KHidmat hona/
			rukna/Thaerna

wait for:		iñtezaar karna/raah takna

wait up:	v.i.	sona multawi karna

waiter:		n.	muñtazir/peySH KHidmat
    
waiting:	n.	iñtezaar

waiting list:	n.	iñtezaar ki fehrist

waiting room:	n.	iñtizaar ka kamrah

waitress:	n.	peySH KHidmat

waive:		v.t.	chhoRna/haTa deyna/mustasna karna/tark karna/
			mustarad karna/pheyñkna/Thukra deyna

waiver:		n.	chaSHm poSHi/fasKH

wake:		v.i.	bey daar hona/jaagna/rat jaga/uThna

wake:		v.t.	bey daar karna/jagaana/rat jaga karna/uThaana

wake:		n.	rat jaga

wake up:	v.i.	chauñkna/jaag uThna

wakeful:	a.	bey daar/hoSHiyaar/jaga hu'a

wakefulness:	n.	bey daari/hoSHiyaari

waken:		v.i.	bey daar karna/jagaana/uThaana

walk:		v.i.	chahel qadmi karna/chalna/ghuumna/
			Dolna/jaana/paa'oñ uThna/
			phirna/Tahelna

walk:		n.	chaal(f.)/gaSHt(f.)/raftaar(f.)/raastah(m.)/
			rawiSH(f.)/saer(f.)
	
walk-in:	a.	gali par darwaazah
	
walk off:	v.i.	achaanak chal deyna/haraa deyna/
			jiitna
			
walk off with:	n.	aasaani sey haraana/
			ko'i chiiz churaana			
			
walk-on:	n.	muKHtasar kirdaar		
			
walk out on:	v.t.	kisi ko chhoR deyna

walk over:	v.t.	aasaani sey haraana

walk through:	n.	tamriin/takraar

walkway:		chhoR deyna/muñh pheyr leyna/
			tark kar deyna

walkout:		eHtejaajan chhoR kar chala jaana/
			haRtaal karna

walkover:		paar karna

walker:		n.	chalney waala
			
walking:	a.	chalney waala/KHaraamaañ/
			rawaañ

walking papers:	n.	chhuTTi ki parchi

walking stick:	n.	chhaRi

wall:		n.	diiwaar/diiwaari/fasiil/morchah/pardah/
			puSHtah/rok

wallet:		n.	baTwah/jaam daani/toSH daan/zañbiil

wallflower:	n.	KHaamoSH tabii^at/SHarmiila

wallop:		v.i.	chaabuk lagaana/koRey maarna/piiTna

walloping:	a.	qawi/mazbuut

wallow:		v.i.	kiichaR meyñ roñdna phoñdna/loTna

wallower:	n.	kiichaR myñ ruña

wallowing:	n.	GHaltaan/loT
 
walnut:		n.	aKHroT

walrus:		n.	daryaa'i SHeyr

wamble:		v.i.	aañt ka qulqulaana/larazna/
			peyT meyñ maroR hona

wan:		a.	aazurdah/añdheyra/bey rañg/mukaddar/
			siyaah/taariik

wand:		n.	chhaRi/naazuk Daal

wander:		v.i.	ghuumna/idhar udhar phirna/phirna

wanderer:	n.	aawaarah/KHaanah badoSH/saiyyaar

wandering:	a.	aawaarah gard/Daañwaan Dol/gum gaSHtah/
			hizyaañ/KHaanah badoSH/saelaani/
			waahi tabaahi

wandering:	n.	jaulaañ/KHaanah badoSHi/kuuchah gardi

wanderlust:	n.	aawaarah gardi ki chaahat/paa'oñ ka chakkar
			ghuumney phirney ka junuun

wane:		v.i.	ghaTna/kam hona/zawaal aana

wane:		n.	inHetaati daur/kami/utaar

wangle:		v.t.	pheyr phaar karna

wangle:		n.	pheyra phaari

wankle:		a.	alal Tappu/Dag mag/mutaraddid

wanly:		adv.	aazurdagi sey/bey zaari sey/za^iifi sey

wannabe:	n.	naqal KHora

want:		v.t.	aarzu karna/chaahna/maañgna 

want:		n.	chaah/faaqah/fuqdaan/GHaraz/GHurbat/
			Haajat/KHwaahiSH/kotaahi/maañg/
			qaHet(m.)/qillat/zaruurat

wanted:		a.	dar kaar

want ad:	n.	mulaazamti iSHtehaar

want for:	v.t.	kami maeHsuus karna

want in:	v.i.	ghusna chaahna

want out:	v.i.	baahar nikalna chaahna

wanthriven:	n.	laaGHir/naHiif

wanting:	a.	moHtaaj/naa mukammal/naaqis

wanton:		a.	bey piir/bila wajah/chañchal/faajir/
			kaafir/la parwaah/zaalim

wantonness:	m.	SHoKHi(f.)

wanton woman:	n.	DhaDDo

wantonly:	adv.	bey fikri sey

wanworth:	n.	sasta

wanwordy:	a.	bey kaar/naaqis

wap:		v.t.	jaldi sey pheyñkna/
			jaldi sey khiiñchna
			
wapper:		v.i.	palak jhapakna/larazna

war:		n.	Harb/jañg/laRaa'i/moHaaribah/paekaar/ran/razm

war chest:	n.	jañgi KHazaanah

war clouds:	n.	jañg key baadal

war correspondent:n.	jañgi naamah nigaar

war crime:	n.	jañgi jurm

war cry:	n.	jañg ka na^rah/jañgi na^rah

war drum:	n.	table jañg

war game:	n.	jañgi kaarawaa'i ki warziSH

war machine:	n.	jañgi wasiiley

war story:	n.	jañgi ruudaad

war torn:	a.	jañg neyñ phañsa hu'a

warfare:	n.	Harb(f.)/jañg aawari(f.)/moHaaribah(m.)
			nazaa^
			
warhorse:	n.	jañgi ghoRa(m.)

warison:	n.	jañgi kuus
			
warlike:	a.	fauji/jañgi/khula duSHman/laRaaka

warlock:	n.	jaadu gar/KHaa'in/saaHir

warlord:	n.	jañgi sar daar

warpath:	n.	jañg ki raah

war zone:	n.	elaaqa'eh jañg

warble:		v.t.	chaeh chahaana

warble:		n.	aablah/chhaalah

warbler:	n.	chaka wak

warbling:	a.	chaeh chaha zan

warbled:	a.	chhaaley daar

ward:		v.t.	bachaana/deykh bhaal karna

ward:		n.	Halqah/moHallah/paaRa

ward off:	v.t.	bachaana/dafa^ karna/duur rakhna/rokna

warden:		n.	Haafiz/naaazir/nigaah baan/
			sar parast/wali/wakiil

warden:		n.	naaSH paati ki eyk qism

warder:		n.	qaed KHaaney ka nigah baan

wardrobe:	n.	almaari/lebaas

ware:		n.	chiiz/jiñs/maal/saamaan

ware:		a.	aaKHir biin/pur eHteyaat

warehouse:	n.	baRi dukaan/maKHzan

wareroom:	n.	maal gudaam

warily:		adv.	aaKHir biini sey/baa eHteyaat/muHtaataanah/
			pur eHteyaati sey

wariness:	n.	eHteyaat/muHtaati

warlike:	a.	aamaadh e jañg/Harbi/jañgi/jarraar/
			laRaaka

warm:		v.t.	garm karna/seyñkna

warm:		a.	garm/GHusiila/joSHiila/muSHtaaq/
			naa raaz

warm blooded:	n.	garm KHuun waala

warm bloodedness:n.	garm KHuuni

warm hearted:	a.	dost aanah

warm over:	v.t.	do baarah garam karna

warm up:	v.i.	garm karna

warm-up:	n.	waarziSH ki taiyaari

warmed-over:	a.	baasi/puraana

warmer:		a.	garam tar

warming:	n.	seyñk

warmly:		adv.	garm dili sey/pur tapaaki sey

warmness:	n.	garmi/garm dili

warmonger:	n.	jañg ju/jañg ki aag bhaRkaaney waala/jañg afroz

warmth:		n.	aañch/chaa'o/garmi/Haraarat/Hiddat/
			joSH/lapaT/seyñk/taabiSH/tapiSH

warn:		v.t.	aagaah karna/dhamki deyna/jataana/
			KHabar daar karna/khaR khaRaana

warn off:	v.t.	kisi ko chaley jaaney key li'ey kaehna/
			GHelaaf e raa'ey deyna		
			
warning:	n.	dhamki(f.)/îbrat(f.)/iñtibaah(m.)/
			iSHaarah(m.)/nasiiHat(f.)/tañbiih(m.)

warning shot:	n.	tañbiihi zarbat			
			
warningly:	adv.	dhamki deytey hu'ey/iSHaaratan

warp:		v.t.	añDey deyna/rastey sey haT jaana/
			maroRna/pheyñkna

warp and woof:	n.	bunyaad

warpath:	n.	jañgi kaar rawaa'i/maedaan e jañg/
			musiir e jañgi

warplane:	n.	jañgi jahaaz

warrior:	n.	dilaawar/jañgju/muHaarib

warship:	n.	jañgi jahaaz(m.)

wartime:	n.	dauraan e jañg

warrant:	n.	bachaana/deykh bhaal karna/Hefaazat karna

warrant:	n.	eKHteyaar naamah/Hukm/jawaaz/parwaanah

warrantable:	a.	jaa'ez

warranted:	a.	majaaz

warranter:	n.	kafiil/zaamin

warrantor:	n.	kafiil/zaamin

warrantee:	n.	jisey parwaanah diya jaa'ey

warranty:	n.	zamaanat(f.)

warren:		n.	KHargoSH ka baaRa

wart:		n.	massa

wary:		a.	basiir/chaukañna/muHtaat

was:		pa.t.	tha(m.)/thi(f.)

wash:		v.t.	dhona

wash:		n.	dhulaa'i/dhulaa'i key kapRey/
			GHusl/nahaan/SHob

wash:		v.t.	dhona/dhulaa'i karna/GHusl karna

wash-board:	n.	dhulaa'i ka paTra

wash down:	v.t.	achhi taraH sey dhona

wash house:	n.	dhobi khaanah/dhulaa'i ghar

wash out:	v.t.	añdar sey dhona/KHatam karna

wash up:		muñh haath dhona

washable:	a.	dhul sakney waala

washer man:	n.	dhobi

washroom:	n.	GHusl KHaanah(m.)

washer woman:	n.	dhoban(f.)/ujli bu'a(f.)

washing:	n.	dhulaa'i

washy:		a.	kam zor/maryal/phiika

wasp:		n.	bhiR/zanñbuur

waspish:	a.	nakad

wastage:	n.	bar baadi/nuqsaan/ziyaa^

waste:		v.t.	bar baad karna/Dubona/galaana/
			KHaak meyñ milaana/khona/paa maal karna/
			pheyñkna/taa raaj karna/wiiraan banaana/
			zaa'e^ karna

waste:		n.	alalley talalley/nuqsaan

waste:		a.	israaf/raddi/ujaaR

wasted:		a.	bar baad/raae'gaañ/zaae^

wasteful:	a.	fuzuul KHarch/zaae^ karney waala

wasteland:	n.	wiiraani

wastepaper:	n.	raddi

wastepaper basket:n.	raddi ki Tokri

waster:		n.	musarrif

waster:		n.	lakRi ki talwaar

wasting:	a.	kam zori

wastrel:	n.	bey aasra bachchah/fuzuul KHarch/
			kuuRa/nikamma aadmi

wastewater:	n.	gañdah paani/GHaliiz paani

watch:		n.	bey daari/chaukasi/chauki daari/
			ghaRi/Hefaazat/KHabar giiri/naubat/
			nigah baani/nigraani/paas baani/paehra/
			rakh waali/saa^at

watch:		v.i.	deykhna/nigaah rakhna/raastah deykhna

(on the)watch:	a.	chau kas/hoSHyaar

watch over:		nigaah meyñ rakhna

watchdog:	n.	sag e nigahbaan/sañtari kutta

watchful:	a.	bey daar/chau kas/chau kañna/KHabar daar/
			nigraan

watchfulness:	n.	bey daari(f.)/KHabar(f.)/muraaqibat

watching:	n.	paas

watchmaker:	n.	ghaRi saaz

watchman:	n.	chauki daar/moHaafiz/paas baan/
			nigaah baan/sañtari

watchout:	v.i.	KHabar daar raehna

watchtower:	n.	burj/burj e nigah baani

watchword:	n.	iSHaarah/usuuli qaul

water:		n.	aab/jal/maa'/paani

water:		v.t.	aab paaSHi karna/siiñchna

water buffalo: n.	bhaeñs

water carrier:	n.	saqqah(m.)

water chestnut:	n.	siñghaaRa

water closet:	n.	baet ul KHala/jadiid paaKHaanah

water colour:	n.	aabi rañg

watercourse:	n.	naalah(m.)

watercress:	n.	qurrat ul âen

waterfall:	n.	aab SHaar/chaadar/jharna/SHalaal

waterfowl:	n.	aabi chiRya(f.)

waterfront:	n.	saaHil(m.)

water logging:	n.	seym(f.)

watermelon:	n.	tarbuuz(m.)

water mill:	n.	raheT(f.)

waterpipe:	n.	Huqqah(m.)

waterproof:	a.	muSHamma^

water-pump:	n.	bamba(m.)/nal(m.)

watershed:	n.	faasil e aab(m.)/pan dhaara(m.)

water-spout:	n.	par naalah(m.)

water supply:	n.	aab rasaani(f.)

watertight:	a.	pan rok/qaabil e e^tebaar

watery:		a.	aSHk baar/Dhab Dhab/maa'i/raqiiq

wattle:		n.	beyd/chhaRi/DañDi

waul:		v.t.	bacchey ka bilbilaana

wave:		v.t.	laehraana

wave:		n.	hilkora/laher/mauj

waved:		a.	laehriya

waver:		v.t.	Dag magaana/hich kichaana/taraddud karna

wavering:	a.	do dila/mutaraddid/mutazalzal/muzabzab
 
wavering:	n.	Daañwaan Dol/hichar michar/hich kichaahaT

waveringly:	adv.	baa taraddud

wavery:		a.	mutazalzal

wavy:		a.	mauj daar/mutamauwaj

wax:		n.	mom

wax:		n.	mom lagaana

wax:		v.i.	baRhna

wax:		n.	GHussah/taa'o

way:		n.	añdaaz/Dhab/Dhañg/guzar gaah/jaadah/
			nahj/qariinah/raah(f.)/raastah(m.)/rawiSH(f.)/
			sabiil(f.)/SHakl/taraf/taraH/tariiqah/
			tarz/taur/wasiilah/zarii^ah(m.)

wayfarer:	n.	musaafir/pañthi/raah rau

waylay:		v.t.	chhaapa maarney kaey li'ey chhupa raehna

wayless:	a.	bey raah

ways:		n.	rañg Dhañg

wayside:	n.	sar e raah

wayward:	a.	aawaarah/albeyla/bhaTka hu'a/
			GHaer mutii^/KHud sar

waywardness:	n.	aawaargi/albeyla pan/KHud sari

wayworn:	a.	KHastah

we:		pron.	ham/ham log

weak:		a.	âajiz/bey bas/bey taaqat/faatir/kachcha/
			kam zor/murdah/naa tawaañ/phus phusa/
  			pilpila/zaar/za^iif

weak kneed:	a.	bey iraadah/buz dil

weak minded:	a.	kam zehen/subuk maGHz

weaken:		v.t.	kam zor karna

weaken:		v.i.	chehra utarna/kamzor hona

weaker sex:	n.	siñf e naazuk

weakest:	a.	kam zor tariin

weakling:	n.	kam zor/naa tawaañ/za^iif

weakness:	n.	jhol jhaal/kam zori/KHaami/naqaahat/
			naa tawaani/nuqs/zo^f

weaknesses:	n.	asqaam
		
weal:		n.	aasaa'iSH/falaaH o baehbuud/KHaer/KHuSH Haali/
			sa^aadat/salaamat/sarfwat

wealth:		n.	amaarat(f.)/daulat(f.)/GHina(f.)/
			maaliyat(f.)/maayah/paesa(m.)/
			sarwat(f.)/tamauwwil/wafrat(f.)/zar(m.)

wealthy:	a.	amiir/daulat mañd/daulat mañd/maal daar/
			mutamawwil/sarwat mañd

wean:		v.t.	duudh chhuRaana

weapon:		n.	hath yaar/silaaH

weapon:		v.t.	musallaH karna

weaponry:	n.	aslaHah saazi

wear:		v.t.	oRhna/paheñna/zeyb tan

wear:		n.	poSHaak

wear and tear:	n.	farsuudgi/toR phoR

wear away:	v.t.	purana kar deyna

wear down:	v.t.	thaka deyna

wear off:	v.i.	ghis jaana

wear out:	v.t.	ghisa deyna/thak deyna

weariful:	a.	KHastah Haal/muSHkil/thaka hu'a

weariless:	a.	bey takaan

wearing:	a.	giraañ/SHaaq

wearied:	a.	uchaaT

wearisome:	n.	ajiiran/muSHkil

weariness:	n.	bey zaari/kasal mañdi/KHastagi/thakan

weary:		a.	bey dam/bey zaar/kasal/KHastah Haal/
			maañdah/thaka

weasand:	n.	gala(m.)/Halaq(m.)/narKHara(m.)

weasel:		n.	neywla/makkar aadmi

weasel:		v.i.	dhoka baaz hona

weasel words:	n.	mubham zabaan

weather:	n.	aab o hawa(f.)/fasal(f.)/mausam(m.)/rut(f.)

weather:	v.t.	bar daaSHt karna/muqaabilah karna

weather beaten:	a.	dhuup sey KHaraab/jahaañ diidah/tajribah kaar/
			tuufan zadah
			
weather cock:	n.	baad numa(m.)
			
weathered:	a.	bey rañg/pakka/puKHtah

weave:		v.t.	buñna/kapRey buñna

weaved:		pa.t.	bunaa hu'a

weaver:		n.	julaaha/paarchah baaf

weaver-bird:	n.	bayaa(f.)/murGH e jula

web:		n.	baaft/jaal/jaala/jhilli

wed:		v.t.	âqd karna/byaahna/nikaah karna/SHaadi karna

wedding:	n.	byaah/SHaadi

wedge:		n.	pach char

wedlock:	n.	biyaah(m.)/nikaah(m.)/SHaadi(f.)

Wednesday:	n.	budh/chahaar SHañba

wee:		n.	naam ka /zara sa

wee hours:	n.	taRkey

wee wee:	v.i.	peySHaab karna

weed:		n.	bad rau ghaas/bad rau pauda/naa kaarah SHaKHs

weed:		n.	lebaas/poSHaak

weed out:	v.t.	KHaraabi duur kaehna

weedy:		a.	maryal

week:		n.	haftah

weekend:	n.	aaKHir haftah

weeklong:	a.	haftah bhar

weekly:		a.	haft rozah/haftah waar

ween:		v.t.	farz karna/raah takna/tasawwur karna/ummiid karna

weeny:		a.	bahot chhoTa/zara sa

weep:		v.t.	aañsu bahaana/chillaana/girya zaari karna/
			rona

weeping:	a.	giryaañ/naalañ/riqqat(f.)/waaweyla/zaar

weeping:	n.	giryah/naalah/waaweyla

weepy:		a.	basorta hu'a/rota hu'a

Weeping Willow:	n.	beyd e majnuuñ

weevil:		n.	ghun

weigh:		v.t.	taulna/wazan karna

weigh:		v.i.	wazan rakhna

weigh against:	v.t.	moaazinah karna

weigh down:	v.t.	dabaana/dabaa'o Daalna

weigh in:	v.i.	raa'ey deyna

weigh up:	v.t.	jaañchna/parakhna

weighed:	a.	tulaa hu'a

weighing:	n.	taul

weight:		n.	bojh/baar/baaT/daab/dhaRa/leHaaz/palla/
			sañg/siqaalat/wazn

weightless:	a.	bila wazan
			
weighty:	n.	bhaari/giraañ/matiin/mohim/sañjiidah/
			saqiil/wazni
			
weir:		n.	bañd(m.)/KHaak reyz(m.)/puSHtah(m.)

weird:		a.	âjiib o GHariib/GHaer taba^i

weirdly:	adv.	anokhey pan sey/âjab taraH sey/
			pur israar aur par
			
weirdo:		n.	âjiib aadmi	

welcome:	a.	KHuSH aamdiid

welcome:	n.	isteqbaal(m.)/KHaer maqdam(m.)

welcome:	v.t.	aa'o bhagat karna/KHuSH aamdiid karna/
			isteqbaal karna/paziiraa'i karna

weld:		v.t.	do dhaat joRna/joSH kaari karna/Taañka lagaana

welder:		n.	joSH kaar(m.)

welfare:	n.	falaaH o baehbuud/KHaer/KHaer o âafiyat/
			KHuSH Haali/rifaah/salaamat

welfare work:	n.	falaaHi kaam

welkin:		n.	aafaaq/aasmaan

well:		n.	chaah/ku'aañ/pan ghaT

well:		a.	durust/KHuub

well:		adv.	achchha/bhaala/mowaafiq/Thiik

well administered:a.	munazzam

well appointed: a.	daulat mañd/KHuSH Haal

well-advised:	a.	baa tadbiir/mohtaat

well balanced:	a.	durust/mutaawaazin

well behaved:	a.	tamiiz daar

well being:	n.	âafiyat(f.)/baehbuud(f.)/falaaH(f.)/KHaer(f.)/
			KHuSHi(f.)/salaaH(f.)/salaamti(f.)
			
well-beloved:	a.	baa îzzat/pyaara

well bred:	a.	mohazzab/SHaa'estah

well built:	a.	dohra/haTTa kaTTa/tagRa

well-chosen:	a.	eHteyaat sey chuna hu'a

well-connected:	a.	rusuuKH waala

well-disposed:	a.	hamdard/mehr baan

well done!	intj.	aafriiñ/sad aafriin

well-dressed:	a.	KHuSH lebaas

well-earned:	a.	meHnat kaa

well-endowed:	a.	baRhiya/daulat mañd

well-established:a.	maana hu'a

well-favoured:	a.	KHuub suurat

well-fed:	a.	haTTa kaTTa

well formed:	a.	KHuSH añdaam

well-groomed:	a.	KHuSH lebaas/saaf suthra

well grounded:	a.	mudallil

well-heeled:	a.	daulat mañd/paesey waala

well informed:	a.	baa KHabar

well known:	a.	maSH huur/naami/SHohrat yaaftah/
			taSHt az baam

well mannered: a.	KHuSH aKHlaaq/laa'eq/nasta^liiq

well manneredness:	KHuSH aKHlaaqi

well nigh:		taqriiban

well organised: a.	munazzam

well read:	a.	laa'eq

well set:	a.	jaamid

wellspring:	n.	mañba^/sar chaSHmah

well strung:	a.	jakaR bañd

well to do:	a.	KHuSH KHuSH Haal

well up:	v.i.	joSH par aana

well watered;	a.	seyraab

well wisher:	a.	KHaer añdeySH

wellaway!	intj.	afsos

wellborn:	a.	achhey KHaañdaan ka

wellhead:	n.	chaSHmah

wellness:	n.	KHuubi/tañdurusti

welsh:		v.i.	daGHa deyna/dhak deyna

welt:		n.	chamRey ki paTTi/niwaaR

welt:		v.t/i.	murjhaana/suukhna

welter:		v.i.	KHalat malat hona/lutahRna

wen:		n.	GHuduud/jild key niichey waram

wench:		n.	bachchi/chhokri/do SHiizah/faaHiSHah/
			laRki/naukraani

wend:		v.t.	palaTna/rastah badalna

went:		pa.t.	gaya(m.s.)/ga'ey(m.pl.)/ga'i(f.s.)/
			ga'iñ(f.pl.)

went:		n.	raah/rastah/safar

wept:		pa.t.	roya

were:		v.i.	(ham)they

werewolf:	n.	aadmi jo bheyRiya ban jaa'ey

wergild:	n.	KHuuñ baha

wersh:		n.	kaRwa/khaTTa/phiika

weskit:		n.	sadri(f.)

west:		n.	baaKHtar/maGHrib/sar zamiin e maGHrib

westbound:	n.	âazim e maGHrib

wester:		n.	baad e maGHrib

westerly:	a.	baad e GHarbi/GHarbi

western:	a.	GHarbi/farañgi/maGHribi/pachchhumi

westerner:	n.	gora/farañgi/maGHribi mulk ka/wilayati

westernise:	v.i.	farañgi atwaar apnaana/maGHrib zadah hojana/
			maGHribi atwaar apnaana

westernism:	n.	maGHribi atwaar

westernisation:	n.	maGHrib ki paerawi/maGHrib zadgi

westward:	adv.	maGHrib ki taraf 

wet:		a.	aabi/bhiiga/giila/martuub/nam/
			namnaak/SHaraabor/tar

wet dream:	n.	eHtelaam			
			
wet-nurse:	n.	aayah

wetted:		pa.p.	bhigaaya/tar

wetness:	n.	giilaahaT/namnaaki/rutuubat/tari

wetter:		n.	giila karney waala

wettish:	a.	giila/nam/martuub/tar

wether:		n.	KHassi bheyRa(m.)

wetland:	n.	dal dal

whack:		v.t.	hattaR lagaana/piiTna

whacking:	a.	bahot baRa/jasiim

whale:		n.	fiil maahi

wham:		n.	zor ki choT

wham:		v.t.	zor sey choT lagaana

whammy:		n.	bad nazar/naHuusat

whang:		v.t.	dhakkam peyl karna/piTaa'i karna

whang:		n.	ghuuñsa/zarb

wharf:		n.	bañdar/godi

wharve:		n.	charKHi

what?			kaun/kaun sa/kin/kis/kya

what:			jo/keh

what all:	pron.	waesa hi

what not:		ala bala/kya kya

what sort of?		kaesa

whatever:	pron.	jo bhi/kuchh bhi

whatsoever:	pron.	jo/ko'i nahiiñ

wheat:		n.	gañdum/geyhuuñ

wheedle:	v.t.	chaap luusi karna/KHuSH aamad karna/
			phuslaana/warGHalaana

wheedling:	n.	chaap luusi(f.)/KHuSH aamad(f.)

wheel:		n.	chakkar/charKH/dulaab/pahiyah

wheel:		v.t.	phiraana

wheel and deal:		saudey baazi karna

wheel of fortune:	naSHeyb o faraaz

wheelcart:	n.	chakRa/rehRi

wheeze:		v.i.	dam phuulna/zor zor sey saañs leyna

whelk:		n.	daanah/phuñsi(f.)

whelp:		n.	bachcha/pilla

when?		adv.	kab

when:		adv.	jab

whence:		adv.	kahaañ kahaañ/kis jagah sey/
			kis sabab sey/kis taraH sey

whenever:	adv.	jab bhi/jab kabhi

where?		adv.	kahaañ/kidhar

where:		adv.	jahaañ/jidhar

whereabout?	adv.	kahaañ

whereabouts:	n.	ata patah/makaan

whereas:	conj.	chuuñkeh/dar Haqeqat/Haalañ keh/
			har gaah/jab keh

whereat:	adv.	jahaañ sey

whereby:	adv.	bah muujib/jis sey

wherefore:	n.	wajah

wherefore:	adv.	is li'ey/kis li'ey

wherefrom:	adv.	kahaañ sey

wherein:	adv.	kaesey/kahaañ/kab

whereof:	adv.	kaun sa

whereon:	adv.	jahaañ

wheresoever:	adv.	jidhar

whereto?		kahaañ/kidhar

wherever:		jab bhi/jahaañ bhi/jidhar/kahiiñ bhi 

wherewith:	adv.	jis sey

wherewithal:	n.	zaruuri raqam

whereupon:	adv.	kis par/tab

whet:		v.t.	bar añgeyKHtah karna/iSHteha baRhaana/
			ragaR kar teyz karna

whether:	conj.	aaya/KHwaah

whetstone:	n.	pathri(f.)

whew!		intj.	arey/uff

whey:		n.	chhaachh/maTTha

which?		pron.	kin/kis/kaun sa

which:		pron.	jaun sa/jo/keh

whichever:	a.	jo bhi

which-so-ever:		jaun sa bhi
		
whiff:		n.	bhapka(m.)/bhapki(f.)

whiffy:		a.	bad buu daar

whig:		n.	lassi/maTTha

while:		n.	ârsah/dar iin asna/
			Haalañ keh/jab keh/me^aad/muddat

while away:	v.t.	achha waqt guzaarna

whilom:		adv.	eyk dafa^/saabiqan

whilst:		con.	jab/jab tak

whim:		n.	dhun/KHaam KHayaali/KHabt/KHayaal/
			tarañg/waehm
		
whimper:	v.i.	naalah karna/sisakna

whimsical:	a.	do dila/talauwun mizaaj/waehmi

whimsy:		n.	dhun/KHabt/KHayaal/tarañg/waehm

whim-wham:	n.	âjiib chiiz

whine:		v.i.	faryaad karna/karaahna/sisak sisak kar rona

whining:	n.	faryaad/siski

whinny:		v.i.	hin hinaana

whinge:		v.i.	faryaad karna/karaahna/sisak sisak kar rona

whip:		n.	chaabuk(f.)/durrah(m.)/koRa(m.)/soñTa/
			taaziyaanah(m.)
	
whip-round:	n.	chañda(m.)

whip up:	v.t.	joSH dilaana

whipping:	n.	haar/kuTaa'i/piTaa'i

whipping boy:	n.	qurbaani ka bakra
			
whir:		n.	ghar ghar ki awaaz		

whirl:		n.	chakkar/pheyra
		
whirl:		v.t.	phiraana

whirl:		v.i.	phirna/teyzi sey ghuumna

whirligig:	n.	far fara/phirki

whirlpool:	n.	bhañwar/girdaab/wartah

whirlwind:	n.	bagula/chakkar/girdbaad

whish:		v.i.	zaT sey jaana

whisk:		v.t.	baRi teyz raftaari sey Harkat karna

whiskers:	n.	gal muchchhey

whisper:	n.	khus phus

whisper:	v.t.	kaan meyñ khus phusi karna/kaana baati karna/
			khusar phusar karna/sar goSHi karna
			
whispery:	a.	sar goSHi sey muSHabah

whispering:	n.	kaana phuusi/khusar phusar/phusar phusar

whistle:	v.t.	siiTi bajaana

whistle:	n.	siiTi

whistler:	n.	siiTi bajaaney waala

whit:		n.	chhoTa tariin TukRa/zara sa

white:		a.	abyaz/baeza/chaTTa(m.)/chaTTi(f.)/gora(m.)/
			gori(f.)/safeyd/ujla(m.)/ujli(f.)

white ant:	n.	diimak(f.)

white book:	n.	qartaas abyaaz

white collar:	a.	safeyd poSH

white elephant: n.	safeyd haathi

white heat:	n.	SHadiid joSH

white-hot:	a.	SHadiid garmi/SHadiid pur joSHi

white knight:	n.	nijaat dahiñdah

white lie:	n.	safeyd jhuuT

white list:	n.	pakki fehrist

white out:	v.t.	GHalti chhupaana

white paper:	adv.	qartaas e abyaz

white supremacy:n.	nasal parasti

whitehead:	n.	daana/mohaasa

whitely:	a.	faq chehrah

whiten:		v.t.	ujlaana

whiten:		v.i.	phiika paRna/rañg uR jaana

whiteness:	n.	gora pan/safeydi/ujla pan

whitewash:	v.t.	GHalti par pardah Daalna/potna/
			putaa'i karna/qala^i karna/safeydi karna

whitewash:	n.	putaa'i/qala^i/safeydi

whitish:	a.	safeydi maa'el/ujlaa

whither?		kahaañ/kidhar

whither:		jahaañ/jidhar

whithersever:	adv.	kahiiñ bhi

whitherward:	adv.	kahaañ/kidhar

whitlow:	n.	chhilori(f.)

whittle:	v.t.	chaaqu sey taraaSHna/
			aahistah aahistah ghaTna

whittle:	n.	baRa chaaqu

who?		pron.	kaun/kin/kis

who:		pron.	jo/keh
		
whodunit:	n.	bheyd/raaz

whoever:		jo bhi

whole:		a.	bhar/kaamil/musallam/puura/saabit/
			saalim/saara(m.)/saari(f.)/sab

wholemeal:	n.	chokar mila khaana

wholehearted:	a.	bhar puur/faraaGH dil/pur joSH

wholeheartedly:	adv.	faraaGH dili sey/pur joSHi sey

wholesale:	n.	thok

wholesome:	a.	bhar puur/saliim/seHat mañd

wholesomeness:	n.	bhar puuri 

wholly:		adv.	bilkul/mukammal taur par/sar basar/
			saraa sar

whom:		pron.	kin ko/kis ko/kisey

whoever:	prob.	jo bhi

whomever:	pron.	jo bhi

whomp:		v.t.	haraana/piiTna

whop:		v.t.	haraana/piiTna/Thukaa'i karna

whopper:	n.	baRi chiiz/baRa jhuuT

whopping:	a.	bahot baRa

whooping cough: n.	kaali khaañsi

whore:		n.	beyswa/faaHiSHah/faajirah/qaHbah/
			zaaniyah

whore:		v.i.	faaHiSHah baazi karna

whoredom:	n.	faaHiSHgi(f.)/fujuur(m.)/zaaniyah pan(m.)

whorehouse:	n.	chaklah/koTha/qaHbah KHaanah/
			tawaa'ef KHaanah

whorl:		n.	eyk peych daar chiiz

whorled:	a.	peych daar

whose?		pron.	kin ka/kis ka/kis key/kis ki

whose:		pron.	jis ka

whosoever:	pron.	jo bhi/ko'i bhi

whup:		v.t.	haraaana

why?		adv.	kiyuñ

why not?	intj.	kiyuñ nahiiñ

wick:		n.	batti/fatiilah

wicked:		a.	bad/bad kaar/bad ma^aaSH/faasiq/fitnah gar/
			gum raah/gunaah gaar/Haraam/KHaraab/
			naa KHalaf/SHaetaani/SHar/siyaah kaar/
			TeyRha(m.)/TeyRhi(f.)/zaalim

wickedly:	adv.	bad ma^aaSHi sey/fitney sey/KHabaasat sey/
			SHaraarat sey

wickedness:	n.	bad ma^aaSHi/fasaad/fisq o fujuur/
			fitnah/fujuur/gum raahi/gunaah gaari/
			KHabaasat/KHaraabi/paakhañD/SHaraarat

wicker:		n.	beyd/Daali/sirki

wicket:		n.	chhoTa dar waazah/
			phaaTak sey mulhiq chhoTa dar waazah

widdle:		v.i.	peySHaab karna

wide:		a.	âriiz/baRa/chauRa/chakla/faraaKH/fasiiH/
			GHaa'er/kuSHaadah/naa maeHduud/pur faza/wasii^

wide awake:	a.	chaukañna/hoSHiyaar/jaaga hu'a

wide boy:	n.	bey iimaan/dhokey baaz/ghaag

wide eyed:	a.	Haeran/Haerat zadah/muta^jjub

wide open:	a.	khula/wa

widely:		adv.	ûmuuman

widen:		v.t.	chauRa karna/kuSHadah karna

wideness:	n.	faraaKHi

widening:	n.	iñSHiraaH

widespread:	a.	âam

widget:		n.	bey naam chiiz

widow:		n.	beywah/raañD

widower:	n.	rañDwa

width:		n.	ârz(m.)/chau Raa'i(f.)/chakla pan(m.)/gheyr(m.)/
			kuSHaadgi(f.)/wus^at(f.)

wield:		v.t.	eKHteyaar hona/tasallut rakhna

wife:		n.	âurat(f.)/aehliah(f.)/biiwi(f.)/beygam(f.)/
			ghar waali(f.)/joru(f.)/KHaanam(f.)/lugaa'i(f.)/
			zaujah(f.)

wifely:		a.	biiwi ki taraH

wig:		n.	naqli baal(m.)

wig:		v.t.	sar zaniSH karna

wig out:	v.i.	bey chaen hona

wigged-out:	a.	ghabraaya/hu'a/saKHt bey chaen

wigan:		n.	astar(m.)

wigging:	n.	saKHt lataaR

wiggle:		v.t.	jhapak jhapak kar chalna

wiggle:		n.	TeyRhi meyRi lakiir

wiggly:		a.	Dag magaahaT

wiggy:		a.	aazaad KHayaal/niraala

wight:		n.	maKHluuq

wigwag:		v.t.	jhañDi hilaana

wild:		a.	bey lagaam/jaañglu/jañgli/muSHta^il/
			sar kaSH/waeHSHi/wiiraan/ziddi

wild boar:	n.	jañgli su'ar

wild child:	n.	laa ubaali

wild eyed:	a.	GHusiila/KHauf zadah/SHadiid

wild man:	n.	gañwaar
			
wild-ox:	n.	gaur/gawiaal

wilder:		v.i.	bahek jaana

wilderness:	n.	bayaabaan/wiiraanah

wildfire:	n.	jañgal ki aag

wilding:	a.	jañgli

wildly:		adv.	jañgli pan sey/jañgli pan sey

wildness:	n.	waeHSHat(f.)

wile:		v.t.	daGHa deyna/dhoka deyna/fareyb deyna/
			Hiilah karna

wile:		n.	daGHa/dhoka/fareyb/Hiilah

wilful:		a.	chaalaak/daGHa baaz/dhoka baaz/fareybi/
			Hiilah parwar/makkaar

wilfully:	adv.	âmdan/diidah o daanistah/dhokey sey

wilfulness:	n.	chaalaaki/daGHa baazi/dhoka baazi/
			fareyb/Hiilah parwari/makkar

will:		n.	eraadah(m.)/KHwaahiSH(f.)/marzi(f.)/
			muraad(f.)/niyat(f.)/raza(f.)/wasiyat(f.)

will-less:	a.	Dar pok

will-o'-the-wisp:n.	agya baetaal(f.)/chhalaawa(m.)

willing:	a.	aamaadah/Haazir/raazi/raza mañdaanah

willingness:	n.	aamaadgi/KHuSHi/raza mañdi

williwaw:	n.	hawa ka jhoñka/talaatum

willow:		n.	beyd/KHadañg(m.)/pañbah

willpower:	n.	âzm

willy-nilly:		chaar o naa chaar/KHaam KHwaah

wilt:		v.i.	himmat haarna/jhukna/murjhaana/
			paZ murdah hona

wilted:		a.	haara/jhuka/murjhaaya/paZ murdah

wily:		a.	Hiilah gar/makkaar

wimp:		n.	kamzor/murdah/SHarmiila

wimple:		n.	moR/peych/taeh

win:		v.t.	fataH karna/jiitna/sar karna

win:		v.i.	GHaalib aana/GHaalib hona 

win out:	v.i.	hara kar jiitna

win over:		laana/lubhaana/raazi karna

wince:		v.i.	jhar jharaana/piichhey haTna

winced:		a.	ghabraaya

winch:		n.	charKHi(f.)

wind:		v.t.	baandhna/chaabi deyna/gheyrna/phiraana

wind:		n.	baad/hawa

wind catcher:	n.	baad giir(m.)

wind up:		añjaam deyna/chukaana

windfall:	n.	ne^mat e GHaer mutaraqqabah

winding:	n.	heyr pheyr/peycha peych/peych daar/pheyr
		
windmill:	n.	hawaa'i chakki

window:		n.	dariichah/GHurfah/khiRki/rozan

windowpane:	n.	SHiiSHah

windy:		a.	hawa daar/tuufaani

wine:		n.	aab e talKH/baadah/mae'y/SHaraab

wine:		v.t.	SHaraab faraaham karna/SHaraab pilaana

wine bibber:	n.	SHaraabi

wineglass:	n.	jaam e SHaraab/paemaanah e SHaraab qadaH

wine seller:	n.	aab kaar/kalaal

wing:		n.	pañkh/par/par o baal/paehlu

winged:		a.	par daar/pariñdah

wing footed:	a.	sarii^/teyz

wingless:	a.	bey par

winglet:	n.	chhoTa

wingless:	a.	bey par par

wing-shooting:	v.t.	uRti chiRya k SHikaar karna

wingy:		a.	par daar/par jaesa/

wink:		v.t.	aañkh maarna/iSHaarah karna/palak jhapakna/
			palak maarna

wink:		n.	chaSHmak/iSHaarah/jhapki

winking:	n.	chaSHmak/jhapak

winner:		n.	faa'ez/faateH/GHaalib

winning:	a.	dil kaSH/dil ruba

winning:	n.	jiit

winnow:		v.t.	âlaHedah karna/chhaañna/
			muñtaSHir karna/pañkha chalaana/phuuñkna

winsome:	a.	baa musarrat/dil bañd/dil kaSH/dil SHaad/
			jaazib/masruur/SHaad

winter:		n.	jaaRa/sardi/sarma/zamistaan

wintry:		a.	barfaani/sard/zamistaani

wipe:		v.t.	niSHaan miTaana/poñchhna/safaaya karna

wipe:		v.i.	puchhna

wipe out:		poñchhna

wiper:		a.	jhaaRan/pochhni

wire:		n.	taar

wire:		v.t.	KHabar bheyjna/taar bheyjna

wireless:	n.	laa silki

wiry:		a.	guchhey daar/taaqat war/taar daar

wis:		v.t.	iimaan karna/farz karab/jaañna/ma^luum karna/
			yaqiin karna

wisdom:		n.	âql/âql mañdi/daanaa'i/daaniSH/daaniSH mañdi/
			farzaangi/fazl/firaasat/fitrat/Hikmat/îlm/
			îrfaan/KHirad/KHirad mañdi/SHo^uur

wise:		a.	âalim/âaqil/âliim/âqalmañd/
			biina/daana/farzaanah/fitrati/KHirad mañd/
			puKHtah/samajh daar/siyaana

wiseacre:	n.	laal bujhakkaR

wisecrack:	n.	choT/fiqrah/tañz/SHoKHi aameyz fiqrah

wise guy:	n.	daana numa naadaan

wise hearted:	a.	moHtaat/mudabbir

wisely:		adv.	âqalmañdi sey/samajh daari sey/
			siyaaney pan sey

wiseness:	n.	âqalmañdi/Hikmat/KHirad mañdi/
			samajh daari/siyaana pan

wish:		v.t.	chaahna/eraadah rakhna/KHwaahiSH karna

wish:		n.	aarzu/armaan/chaa'o/dar KHwaast/
			dil/do^a/eraadah/farmaa'iSH/Hasrat/
			KHwaahiSH/matlab(m.)/muraad(f.)/raGHbat/
			talab(f.)/tama^(f.)/tamañna(f.)
				
wishful:	a.	aarzu mañd/KHwaa haañ/multamas/muSHtaq/
			pur tamañna/raaGHib

wishing:	n.	chaah 

wishing for:	a.	KHwaahaañ

wishy-washy:	a.	bey mazah/buz dil/Dhiila/kam zor/phiika/raqiiq

wisp:		n.	kuuchi

wisplike:	a.	guchhey daar

wispy:		a.	chhalaawwa numa

wist:		v.t/i.	jaañna

wistful:	a.	aarzu mañd/muñtazir/muSHtaaq/
			mutawajjah/raaGHib

wistfulness:	n.	raaGHib

wit:		n.	bazlah sañji/faehm/firaasat/jugat/
			lutf/mazaaH/mazaaq/samajh/zehen/zaraafat

witch:		n.	Daa'in/pichhal paa'i/saaHirah

witchcraft:	n.	jaadu/seHr

witchery:	n.	futuun/seHr

with:		conj.	ham

with:		prep.	baa/bi/fi/saath/se/zarii^ah

withal:		adv.	bah juz/chunaan cheh

withdraw:	v.t.	alag hona/dast bar daar hona/haTna/
			piichhey haTna/waapas hona

withdrawal:	n.	dast bar daari(f.)/irtedaad(m.)/waapsi(f.)

withdrawn:	a.	alag/haTa hu'a/piichhey

wither:		v.i.	KHuSHk hona/kumhlaana/murjhaana/
			phiika paR jaana/suukhna

withered:	a.	KHuSHk/murjhaaya/suukha

witheredness:	n.	paZ murdagi

withhold:	v.t.	rokey rakhna/waapas nah karna

within:		prep.	añdar/daaKHil/dar/zimn

without:	prep.	baahar/bey/baGHaer/KHaarij/laa

withstand:	v.t.	bar daaSHt karna/mazaaHimat karna

withstood:	pa.t.	bardaaSHt kiya

witless:	a.	aeHmaq/bey waquuf/buddhu/naadaan

witness:	n.	gawaah/gawaahi(f.)/SHahaadat(f.)/SHaahid

witness:	n.	gawaahi deyna/SHahaadat deyna

witnessed:	a.	maSH huud

witticism:	n.	bazlah(m.)/chuTkula(m.)/latiifah(m.)/SHoKHi(f.)/
			tañz(m.)/ThaThol(m.)

wittingly:	adv.	jaaney buujhey/qasdan

witty: 	a.	bazlah sañj/hoSHyaar/SHoKH/teyz faehm/
			zaki/zariif

wizard:		n.	jaadu gar/saaHir/tilism karney waala

wobble:		v.i.	chak raana/Dag magaana/ghuumna/
			laR khaRaana

wobbly:		a.	Dag magaata/laR khaRaata

woe:		n.	aazaar/aazurdahgi/GHam/Huzn/pareySHaani

woebegone	a.	afsurdah/darham barham/Haziin/maGHmuum

woeful:		a.	añdoh naak/Haziin/moHzin

woefully:	adv.	bad Haal sey/musiibat sey/uftaadgi sey

wok:		n.	chiini kaRhaa'i/kaRhaa'i

woke:		pa.t	jaaga

wolf:		n.	bheyRya/gurg

wolf:		v.t.	Hariis pan sey khaana

woman:		n.	âurat/rafiiqah/zan

womanhood:	n.	êalam e niswaañ/niswaaniyat

womankind:	n.	sinf e naazuk

womanise:	v.t.	âurat baazi karna

womaniser:	n.	âurat baazi karney waala/zan parast

womanish:	n.	zan sifat

womb:		n.	bachchah daani/batan/kokh/peyT/raHem

women:		n.pl.	âurteyñ

womenfolk:	n.pl.	âurteyñ/jiñs e zan

wonder:		n.	âjuubah/fikr/Haeraani/Haerat/e^jaaz/ta^ajjub

wonder-sruck:	a.	Haerat zadah

wonderwork:	n.	mo^jezah

wonderful:	a.	âjab/âjiib/GHariib/Haeraan kun/ûñqa

wondering:	n.	ta^ajjub

wonderment:	n.	achañbha/Haerat/ta^ajjub

wondrous:	a.	âala/âjab/Haerat añgeyz

wonderously:	adv.	Haerat naak taur par

wonky:		a.	biimaar/KHaraab/larzaañ/naaqis

wont:		a.	âadi/KHu gar/paabañd e rusuum/rawaaji

wont:		n.	âadat/rasm

wonted:		a.	âadi/maa nuus/KHu gar

woo:		v.t.	Dorey Daalna

wooer:		n.	îsHq baaz

wood:		n.	chob/jañgal/lakRi

wooden:		a.	bey waquuf/chobi/lakRi ka bana/saKHt

woodenly:	adv.	bhaddey pan sey/bila dil chaspi

woodland:	n.	jañgli êlaaqah(m.)

woodman:	n.	jañgal baan/lakaR haara/SHikaari

woods:		n.	jañgal

woody:		a.	chobi/jañglaat sey bhar puur

woof:		n.	baana/baaft/puud

wooing:		n.	muHabba(f.)t/îSHq(m.)

wool:		n.	uun/paSHm

woollen:	a.	uuni

wooliness:	n.	dhuñla pan(m.)/uuni pan(m.)

woolly:		a.	uun jaesa/uun ka bana/uuni/paSHm numa

word:		n.	âeHd/baat(f.)/kalmah(m.)/KHabr/
			lafz(m.)/paeGHaam/qaul(m.)

word order:	n.	alfaazi tartiib

wordplay:	n.	Haazir jawaabi(f.)/nok jhoñk(f.)

wordage:	n.	êbaarat/jumlah bañdi

wordbook:	n.	luGHat(f.)	

wording:	n.	îbaarat(f.)/kalmah bañdi

wordless:	n.	bey Haraf/KHaamoSH

wordmonger:	n.	kalmah pardaaz

words:		n.	alfaaz/kaha suna/luGHat/suKHan

wordy:		a.	kasiir ul kalaam

work:		n.	âmal/fe^l/kaam/kaar/meHnat/mulaazmat/
			naukri/SHoGHl

work day and night: v.t. raat din eyk karna

work of art:	n.	kaar e hunar

workaday:	a.	ma^muuli/rozaanah

worker:		n.	aehl kaar/âmlah/kaar gar/kaar kun/
			mazduur/mulaazim/saane^

working:	n.	âmal/kaar rawaa'i

working man:	n.	mehnat kaSH

workless:	n.	bey kaar

workload:	n.	kaam ka baar

workman:	n.	kaari gar

workmanship:	n.	kaam/kaari gari/mahaarat

workshop:	n.	kaar KHaanah(m.)

world:		n.	âalam/dunya/haft aqliim/gaehaan/geyti/
			jagat/jahaañ/tabaq

world power:	n.	qudrat e jahaani

worldview:	n.	nazariyah(f.)/raa'ey(f.)

world war:	n.	jañg e jahaani

worldliness:	n.	dunya pasañdi/maaddiyat

worldling:	n.	dunya pasañd

worldly:	adv.	dunyawi/jismaani/KHaaki/majaaz

worldly affairs:n.	dunyaavi umuur

worldly goods:	n.	dunya

worldly minded:	adv.	dunya daar

worldy wise:	n.	jahaañ diidah

worldwide:	a.	âalmi/âalam giir

worm:		n.	kiiRa/keychhwa/kirm

worm:		v.t.	bal khaana

worm-eaten:	a.	ghun laga/kirm KHurdah/kohnah

wormy:		a.	adna/kirm KHurdah/zaliil

worn:		a.	farsuudah/paehna hu'a/utran

worn-out:	a.	ghisa hu'a/ghisa piTa/guzra hu'a/
			KHastah/thaka hu'a/uchaaT

worried:	a.	Haeraan/halkaan/pareySHaan

worriment:	n.	izteraab/pareySHaani
		
worrisome:	a.	aazaar kun/pareySHaan kun

worry:		v.t.	halkaan karna/naak meyñ dam karna/
			pareySHaan karna/tañg karna

worry:		v.i.	halkaan hona/muztarib hona/
			naak meyñ dam hona/pareySHaan hona
 
worry:		n.	añdeySHah/dard e sar/fikr/ghabraahaT/
			ghun/jañjaal/pareySHaani/ziiq

(free from)worry:a.	bey fikr

worse:		a.	bad tar

worsen:		v.t.	bad tar karna/KHaraab karna

worsen:		v.i.	bad tar hona/KHaraab hona

worship:	v.t.	êbaadat karna/puujna

worship:	n.	bañdagi/êbaadat/parastiSH/puuja/
			sataay'iSH

(committed) worship:n.	chilla

worshipful:	a.	moHtaram/qaabil e parastiSH

worshipless:	n.	bey eHteraam/naa SHaa'ishtah

worshipper:	n.	âabid/parastaar/pujaari/saajid

worst:		a.	bad tariin/biimaar tariin

worth:		n.	baha/KHuubi/leyaaqat/qadr/qiimat/
			ûmdagi/wasf

worthful:	a.	giraañ baha/mustaHiq/qaabil/qiimti

worthiness:	n.	aehmiyat/qiimat

worthless:	a.	abtar/akaarat/bey kaar/bey qadr/faro maayah/
			naa chiiz/naa kaarah/naa qis/nigoRa(m.)/
			nigoRi(dim.)/nikamma(m.)/nikammi(f.)/
			nikaTThu/raddi

worthlessness:	n.	ochha pan

worthwhile:	a.	ba qadr/ba KHuub

worthier:	a.	qaabil tar/qiimti

worthy:		a.	aehl/Hasan/laa'eq/munaasib/mustaHiq/qaabil/
			SHaa'estah/SHaayaañ

would:		n.	iraadah/niyat

wound:		n.	choT/ghaa'o/jaraH/zaKHm

wounded:	a.	figaar/ghaa'el/KHastah/zaKHmi/majruuH

woven:		a.	buni hu'i

wow:		intj.	kya kaehney haeñ/offoh

wrack:		n.	bad baKHti/iñdehaam/tabaahi

wrangle:	v.i.	baHes karna/jhagaRna/laRna/udham machaana

wrangle:	v.t.	baHes karna/Haasil karna

wrangle:	n.	faziiHat/jhagRa/laRaa'i/nazaa^/udham

wrangler:	n.	jhagaRaalu/udham machaaney waala

wrangling:	n.	daañta kilkil/jhagRa/jhak jhak/khaT paT/
			laRaa'i/udham

wrap:		v.t.	Dhaañpna/lapeyTna/lipaTna/malfuuf karna/
			oRhna/sameyTna

wrapper:	n.	choGHah/GHelaaf/jild e kitaab/lebaadah/
			lifaafah/ruu poSH
		
wrapping:	n.	GHelaaf/lifaafah

wrath:		n.	GHazab(m.)/GHaez(m.)/KHaSHm(m.)/qahr(m.)
			taeSH(m.)

wrathful:	a.	GHusiila/qahr aawar

wreak:		v.t.	âta karna/baKHSHna/khuli chhuTTi deyna

wreath:		n.	gajra/haar/maala

wreck:		n.	bar baadi/GHaarat gari

wreck:		v.t.	bar baad karna/GHaarat karna

wrench:		n.	aeñThan(f.)/moch(f.)/'paana'

wrench:		v.t.	maroRna/zabar dasti karna

wrenching:	n.	aeñThan waala/maroR daar

wrest:		v.t.	chhiiñna/maroRna/meHnat sey Haasil karna/
			moRna/peych deyna

wrestle:	v.t.	haath paaoñ maarna/koSHiSH karna/
			kuSHti laRna

wrestler:	n.	pahel waan/pichaet

wrestling:	n.	kusHti/kuSHti baazi/laRaa'i/zor aazmaa'i

wretch:		a.	bad baKHt/bad Haal/bey chaarah/chañDaal/
			Haqiir/kam baKHt/KHaraab/KHwaar/past

wretched:	a.	aafat zadah/bad Haal/Haqiir/kam baKHt/KHaraab/
			KHwaar/musiibat ka maara/SHaamat zadah/
			tabaah/zaliil

wretchedly:	adv.	bad baKHti sey
				
wrick:		v.t.	moch deyna/moRna/maroRna

wrick:		n.	moch

wriggle:	v.t/i.	chaal baazi karna/kulbulaana/machalna

wriggling:	n.	kulbulaahaT

wright:		n.	saane^

wring:		v.t.	luuTna/mureyRna/nichoRna/umeyThna

wring:		v.i.	maroR uThna/machalna

wrinkle:	n.	iSHaarah

wrinkle:	n.	churas(f.)/jhurri(f.)/silwaT(f.)

wrinkle:	v.t.	silwaT Daalna

wrinkly:	a.	jhurri daar/silwaT daar

wrist:		n.	kalaa'i/pahoñcha

wristlet:	n.	dast bañd(m.)

wristwatch:	n.	haath ghaRi

writ:		n.	Hukm/nawiSHtah/sanad/warqah

write:		v.t.	KHaamah farsaa'i karna/likhna/
			nagiinah jaRna/qalam bañd karna/raqam karna/
			sabt karna

writer:		n.	adiib/iñSHa par daaz/kaatib/mo'allif/
			musañnif/raaqim

writing:	n.	dast aaweyz/êbaarat/kitaab/kitaabat/
			naamah/nawiSHt/sabt/tasniif/taeHriir

writhe:		v.t.	bal deyna/bigaaRna/maroRna/peych Daalna

writhe:		v.i.	aeñThna/kulbulaana/peych o taab khaana/
			phaRakna/taRapna/tilmilaana
			
writhing:	n.	bal khaata/taRapta/tilmilaata

written:	a.	likha hu'a/nawiSHtah/taeHriiri

wrong:		a.	GHalat/Haraam/KHata/ulTa

wrong:		n.	badi/choT/chuuk/gunaah/jurm/zulm

wrong:		v.t.	GHalti karna/GHaer iñsaafi karna/gum raah karna

wrongdoer:	n.	GHalti karney waala/gunah gaar

wrongdoing:	n.	bad suluuki/GHalat kaari/KHata kaari

wrongful:	a.	GHalat/GHalti par/pur KHata

wrongful confinement:n. Habs e beyja(m.)

wrongfully:	adv.	GHalti sey/Haq naa Haq

wronged:	a.	mazluum

wroth:		a.	GHussey sey bhar puur/KHafa/naa raaz

wrought:	a.	rañgiin/saaKHtah

wry:		a.	bad SHakla/bigRa/kaj/KHam daar/KHaraab/
			peych daar/TeyRha/tirchha

wryly:		adv.	TeyRhey pan sey

wryness:	n.	bigaar/kaji/peychiidgi/TeyRha pan/
			tirchha pan